BBA - Guiding Services in Tourism

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. ve spolupráci s Fakultou ekonomie a podnikání Paneurópské vysoké školy (FEP PEVŠ) nabízí zájemcům o studium unikátní možnost získat hned dva tituly (Bc. a BBA) najednou v rámci tříletého studia v Praze. 

Uchazeči o studium akreditovaného bakalářského studijního oboru VŠO mohou díky mezinárodní smlouvě s FEP PEVŠ absolvovat i profesní studium BBA ve studijním odboru Průvodcovská činnost v cestovním ruchu. Podmínkou je naplnění povinných a povinně volitelných předmětů zaměřených na cestovní ruch v rámci vybraného bakalářského studijního programu VŠO a absolvování doplňkového specializačního profesního kurzu zaměřeného na průvodcovskou činnost v cestovním ruchu, který spolu s uvedenými povinnými a povinně volitelnými předměty studijního oboru naplňuje požadavky profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu (kód: 65-021-N), vytvořené na základě zákona č. 179/2006 Sb., oověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

 

Předměty kurzu

Metodika práce průvodce + tour managera

 • plánování akce, itinerář, příprava na akci
 • realizace akce, povinnosti průvodce
 • příprava odborného výkladu
 • základní interpretace přírodního a kulturně-historického dědictví
 • rétorika -  zásady mluveného projevu
 • řízení běžných a mimořádných situací
 • pojistné události

Technika cestovního ruchu

 • základní služby v cestovním ruchu (ubytovací, stravovací, dopravní)
 • doplňkové služby
 • spolupráce průvodců s poskytovateli služeb v cestovním ruchu – cestovní kanceláře, cestovní agentury, dopravní společnosti, hotely, restaurace apod.

Teorie a charakteristika průvodcovských činností – historie, současný stav, vývojové trendy

 • vzdělávání průvodců, světová a česká geografie, historie
 • podmínky podnikání průvodců
 • základní kategorie průvodcovské činnosti
 • členění průvodců v CR dle jejich specifického zaměření
 • poskytování průvodcovských služeb v rámci EU a mimo něj
 • právní úprava

Obchodní a marketingové znalosti průvodce. Využití informačních a komunikačních technologií v práci průvodce

 • význam osobní komunikace v průvodcovské činnosti
 • etika, společenské chování a vystupování
 • krizový management průvodcovské činnosti

Vyučující

 • PhDr. Stanislav Voleman – předseda AP ČR
 • doc. Ing. Věra Seifertová, CSc.      
 • Ing. Petr Houška, Ph.D.
 • Ladislav Špaček – býv.poradce prezidenta, autor mnoha publikací na téma společenské chování, etika a etiketa
 • Milena Steinmaslová – herečka, zabývá se výukou rétoriky, hlasového poradenství, společenského chování
 • Jiří Hájek -  majitel cestovní kanceláře
 • Zdeněk Kříž – spolumajitel cestovní kanceláře
 • Václav Stárek – prezident AHR ČR

 

Stáhnout si studijní plán kurzu (prezenční forma)

 

Délka studia: standardně 4 semestry (2.-5.) 
Absolvent: získává titul BBA včetně profesní zkoušky odborné způsobilosti průvodce
Možnosti studia: prezenční
Výše školného: 5.000 Kč / semestr

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.