Mezinárodní konference bezpečnostního managementu

22. října se uskutečnil již 11. ročník Mezinárodní konference bezpečnostního managementu. Jedná e o tradiční událost na poli vědy a výzkumu, které se každý rok účastní významné osobnosti z různých oborů, ať už samotného managementu bezpečnosti, ale i veřejné správy, letectví a podobně.

Záštitu nad celou akcí převzal rektor Vysoké školy obchodní, doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. Hlavním předmětem letošní konference byla otázka odpovědnosti za bezpečnost, která je samozřejmě zájmem jak soukromého, tak veřejného sektoru. K tématu se vyjádřilo mnoho odborníků se zajímavými příspěvky, posluchači vyslechli přednášky na témata jako ochrana veřejných prostor před extrémním násilím nebo problém bezpečnostních technologií a hrozba jejich zneužití.

Velký úspěch sklidila prezentace Tomáše Děkana a Jana Zýky z Katedry letecké dopravy VŠO. Ti se zaměřili na profilaci
osob a ochranu objektů v letectví. Ve svém příspěvku popsali novou koncepci bezpečnostních kontrol založenou na behaviorální analýze, jež představuje možnou alternativu k současným opatřením, která se zaměřují primárně na hledání nebezpečných předmětů. Již méně se ale soustředí na podezřelé osoby.

Behaviorální analýza toto zaměření umožňuje, a to díky termokamerám, které snímají obličej cestujících a následně vyhodnotí jejich mimosmyslové projevy. Dokáže tak identifikovat zvýšenou tepovou frekvenci, nadměrné pocení a další znaky typické pro lidi s nekalými úmysly. Ti v danou chvíli nemusí disponovat žádným nebezpečným předmětem, a přesto mohou být díky této nové koncepci odhaleni.