VŠO získala další dvě akreditace

17.02.2020

VŠO pokračuje v modernizaci své výuky, získala další dvě akreditace

Vysoká škola obchodní v Praze (VŠO) úspěšně pokračuje ve strategii dlouhodobé modernizace výuky. Nyní představila další dvě schválené akreditace u studijních programů Ekonomika a řízení služeb a Provoz a řízení letecké dopravy – management leteckých podniků. VŠO tak patří mezi české soukromé vysoké školy, které vzdělávají podle aktuálních trendů a současně splňují nároky nového vysokoškolského zákona.

VŠO se může pochlubit dalším úspěchem v postupném přiblížení výuky nejnovějším směrům v oboru. V průběhu letošního ledna schválil Národní akreditační úřad obsahovou náplň navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a řízení služeb. Ten připravuje absolventy na výkon středních a vyšších manažerských funkcí v oblasti služeb, speciálně v podnicích cestovního ruchu a digitálních společnostech.

Očekáváme, že pro zájemce bude velmi atraktivní nově otevřená specializace Digitální ekonomika. Tímto krokem jsme zareagovali na rostoucí poptávku po vzdělávání v nové profesi digitálního specialisty podniku a veřejné správy. Ve výuce klademe důraz na aplikaci digitálních poznatků a na využití digitalizace v různých aktivitách firem a institucí zaměřených na služby,“ upřesňuje detaily rektor VŠO Vladimír Krajčík.

Další akreditaci získala VŠO pro navazující magisterský studijní program Provoz a řízení letecké dopravy – management leteckých podniků. „Obsah předmětů jsme upravili podle nejnovějších poznatků z oblasti letectví a civilní letecké dopravy. Je koncipován ve spolupráci s odborníky z praxe a zároveň zohledňuje nejnovější dokumenty mezinárodních orgánů a organizací pro civilní letectví,“ doplňuje Krajčík.

Absolventi oboru Provoz a řízení letecké dopravy naleznou uplatnění ve vyšších úrovních managementu organizací zaměřených na leteckou dopravu, v oblasti řídících funkcí v leteckých a letových provozních službách, v podnicích leteckého provozu a letecké výroby.

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.