Editovat: menu (ještě není nasazené)
picture

Digi

Editovat: stránku

                                                                                                                                               

1. CO NABÍZÍ STUDIUM PROGRAMU DIGITÁLNÍ EKONOMIKA A SPOLEČNOST?

Staň se digitálním specialistou podniku služeb. Nauč se využít digitalizaci v různých aktivitách firem a institucí zaměřených na služby. Bakalářský studijní program Digitální ekonomika a společnost tě seznámí s touto poměrně novou profesí, která se zaměřuje na využití nových informačních nástrojů. Cílem je naučit studenty pochopit a využít hlavní principy a trendy v oblasti digitální ekonomiky a společnosti. Součástí programu je mezipředmětový výklad vztahů popisující principy zavádění digitalizace do podniků a společností. Jedná se o systémový a plánovitý postup, který směřuje k naplnění modelu digitální zralosti podniků a společností. Pozornost je věnována i sdílené ekonomice a modelům sdílené ekonomiky.

 

 

V rámci studia si můžete vybrat jedno z unikátních profesních zaměření, které studijní program Digitální ekonomika a společnost nabízí:

 

A.   DIGI prezentace, virtuální a rozšířená realita. Profesním partnerem je společnost PresentiGO a Virtual Real Life s.r.o.

                  

B.   Elektronické obchodování a BIG DATA. Profesním partnerem je společnost DataFriends s.r.o. a MonkeyData s.r.o.

                         

C.   Elektronizace veřejné správy (E-government). Profesním partnerem je Národní agentura pro komunikační a informační technologie:

            

 

D.   Digitální makléř s MBA. Profesními partnery jsou: VIRTUÁLNÍ REALITNÍ KANCELÁŘ, VRK ACADEMY.

                  

Specializace v rámci bakalářského programu se zaměřuje na právní, stavební, obchodní, marketingové a finanční aspekty profese digitálního makléře. Zároveň absolvent získá maximální informace a znalosti makléřského oboru s propojením nových technologií a digitalizace. Ve studijním zaměření Digitální makléř s MBA jsou rozšířeny další povinně volitelné předměty o realitní část jako Právo v realitách, Činnost realitního zprostředkovatele nebo Stavební minimum s praxí zaměřenou na realitní činnost. Zároveň nabízíme motivovaným studentům možnost absolvování Zkoušky odborné způsobilosti a získání certifikace s potvrzením Ministerstvem pro místní rozvoj. Zkouška odborné způsobilosti zaručuje vykonávat činnost realitního zprostředkovatele dle nové vázáné živnosti Realitní zprostředkovatel. 

Bližší informace o možnosti získání dvou titulů (Bc. a MBA) a charakteristiku předmětů naleznete ZDE

 

Mediálním partnerem jsou společnosti:         

 

ZÁKLADNÍ PROFILOVÉ PŘEDMĚTY AKREDITOVANÉHO BAKALÁŘSKÉHO PROGRAMU:

Digitalizace ekonomiky a společnosti

Zajímá Tě digitální společnost a její jednotlivé segmenty. Co se ve společnosti změnilo a bude měnit s rozvojem digitalizace. Jaké jsou principy zavádění digitalizace do podniků a kdo je provádí. Co je sdílená ekonomika a její konkrétní formy, včetně modelu digitální zralosti podniků. A na závěr Průmysl 4.0 a jeho vliv na budoucnost ekonomiky.

Člověk a společnost v digitálním věku

Slyšel jsi pojmy digitální domorodec, digitální nomád, digitální cizinec, digitální závislosti a digitální demence? Vysvětlíme Ti proměnu společnosti a společenských vztahů v důsledků technologizace a zvláště computerizace a digitalizace. Zároveň se zamyslíme nad důsledky a riziky nových forem komunikace a řízení.

Moderní trendy v informatice

Poznání trendů a souvislostí je nezbytná věc, to platí dvojnásob v dynamické oblasti informatiky. Cílem předmětu není jen zorientovat se v současných trendech informačních a komunikačních technologie, ale hlavně prohloubit využívání znalosti a dovednosti práce s informačními a komunikačními technologiemi zítřka (jako rozšířené a virtuální reality) a pochopitelně i využití internetu s jeho službami.

