Obor cestovní ruch na VŠO

Kromě znalostí z cestovního ruchu získává absolvent velmi dobrý základ pro uplatnění v podnikové sféře. V rámci studijního oboru se vyučuje ekonomika cestovního ruchu a podniku, finančnictví a účetnictví, obchodní právo, management a řízení lidských zdrojů, marketing, psychologie, sociologie, 2 cizí jazyky (anglický, německý, francouzský a španělský) atd.

 

Co se u nás naučíte?

Student získá odborné znalosti a dovednosti zejména z:

 • ekonomiky cestovního ruchu,
 • techniky služeb cestovního ruchu,
 • ekonomiky podniku,
 • obchodního práva,
 • managementu a řízení lidských zdrojů,
 • marketingu,
 • financí a účetnictví,
 • informatiky a informačních technologií,
 • psychologie a sociologie,
 • jazyka: anglického, německého, francouzského a španělského (povinně 2 jazyky).

 

Studijní plán oboru Cestovní ruch

 

Uplatnění absolventů oboru v praxi

 • v podnicích z oblasti cestovního ruchu, ale díky obecněji zaměřeným předmětům i v celé business sféře