Cestovní ruch v globálním světě

18.04.2012

V rámci oslav 25.výročí  programu Erasmus uspořádala na konci února Vysoká škola obchodní v Praze mezinárodní workshop na téma Tourism in Global World. Do Prahy přijeli pedagogové ze zahraničních partnerských univerzit, aby hovořili o různých aspektech cestovního ruchu v současném světě.
V průběhu týdne se uskutečnily přednášky pedagogů z partnerských univerzit v Albánii, Lotyšsku, Německu, Portugalsku, Slovensku, Španělsku a Velké Británii. Studenti managementu cestovního ruchu  a letecké dopravy pak na seminářích diskutovali o aktuálních otázkách cestovního ruchu v celosvětovém kontextu.
Na Vysoké škole obchodní patří vědeckovýzkumná činnost a zahraniční vztahy mezi významné priority a škola vytváří všechny předpoklady pro výměny studentů, pedagogů i zaměstnanců v rámci programu Erasmus, které jí umožňuje Extended Erasmus University Charter (Standard Charter and student placement), konstatovala v úvodu workshopu doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D., prorektorka pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční vztahy.
Různé pohledy našich i zahraničních expertů  na roli cestovního ruchu v globálním světě byly hlavnímtématem mezinárodního workshopu na VŠO. Všichni účastníci zaujali svými podnětnými příspěvky.
Nigel Morpeth z Metropolitan University Leeds, autor řady odborných statí  v oblasti udržitelného rozvoje turismu, komunit, kulturních událostí a speciální zájmové  turistiky, se věnoval možnostem uplatnění globálních principů trvale udržitelného rozvoje turismu na lokální úrovni. Dzintra Atstaja, působící na BA School of Business and Finance v Rize, ukázala na případové studii z lotyšských reálií praktickou aplikaci principů tzv. Green Economy.  Francesco Redi z European University for Tourism v albánské Tiraně představil inovativní program Marco Polo na podporu malých a středních podniků v rámci cestovního ruchu. Problematice uplatnění studentů oborů cestovního ruchu v praxi se věnovala Sofia Eurico z Polytechnic Institute of Leira v Portugalsku. Monika Palatková z VŠO seznámila účastníky workshopu mimo jiné s brandingem České republiky jako turistické destinace, Šárka Tittelbachová s národním konceptem rozvoje turismu, Petra Benešová s tradicemi a budoucností českého lázeňství, o postoji Čechů k novým trendům v turistice hovořila Iveta Hamarnehová,   Pavel Janků a Roman Orlík se zabývali otázkami mezinárodní letecké dopravy.


Vybrané příspěvky z workshopu budou dále rozpracovány a na základě kladných recenzí následně publikovány ve speciálním čísle Journal of Tourism and Services na www.vso.cz.

 

 

 

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.