VŠO je členem mezinárodních organizací, profesních asociací a svazů

Vysoká škola obchodní je spoluzakladatelem a přidruženým členem mezinárodní organizace NECSTouR - Sítě evropských regionů pro udržitelný a konkurenceschopný cestovní ruch.

Vysoká škola obchodní je členem mezinárodní asociace ATLAS - The Association for Tourism and Leisure Education.

Vysoká škola obchodní je členem nebo přidruženým členem Asociace hotelů a restaurací ČR, Asociace cestovních kanceláří ČR, Asociace průvodců ČR, Hospodářské komory ČR, Hospodářské komory hl. m. PrahyAsociace leteckých provozovatelů ČR, České konference rektorů.