picture

Bezpilotní systémy - drony

BEZPILOTNÍ SYSTÉMY - DRONY

SPECIALIZACE V RÁMCI AKREDITOVANÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU PROVOZ A ŘÍZENÍ LETECKÉ DOPRAVY

Jaký můžeme očekávat vývoj v oblasti leteckých bezpilotních systémů?

V řadě odvětví postupuje digitalizace, automatizace a snižování nákladů, což může znamenat impuls pro revizi některých operací a jejich reorganizaci s cílem širšího využívání technologií jako právě LBS. V době COVID již byly testovány možnosti přepravy testů nebo vakcín pomocí dronů.

Vzhledem k využití leteckých bezpilotních systémů téměř ve všech lidských činnostech se v zásadě vývoj a výroba LBS téměř nezměnila. Důkazem je Česká firma Primoco INVESTMENTS s.r.o. Praha, která jedná o dodání 67 kusů bezpilotních letounů pro více zákazníků, "počítáme se zdvojnásobením výroby a k podpoře této expanze jsme již začali s náborem nových zaměstnanců". Připravují 45 nových prodejních kontraktů. Ukazuje se, že zákazníci Českého podniku jsou vysoce spokojeni s možnostmi využití bezpilotních letadel.

Oblasti dalšího rozvoje v oblasti LBS:

 • městská mobilita (přeprava cestujících a zboží)
 • automatizace a adaptabilita, snadnější použití pro cílového zákazníka (cestujícího, operátora LBS)
 • řízení letového provozu LBS (problematika tzv. U-space)
 • související důraz na bezpečnost přenosu dat (telemetrie, řídící signály) – kyber bezpečnost

Budoucí vývoj do roku 2025 předpovídá více než dvojnásobné prodeje mezi lety 2020 a 2025. V letošním roce se počítá s prodejem cca. 1 milionu dronů.

1. Co je to profesní zaměření - Letecké bezpilotní systémy (DRONY)?

Cílem studia tohoto studijního programu je profesně zaměřené vzdělávání s důrazem na praktické provozní činnosti v oborech služeb v letecké dopravě (specializace Provoz a řízení letecké dopravy), resp. v nově se rozvíjející oblasti poskytování a provozování leteckých bezpilotních služeb, tzv. dronů (specializace Letecké bezpilotní systémy). Studenti si osvojí praktické dovednosti a metodiku profesních činností (kompetence) v celé šíři provozně, technické a ekonomické oblasti provozování letecké dopravy a leteckých bezpilotních prostředků a budou připraveni jak pro působení v České republice, tak i v celé Evropské unii.

PROFILOVÉ PŘEDMĚTY:

Letecké bezpilotní systémy

Dronům patří budoucnost. Naučíš se rozumět jejich konstrukci i reálnému použití.

Bezpečnostní management v letecké dopravě

Safety i Security je v letectví na prvním místě. Budeš chápat a zvládat řídit obojí.

Letecká legislativa

Letecká doprava je svázána řadou úmluv, nařízení, směrnic, zákonů, vyhlášek i předpisů. Naučíme Tě se v nich bez problémů orientovat.

Letecká doprava, letadlová technika

Bez letadla by to nešlo. Pochopíš, jaké síly ho drží ve vzduchu a budeš umět popsat funkce jeho jednotlivých částí, zařízení a systémů.

Ekonomika leteckého podniku

Napadlo Tě někdy, kolik stojí letadlo a letecké palivo? A kolik cestujících musí v letadle být, aby letecká společnost vydělala?

2. Jaký titul získám?

Získáš titul bakalář – Bc.

Staneš se kvalifikovaným odborníkem pro poskytování služeb v oblasti letecké dopravy a profesního zaměření na bezpilotní systémy. Sníš o tom stát se manažerem v leteckých a letových provozních službách? Studuj zaměření, které letí!

 • Délka studia 6 semestrů (3 akademické roky)
 • Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce
 • Výuka probíhá formou přednášek a cvičení
 • Absolventi získají akademický titul Bc.

