VŠO nabízí nově akreditovaný studijní program

29.04.2019

Letecký průmysl roste, hlad po kvalifikovaných odbornících tlačí školy modernizovat výuku

VŠO nabízí nově akreditovaný studijní program

Letecká doprava dlouhodobě roste, podle IATA se v roce 2018 přepravilo 4,3 miliardy lidí a silná byla i nákladní letecká doprava. Statistika přepravených osob z Letiště Václava Havla od začátku letošního roku naznačuje, že zájem o leteckou přepravu bude pokračovat. Větší poptávka s sebou přináší i zvýšené požadavky na personální zajištění ve všech oblastech leteckého průmyslu a letecké dopravy. Získat potřebné teoretické a praktické znalosti nabízí zájemcům o práci v tomto perspektivním oboru Vysoká škola obchodní v Praze (VŠO). Na aktuální požadavky firem podnikajících v leteckém průmyslu škola zareagovala novou skladbou studijních programů v oblasti zabezpečení letového provozu, civilního letectví a letecké dopravy. Nutnost propojení výuky a požadavků průmyslu potvrdilo také MŠMT ČR tím, že letos v dubnu udělilo akreditaci těmto modernizovaným studijním programům na VŠO. Absolventi najdou uplatnění ve vedení letišť, provozovatelů letecké dopravy, handlingových společností, ale také jako dopravní piloti nebo řídící letového provozu.

Podle odborníků funguje letecká doprava jako katalyzátor trhu a rozvoj leteckého průmyslu výrazně ovlivňuje českou ekonomiku. „Infrastruktura a služby letecké dopravy stabilizují zaměstnanost, podporují vznik pracovních míst v návazných odvětvích, jako jsou ubytovací, stravovací nebo kongresové služby, stimulují cestovní ruch a jsou často klíčovým aspektem při rozhodování o lokaci zahraničních investic,“ vysvětluje multiplikační efekt leteckého průmyslu Jan Zýka, vedoucí Katedry letecké dopravy na VŠO. Rostoucí objem osobní a nákladní letecké dopravy vytváří nové pracovní pozice pro mladé letecké odborníky.

Škola nesmí zamrznout, stále je co modernizovat

„Úzce spolupracujeme s organizacemi z leteckého průmyslu a sledujeme měnící se trendy. Z praxe tedy vzešel požadavek modernizovat obsah výuky tak, aby absolventi byli perfektně připraveni zvládnout současnou náplň náročných profesí, ať už se jedná o pilotování nebo řízení letecké dopravy a vedení leteckých podniků,“ říká rektor VŠO Vladimír Krajčík. „Letos na jaře jsme získali novou akreditaci studijního programu Provoz a řízení letecké dopravy. Udělení akreditace tak vnímám jako potvrzení, že jdeme správným směrem,“ doplňuje Vladimír Krajčík. V modernizovaných studijních programech dává škola větší důraz na oblast letecké dopravy a její provozování s cílem zajištění přípravy kvalifikovaných odborníků s praktickými dovednostmi pro výkon provozně-ekonomických a manažerských funkcí v leteckých společnostech, u provozovatelů letišť, poskytovatelů leteckých služeb nebo orgánů státní správy a dozoru v civilním letectví.

Tradice a propojení s praxí

VŠO vzdělává odborníky pro letectví a související služby již do roku 2006, v současnosti zde studuje studijních programů VŠO zaměřených na letectví téměř 700 studentů. Absolventi jsou perfektně připraveni pro vysoce kvalifikované pracovní pozice, např. ve vrcholových manažerských pozicích provozovatelů letecké dopravy, ve vedení letišť a na všech úrovních výkonných pozic handlingových společností. Kvalifikací odpovídají také nárokům na pracovní pozice v organizacích státní správy civilního letectví nebo při organizaci výcviku leteckého personálu. VŠO spolupracuje oblasti letectví se zástupci Ministerstva dopravy - Odboru civilního letectví, Úřadu pro civilní letectví, Letiště Praha, ČSA, Řízení letového provozu, Ústavu leteckého zdravotnictví, leteckých škol a dalších institucí a firem, které se podílejí na zabezpečení civilního letectví a letecké dopravy v České republice.

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.