Akademická rada představuje vrcholný orgán školy rozhodující zejména o
její odborné profilaci.

Akademická rada projednává plány dlouhodobého rozvoje školy a garantuje odbornou kvalitu studijních oborů. Je sestavena ze špiček akademického a odborného prostředí a představuje tak pevnou vazbu VŠO na nejlepší trendy v moderním vysokoškolském vzdělávání.


Předseda AR VŠO
doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc.
rektor VŠO


Členové AR VŠO

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

prorektor pro doktorské studium a akademické kvalifikace Karlovy Univerzity

doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D.

prorektorka pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy na VŠO

Ing. Jan Klas

generální ředitel Řízení letového provozu ČR

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.

prorektor pro vědeckovýzkumnou činnost, rozvoj a inovace na VŠO

prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.

vedoucí Katedry podnikání a managementu Vysoká škola podnikání, a.s.

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

prorektor pro vědu a výzkum na VŠE

Mgr. Pavel Neset, Ph.D.

prorektor po studijní záležitosti na VŠO

doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D.

generální ředitelka agentury CzechTourism

prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

předsedkyně Českého statistického úřadu, emeritní rektorka Univerzity J. E. Purkyně

Viliam Sivek

předseda Asociace cestovních kanceláří ČR, generální ředitel společnosti Sivek Hotels

doc. Ing. Ivo Straka, CSc.

emeritní rektor VŠO, vedoucí katedry ekonomie na VŠO

Ing. Bohuslav Šantrůček

jednatel společnosti Galileo ČR, SK

Ing. Radomír Šimek

člen Československého ústavu zahraničního

prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, Ph.D.

děkan Fakulty manažmentu Prešovské univerzity v Prešove

doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D.

vedoucí Katedry společenských věd na VŠO

prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.,

Vysoká škola podnikání a práva v Praze

Udo Wichert

jednatel společnosti Thomas Cook/Neckermann ČR

prof. Ing. Zdeněk Žihla, CSc.

člen Katedry letecké dopravy na VŠO