Obchodní právo a ochrana údajů

V digitální věku se informace rychle šíří a to to více hrozí nebezpečí jejich zneužití či potřeba jejich ochrany. Znalosti máme uloženy mimo naše fyzické disky, jsou v cloudu. Umíme i tyto ochránit? A co podniková data, informace a znalosti, které jsou základem našeho podnikání a tvoří jádro podnikového tajemství. Bez obchodního práva se prostě neobejdeme.

Měření, sběr a zpracování dat

Předmět představuje malou násobilku každého informatika. Seznámí studenty se základy měření, sběru a zpracování dat a to v kontextu využití moderních technických prostředků. Naučí studenty chápat a používat statistické metody pro zpracování dat, které jim umožní řešit problémy nejen v obecné rovině, ale také aplikovaně, při řešení konkrétních úloh z praxe.

Kybernetická bezpečnost a kryptotechnologie

To je třešnička na dortu digitálního poznání. Seznámíme Tě se základy kybernetické bezpečnosti z hlediska manažerského, včetně  oboru kryptotechnologie, na kterém jsou další specializace, jako například virtuální měny a jejich reálné využití, technologie blockchainu a tokenizace.  Určitě Tě zaujmou i základy šifrování a jeho použití v praxi, jako digitální podpis, škodlivý software a ochrana a bezpečnost sítí.

2. JAKÝ TITUL ZÍSKÁM?

Získáš titul bakalář – Bc.

Rozšiř své obzory a vědomosti v moderní oblasti Digitální ekonomiky. Studuj program, který je IN!

 • Délka studia 6 semestrů (3 akademické roky)
 • Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce
 • Výuka probíhá formou přednášek a cvičení
 • Absolventi získají akademický titul Bc.

3. KDE SE UPLATNÍM?

Absolvent profesně zaměřeného bakalářského studia „Digitální ekonomika a společnost“ v prezenční a kombinované formě studia je připraven na výkon středních manažerských funkcí v sektoru v širokém spektru organizací podnikatelských, neziskových i v institucích státní a veřejné správy, v České republice, Evropské Unii i třetích zemích a je schopen přizpůsobit se změnám na trhu a ovlivňovat výsledky, za které je odpovědný.

Podnikatelský sektor:

 • manažer pro digitalizaci s uplatněním prakticky ve všech průmyslových oborech,
 • manažer pro digitalizaci s uplatněním v podnikatelských firmách zaměřených na ICT a digitalizaci,
 • samostatná podnikatelská činnost, jako konzultant pro zavádění digitalizace v různých organizacích a institucích.

 

Ve státní a veřejné správě

Absolvent profesně zaměřeného bakalářského studijního programu „Digitální ekonomika a společnost“ v prezenční formě studia je připraven na pozice státního zaměstnance a představeného dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o státní službě“) a v souladu s nařízením vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby v těchto oborech služby:

 • koordinace digitalizačních agend,
 • ekonomika, účetnictví, finance,
 • audit digitální zralosti společností,
 • zaměstnanost,
 • pracovněprávní vztahy,
 • krizové řízení,
 • systém veřejné a regionální správy

 

4. JAKOU FORMOU BUDU STUDOVAT?

Prezenční forma

 • Prezenční forma studia je vhodná pro studenty navazující na středoškolské studium a zároveň i pro studenty pracující na částečný úvazek nebo s flexibilní pracovní dobou.
 • Výuka probíhá ve všední dny.
 • Během studia je možné získat zkušenosti z odborné praxe. Studenti se mohou zúčastnit mezinárodního výměnného programu Erasmus.

Kombinovaná forma

 • Kombinovaná forma studia je určena lidem, kteří chtějí získat vysokoškolské vzdělání studiem při zaměstnání.
 • Bloková výuka probíhá v pěti víkendových bězích za semestr. Zpravidla začíná v pátek odpoledne a pokračuje v sobotu.
 • Téma své diplomové práce a povinnou praxi můžeš spojit se svým zaměstnáním.

5. KDE BUDU STUDOVAT?

Studijní program Digitální ekonomika a společnost můžeš studovat v centru Prahy na VŠO, soukromé škole s dvacetiletou tradicí.

6. STUDIJNÍ PLÁN

 

7. CHCI SE PŘIHLÁSIT JE STUDIU

Přihlášku ke studiu do zimního semestru (září 2022) si můžeš podat do 30. 9. 2022.

