Cestovní ruch pro všechny: inkluze a lidský kapitál pro rozvoj regionů

VIDEO z proběhlé konference.

Kolektivní monografie ZDE

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. ve spolupráci s EJF-Akademií pro vzdělávání a mezinárodní spolupráci si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci, která se bude věnovat handicapovaným občanům v cestovním ruchu (jako cestujícím i zaměstnancům) a jež chce tímto přispět k dalšímu zlepšování v této oblasti v rámci České republiky i Německa.

Toto profesionálně tlumočené setkání chce odpovědět i na následující otázky: 

  • Jaké možnosti využití volného času mají handicapovaní návštěvníci v DE/CZ?
  • Jak je možné získat informace o pobytech vhodných pro handicapované osoby v DE/CZ?
  • Jaké konkrétní specifické požadavky mají handicapované osoby v případě jejich zapojení se do cestovního ruchu?
  • Jak na tyto specifické požadavky reagují subjekty (ubytovací zařízení, stravovací zařízení, cestovní kanceláře, turistická informační centra...) cestovního ruchu v destinacích?

Cílem konference je také zmapovat a zhodnotit bariérovost/bezbariérovost ve vybraných destinacích České republiky i Německa prostř. terénního šetření, pozorování, obsahové analýzy dokumentů i literární rešerše. Zároveň bude sledována i problematika handicapovaných účastníků cestovního ruchu a jejich požadavků. Nedílnou součástí projektu je i problematika lidských zdrojů v návaznosti na dané téma.

Zváni jsou všichni, jichž se téma nějak dotýká nebo se o něj zajímají.

Na konferenci zasílejte příspěvky v českém, anglickém či německém jazyce s termínem 15. 11. 2019. Vybrané příspěvky budou zařazeny do recenzovaného sborníku. Příspěvek je možné definitivně zařadit do sborníku až po uhrazení poplatku za konferenci. Sborník z příspěvků bude mít označení ISBN a bude předložen k posouzení pro indexaci do vědeckých databází. Doporučená délka příspěvku je 8 až 10 normovaných stran včetně seznamu použité literatury (maximum je 10 stran), délka abstraktu je max. 250 slov.

Více infomací o mezinárodní konferenci naleznete v pozvánce/přihlášce - ke stažení zde.

Program mezinárodní konference je ke stažení zde.

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.