picture

100 let VŠO

Vzdělání, které otevírá svět. Tradice a nové výzvy českého obchodního školství

19. 9. 2019 pořádáme jednodenní konferenci u příležitosti 100. výročí obchodního vzdělávání v naší zemi. Rokem 2019 si také budeme připomínat 30 let od revoluce, která byla milníkem pro svobodné podnikání.

Těšíme se na vás!

ZÁŠTITY:           

TERMÍN:

 • 19. 9. 2019

MÍSTO KONÁNÍ:

 • Vysoká škola obchodní v Praze, Spálená 76/14, Praha, Česká republika

POŘADATEL:

 • Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

JEDNACÍ JAZYK:

 • čeština, slovenština, ruština, angličtina

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z KONFERENCE

 

Tematické okruhy

 • Retrospektivní témata z oblasti podnikání a obchodu – např. změna jednotlivých profesí od roku 1919 (požadavky na vzdělání, zásah moderních technologií ve 20. století), významné prvorepublikové značky a jejich expanze, zvyšující se počet žen ve studijních programech, změna uplatnění absolventů)
 • Změna cestovních zvyklostí od roku 1919 a 1989
 • Cestovní trendy (nejoblíbenější destinace) dnešních Čechů
 • Oblast obchodu a cestovního ruchu před rokem 1989
 • Hlavní trendy do budoucna – jak bude vypadat cestovní ruch, požadavky na bezpečnost

Program konference

Přihlášky a registrace

Příspěvky

 • Termín odevzdání příspěvku do recenzovaného elektronického sborníku: 31. 8. 2019
 • Příspěvky posílejte na adresu: konference2019@vso-praha.eu
 • Požadavky na formát příspěvku najdete ZDE
 • Přednášející budou o přijetí příspěvku k prezentaci na konferenci informováni do 6. 9. 2019
 • Dovolujeme si upozornit, že příspěvky, které se nebudou týkat tematického zaměření konference, nebudou přijaty

Doplňující informace

 • K dispozici bude technické vybavení (počítače s připojením na internet, projektory, mikrofon)

Příspěvky v plénu

 • doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

  Absolvent Přírodovědecké fakulty UP Olomouc, 1985 (RNDr.), habilitoval na Univerzitě Hradec Králové v oboru Systémové inženýrství a informatiky (doc.). Od roku 1994 se věnuje řízení soukromých vzdělávacích institucí, spoluzakládal Soukromou vyšší odbornou školu podnikatelskou a Vysokou školu podnikání. V současné době působí ve funkci rektora Vysoké školy obchodní v Praze. Své odborné znalosti a zkušenosti s řízením projektu informačních systémů uplatnil při řešení řady výzkumných projektu, jak tuzemských, tak zahraničních. V poslední době se angažoval v projektech TAČR zaměřených na sdílenou ekonomiku.

 • prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.Předmětem odborného zájmu je teorie reklamy, interkulturní marketing a komunikace a marketingové komunikace. Autor řady odborných a vědeckých publikací, vysokoškolských ale i středoškolských učebnic a skript (20) a více než stovky odborných a vědeckých článků a příspěvků na mezinárodních konferencích a kongresech. V minulosti přednášel mimo jiné i na Wirtschaftsuniversität Wien, SHW Wien, University Algarve Portugalsko, FP VUT v Brně, PEF Mendelovy univerzity v Brně, FM PEVŠ v Bratislavě, FF UCM v Nitře. Se zájmem byly přijaty také jeho přednášky na mezinárodních konferencích v USA, Velké Británii, Dánsku, Bulharsku, Rakousku, SRN, Polsku, Turecku aj. V současné době přednáší a vykonává funkci garanta studijního programu Marketingové komunikace na VŠPP a.s. Praha
 • prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.

  Absolvent Výrobně-ekonomické fakulty, VŠE v Praze (1977), docent oboru Podnikové hospodářství (1999), profesor v oboru Podniková ekonomika a management (2002). Vedoucí katedry managementu na VŠE v Praze (1994 – 2014), děkan Podnikohospodářské fakulty VŠE v Praze (2006-2014), náměstek pro vysoké školy a výzkum na MŠMT. V současnosti vedoucí oddělení managementu na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze. Autor řady odborných publikací z managementu, managementu kvality, podnikání MSP: např. Management (Management Press 2000 a 2009, celkem prodáno více jak 11 tis. výtisků), poslední publikace: VEBER, J. a kol.: Management inovací, Management Press, Praha 2016, ISBN 978-80-7261-423-3 a Veber J. a kol.: Digitalizace ekonomiky a společnosti, Management Press Praha 2018. Výzkumné aktivity pro TAČR z poslední doby se zaměřením na vliv digitalizace na ekonomiku: tzv. sdílenou ekonomiku (Airbnb, Uber) a Průmysl 4.0. V posledních dvaceti letech poradenské projekty pro cca 70 podniků v ČR a na Slovensku.  

