Cestovní ruch pro absolventy VOŠ

Kromě znalostí z cestovního ruchu získává absolvent velmi dobrý základ pro uplatnění v podnikové sféře. V rámci studijního oboru se vyučuje ekonomika cestovního ruchu, základy informatiky, obchodní právo, management, marketing, psychologie, sociologie, statistika a 2 cizí jazyky (anglický, německý, francouzský a španělský) atd.

 

Co se u nás naučíte

Student získá odborné znalosti a dovednosti zejména z:

  • ekonomiky cestovního ruchu,
  • techniky služeb cestovního ruchu,
  • obchodního práva,
  • managementu,
  • marketingu,
  • statistiky,
  • informatiky a informačních technologií,
  • psychologie a sociologie,
  • jazyka: anglického, německého, francouzského a španělského (povinně 2 jazyky).

 

Studijní plán oboru Cestovní ruch:

 

Uplatnění absolventů:

  • stejné jako v běžném bakalářském studijním programu v podnicích z oblasti cestovního ruchu, ale díky obecněji zaměřeným předmětům i v celé business sféře