Mezinárodní konference „Cestovní ruch pro všechny "

20.12.2019

Mezinárodní konference „Cestovní ruch pro všechny – inkluze a lidský kapitál pro rozvoj regionů"

VIDEO z konference.

Kolektivní monografie ZDE

Ve dnech 14. – 15. listopadu 2019 se v prostorách hotelu Haus Silberbach v Německu konala mezinárodní konference věnovaná problematice cestovního ruchu pro všechny. Českým partnerem konference byla Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. Partnerem zahraničním pak EJF-Akademie für Bildung und internationale Zusammenarbeit. Cílem konference bylo přispět k inkluzi dané cílové skupiny na obou stranách, i vzájemnému česko-německému soužití. Dále motivovat poskytovatele služeb cestovního ruchu i celé destinace k postupnému zpřístupňování jednotlivých atraktivit či celkového terénu.

Za VŠO v Praze, o.p.s. se konference zúčastnili Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D. v roli jednoho z hlavních prezentujících, Ing. Roman Kořán v roli moderátora akce, doc. Ing. Lubomír Kmeco, Ph.D., který měl příspěvek v rámci z workshopu. Na konferenci byla přítomna i ing. Hana Lhotová, která je na VŠO, v Praze, o.p.s. externí spolupracovnicí. Mezinárodní konference se zúčastnili i studenti VŠO v Praze, o.p.s. v rolích hostesek a asistentů.  

„Konference nám také připomenula, abychom mysleli na všechny skupiny lidí s určitým znevýhodněním, tedy nejen pouze často zmiňované vozíčkáře, ale také osoby se sluchovým, či zrakovým postižením, mentálním postižením, či jinak znevýhodněné osoby, kterým je potřeba ve společnosti pomáhat. Osobně jsem se dozvěděl mnoho možností, jak mohu pomoci a přispět svým hlasem k lepšímu životu handicapovaných nejen v prostředí turismu, ale i světa jako takového.“ (Tomáš Rada, student 2. ročníku oboru Cestovní ruch)

Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D. (prorektorka pro studium)

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.