3. Kde se uplatním?

Absolventi tohoto oboru naleznou uplatnění v provozních funkcích jednotlivých složek leteckého dopravního systému a infrastruktury letecké dopravy, jako jsou letečtí dopravci, provozovatelé letišť, poskytovatelé letových provozních a dalších leteckých služeb. Budou schopni plánovat vybavení leteckých bezpilotních systémů ve vztahu ke konkrétnímu nasazení, a využívat prostředky zabezpečovací a záchranné techniky. Budou schopni plnit úlohy pilotů operátorů po absolvování povinných zkoušek na ÚCL, manažerů při využívání bezpilotních systémů i technických pracovníků. Své schopnosti budou moci uplatnit i ve státní správě zajišťující dozor nad leteckou dopravou. V soukromém civilním letectví, nadnárodní i mezinárodní společnostech využívající leteckou dopravu, letecké bezpilotní systémy a v souvisejících logistických procesech.

4. Jakou formou budu studovat?

Prezenční forma

 • Prezenční forma studia je vhodná pro studenty navazující na středoškolské studium a zároveň i pro studenty pracující na částečný úvazek nebo s flexibilní pracovní dobou.
 • Výuka probíhá ve všední dny.
 • Během studia je možné získat zkušenosti z odborné praxe. Studenti se mohou zúčastnit mezinárodního výměnného programu Erasmus.

Kombinovaná forma

 • Kombinovaná forma studia je určena lidem, kteří chtějí získat vysokoškolské vzdělání studiem při zaměstnání.
 • Bloková výuka probíhá v pěti víkendových bězích za semestr. Zpravidla začíná v pátek odpoledne a pokračuje v sobotu.
 • Téma své bakalářské práce a povinnou praxi můžeš spojit se svým zaměstnáním.

5. Kde a jak můžu studovat?

Vysoká škola obchodní v Praze je soukromou vysokou školou s dvacetiletou tradicí. Studijní program provoz a řízení letecké dopravy s profesním zaměřením na bezpilotní systémy můžete studovat v centru Prahy na Spálené ulici. Zároveň můžete pokračovat na VŠO na navazujícím magisterském oboru „Provoz a řízení letecké dopravy – management leteckých podniků“ kde získáte magisterské vzdělání s titulem “Ing.“

6. STUDIJNÍ PLÁN

7. Chci se přihlásit ke studiu

Přihlášku ke studiu do zimního semestru (září 2022) si můžeš podat do 30. 9. 2022.

Přihlášku můžeš podat písemně na adresu výukového pracoviště nebo elektronicky na oficiálních stránkách školy www.vso.cz

 

Délka studia: standardně 3 roky 
Absolvent: získává titul Bc.
Možnosti studia: prezenční i kombinované
ŠKOLNÉ

 

PROČ Letecké bezpilotní systémy (DRONY)?

 • Výuka nejnovějších trendů v letecké dopravě
 • Jedinečná specializace tohoto druhu
 • Možnost profesního využití a práce v oblasti letecké dopravy, konkrétně v oblasti plánování a zabezpečování bezpilotních systémů
 • Významní odborníci a praktickými zkušenostmi s oblasti letectví
 • Možnost pokračovat i na navazující magisterské studium v oblasti letectví
picture

NEJLEPŠÍ VOLBA PRO VAŠI BUDOUCÍ KARIÉRU

Rozvíjejte se a poznejte nové přátele na celý život

NAJDĚTE UPLATNĚNÍ V OBORU TĚCH NEJLEPŠÍCH

Získejte zkušenosti ze zahraničních univerzit a pracujte po celém světě

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
 • absolvent

  Adam KlavíkTourism Management

  Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

 • absolvent

  Jan Šrámek

  Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

 • absolvent

  Petra Benešová

  VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

 • absolvent

  Jana Valentová

  Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

 • absolvent

  Kristína Jíšová

  VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

 • absolvent

  Simona Kremerová

  Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář. Práce Simoně nikdy nevadila, proto když dostala šanci jet do Ameriky jako pomocná síla v kuchyni, neváhala ani okamžik. Nasbírala zkušenosti, našla si nové přátele a z vydělaných peněz procestovala část Spojených států. Otevřely se jí tak dveře k pracovním příležitostem ve Španělsku nebo v Anglii. Dnes pracuje.

 • absolvent

  Jakub Velička

  Teorii letectví studoval v Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.Už jako dítě Jakub snil o tom, že se jednou stane pilotem. Cesta k cíli byla klikatá a musel tomu leccos obětovat. Začal studiem Marketingové komunikace na VŠFS, odkud přešel k Managementu leteckých podniků na VŠO. Aby ušetřil čas a peníze na pilotní výcvik, založil si vlastní firmu. Dnes je svému snu na dosah.