 • prof. Ing. Zdeněk Žihla, CSc.

  Absolvoval Vojenskou technickou akademii (Ing., 1961), do roku 1991 působil jako pedagog a vedoucí katedry v oboru automatického řízení létajících prostředků. V roce 1984 jmenován docentem a v roce 1991 habilitoval na Vojenské akademii v oboru Vojenská technika. Jako profesor v oboru Vojenská technika působí od roku 1994. V letech 1968 až 1969 přednášel na Military technical college v Káhiře. Působil jako ředitel Zahraničního školícího institutu (1961 – 1963) a ředitel Institutu jazykové přípravy (1993 – 1995). V období 1995 až 1999 byl odborným poradcem pro Brněnské veletrhy a současně do roku 2006 působil jako profesor na Dopravní fakultě Jana Pernera, Univerzity Pardubice. V letech 2006 až 2008 byl prorektorem pro pedagogickou činnost na Vysoké škole obchodní v Praze, potom do roku 2018 jako působil profesor. Je autorem a spoluautorem 6 knižních publikací, 26 zpráv o vědeckých pracích, autorem 31 učebních textů a 77 odborných publikací.

 • doc. Ing. Václav Nétek, CSc.

  Je absolventem obchodní akademie SEŠ v Šumperku, kde mu profesoři od roku 1968, kdy se poprvé seznámil s pojmem „marketing“ dali základ do života i k dalšímu pojmu, který se následně nesměl používat a sice „komerční inženýrství“. Následovala fakulta metalurgie a vstup do světa technologie a techniky a 30 let reálné praxe od zásobování ,přes prodej a konečně vytoužený marketing. Měl příležitost přímo řídit malé pracovní týmy v oborech přesného strojírenství, hutní druhovýroby,elektrotechniky a tepelného zpracování kovů. Řadí se k zakladatelům průmyslového marketingu  ČR a vychoval řadu následovníků. Pracoval ve funkcích vedoucího nákupu, obchodního ředitele, strategického ředitele, ředitele pro obchod a marketing aj. Je prvním absolventem programu Intermanager  Americké Managerské Asociace s titulem CSM v Bruselu.  Absolvoval stáž managementu a marketingu v Jižní Korei a stal se prvním presidentem Česko-Korejské obchodní komory. Je autorem 5 – ti průmyslových vzorů a dvou vynálezů v oblasti ochrany obyvatel a neinvazivního zdravotnictví. V roce 2005 se stal prvním Marketérm roku České republiky. V současné době pracuje na výzkumu a vývoji nových marketingových nástrojů na bázi biotechnologií a genetických zdrojích marketingové inteligence pro budoucí B2B trhy. Je autorem publikace „Technologie průmyslového marketingu 2018“.  

Kontakt

picture

NEJLEPŠÍ VOLBA PRO VAŠI BUDOUCÍ KARIÉRU

Rozvíjejte se a poznejte nové přátele na celý život

NAJDĚTE UPLATNĚNÍ V OBORU TĚCH NEJLEPŠÍCH

Získejte zkušenosti ze zahraničních univerzit a pracujte po celém světě

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
 • absolvent

  Adam KlavíkTourism Management

  Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

 • absolvent

  Jan Šrámek

  Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

 • absolvent

  Petra Benešová

  VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

 • absolvent

  Jana Valentová

  Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

 • absolvent

  Kristína Jíšová

  VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

 • absolvent

  Simona Kremerová

  Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář. Práce Simoně nikdy nevadila, proto když dostala šanci jet do Ameriky jako pomocná síla v kuchyni, neváhala ani okamžik. Nasbírala zkušenosti, našla si nové přátele a z vydělaných peněz procestovala část Spojených států. Otevřely se jí tak dveře k pracovním příležitostem ve Španělsku nebo v Anglii. Dnes pracuje.

 • absolvent

  Jakub Velička

  Teorii letectví studoval v Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.Už jako dítě Jakub snil o tom, že se jednou stane pilotem. Cesta k cíli byla klikatá a musel tomu leccos obětovat. Začal studiem Marketingové komunikace na VŠFS, odkud přešel k Managementu leteckých podniků na VŠO. Aby ušetřil čas a peníze na pilotní výcvik, založil si vlastní firmu. Dnes je svému snu na dosah.