Přihlášku můžeš podat písemně na adresu výukového pracoviště nebo elektronicky na oficiálních stránkách školy.

Délka studia: standardně 3 roky 
Absolvent: získává titul Bc.
Možnosti studia: prezenční i kombinované
ŠKOLNÉ

 

 1. NEJVĚTŠÍ PŘIDANÁ HODNOTA TOHOTO STUDIJNÍHO PROGRAM?

Zaměření na sektor služeb, speciálně oblasti digitálních kompetencí ve státním, veřejném a privátním sektoru. Pro absolventa se po absolvování programu otevírají tyto možnosti dalšího kariérního postupu, zejména:

 • řízení e-governmentu (CzechPoint, základní registry, RPP, portálová agenda) - pozice referenta oblasti e-governmentu,
 • personální práce (personalistika, včetně vedoucích pozic) - pozice personalista,
 • ekonomika - pozice ekonom se znalostí digitální ekonomiky,
 • oblasti řízení s využitím ICT – pozice koordinátora digitálních agend,
 • projektové řízení - projektový manažer digitalizačních projektů.
 • manažer pro digitalizaci s uplatněním prakticky ve všech průmyslových oborech,
 • manažer pro digitalizaci s uplatněním v podnikatelských firmách zaměřených na ICT a digitalizaci,
 • samostatná podnikatelská činnost, jako konzultant pro zavádění digitalizace v různých organizacích a institucích.
 1. V ČEM JSME JINÍ NEŽ PODOBNÉ STUDIJNÍ PROGRAMY?
 • Jedinečný studijní program mezi VŠ. Tento studijní program tak jako první v České republice komplexně seznamuje studenty s předměty, které aktuálně vyžadují pozice na úřadech a v privátním sektoru. Tyto pozice jsou vyhledávané a s touto komplexní aprobací budou absolventi ve veřejné správě jedineční, neboť na jiných vysokých školách se zatím v této komplexní a systémové podobě nevyučují.
 • Perspektivní. Digitalizace je trend a budoucnost. (Industrie 4.0, nové distribuční modely založené na on-line platformách (e-shopy, sdílená ekonomika), intenzivní vývoj autonomních řídicích systémů). Tyto světové trendy v oblasti digitalizace se již realizují ve výrobních podnicích (některé závody v zahraničním vlastnictví /např. Siemens/), car- nebo bike- sharing, postupné aplikace v rámci tzv. smart-cities).
 • Propojení s praxí a případovými studiemi řešenými na naší škole.  Například studie z oblasti sdílené ekonomiky (UBER, AIRBNB) a projekty aplikovaného výzkumu realizované v rámci výuky.

 

picture
Editovat: menu

NEJLEPŠÍ VOLBA PRO VAŠI BUDOUCÍ KARIÉRU

Rozvíjejte se a poznejte nové přátele na celý život

NAJDĚTE UPLATNĚNÍ V OBORU TĚCH NEJLEPŠÍCH

Získejte zkušenosti ze zahraničních univerzit a pracujte po celém světě

Editovat: menu
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
Editovat: menu
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
Editovat: reference
 • absolvent

  Adam KlavíkTourism Management

  Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

 • absolvent

  Jan Šrámek

  Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

 • absolvent

  Petra Benešová

  VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

 • absolvent

  Jana Valentová

  Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

 • absolvent

  Kristína Jíšová

  VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

 • absolvent

  Simona Kremerová

  Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář. Práce Simoně nikdy nevadila, proto když dostala šanci jet do Ameriky jako pomocná síla v kuchyni, neváhala ani okamžik. Nasbírala zkušenosti, našla si nové přátele a z vydělaných peněz procestovala část Spojených států. Otevřely se jí tak dveře k pracovním příležitostem ve Španělsku nebo v Anglii. Dnes pracuje.

 • absolvent

  Jakub Velička

  Teorii letectví studoval v Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.Už jako dítě Jakub snil o tom, že se jednou stane pilotem. Cesta k cíli byla klikatá a musel tomu leccos obětovat. Začal studiem Marketingové komunikace na VŠFS, odkud přešel k Managementu leteckých podniků na VŠO. Aby ušetřil čas a peníze na pilotní výcvik, založil si vlastní firmu. Dnes je svému snu na dosah.