Bakalářské studijní obory pro absolventy VOŠ


Délka studia: prezenční forma trvá 2 semestry, kombinovaná forma trvá 3 semestry
Absolvent: získává titul Bc. [bakalář]
Průběh kombinované studium: Jednou za dva týdny v pátek 16:45-20:00 a v sobotu 8:30-19:00 dle rozvrhu
Výše školného: 22.500,- Kč za jeden semestr

 

Cestovní ruch pro absolventy VOŠ Stáhnout si studijní plán oboru (prezenční forma | kombinované) (pdf)

Kromě znalostí z cestovního ruchu získává absolvent velmi dobrý základ pro uplatnění v podnikové sféře. V rámci studijního oboru se vyučuje ekonomika cestovního ruchu, základy informatiky, obchodní právo, management, marketing, psychologie, sociologie, statistika, 2 cizí jazyky (anglický, německý, francouzský a španělský) atd.

Student získá odborné znalosti a dovednosti zejména z:

 • ekonomiky cestovního ruchu,
 • techniky služeb cestovního ruchu,
 • obchodního práva,
 • managementu,
 • marketingu,
 • statistiky,
 • informatiky a informačních technologií,
 • psychologie a sociologie,
 • jazyka: anglického, německého, francouzského a španělského (povinně 2 jazyky).

Uplatnění absolventů:

 • stejné jako v běžném bakalářském studijním programu v podnicích z oblasti cestovního ruchu, ale díky obecněji zaměřeným předmětům i v celé business sféře

 

 

Služby letecké dopravy v cestovním ruchu pro absolventy VOŠ Stáhnout (prezenční | kombinované)

Studijní obor připravuje kvalifikované odborníky s odpovídající evropskou úrovní vysokoškolského vzdělání v oblasti poskytování služeb cestovního ruchu bezprostředně svázaných s nabídkou a realizací letecké dopravy.

Student získá odborné znalosti zejména z:

 • geografie,
 • ekonomiky cestovního ruchu,
 • marketingu, managementu a výzkumu trhu 
 • práva,
 • základů psychologie a sociologie,
 • informatiky,
 • techniky služeb cestovního ruchu.

Uplatnění absolventů:

 • v oblasti leteckých a letových provozních službách,
 • v oblasti poskytovatelů služeb v cest. ruchu využívajících leteckou dopravu,
 • v distribuci a prodeji letecké přepravy,
 • v hotelových službách,
 • na letištích,
 • v handlingových společnostech,
 • ve státních orgánech zaměřených na leteckou dopravu,
 • v nadnárodních společnostech využívajících leteckou dopravu,
 • v návazných oborech (cestovní pojištění, asistenční služby, humanitární organizace...)