Vzdělání, které otevírá svět. Tradice a nové výzvy českého obchodního školství

19. 9. 2019 pořádáme jednodenní konferenci u příležitosti 100. výročí obchodního vzdělávání v naší zemi. Rokem 2019 si také budeme připomínat 30 let od revoluce, která byla milníkem pro svobodné podnikání.

Těšíme se na vás!

 

TERMÍN:

 • 19. 9. 2019

MÍSTO KONÁNÍ:

 • Vysoká škola obchodní v Praze, Spálená 76/14, Praha, Česká republika

POŘADATEL:

 • Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

JEDNACÍ JAZYK:

 • čeština, slovenština, ruština, angličtina

 

Tematické okruhy

 • Retrospektivní témata z oblasti podnikání a obchodu – např. změna jednotlivých profesí od roku 1919 (požadavky na vzdělání, zásah moderních technologií ve 20. století), významné prvorepublikové značky a jejich expanze, zvyšující se počet žen ve studijních programech, změna uplatnění absolventů)
 • Změna cestovních zvyklostí od roku 1919 a 1989
 • Cestovní trendy (nejoblíbenější destinace) dnešních Čechů
 • Oblast obchodu a cestovního ruchu před rokem 1989
 • Hlavní trendy do budoucna – jak bude vypadat cestovní ruch, požadavky na bezpečnost

Program konference

Přihlášky a registrace

Příspěvky

 • Termín odevzdání příspěvku do recenzovaného elektronického sborníku: 30. 6. 2019
 • Příspěvky posílejte na adresu: konference2019@vso-praha.eu
 • Požadavky na formát příspěvku najdete ZDE
 • Přednášející budou o přijetí příspěvku k prezentaci na konferenci informováni do 15. 6. 2019
 • Dovolujeme si upozornit, že příspěvky, které se nebudou týkat tematického zaměření konference, nebudou přijaty

Doplňující informace

 • K dispozici bude technické vybavení (počítače s připojením na internet, projektory, mikrofon)

Příspěvky v plénu

 • doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

  Absolvent Přírodovědecké fakulty UP Olomouc, 1985 (RNDr.), habilitoval na Univerzitě Hradec Králové v oboru Systémové inženýrství a informatiky (doc.). Od roku 1994 se věnuje řízení soukromých vzdělávacích institucí, spoluzakládal Soukromou vyšší odbornou školu podnikatelskou a Vysokou školu podnikání. V současné době působí ve funkci rektora Vysoké školy obchodní v Praze. Své odborné znalosti a zkušenosti s řízením projektu informačních systémů uplatnil při řešení řady výzkumných projektu, jak tuzemských, tak zahraničních. V poslední době se angažoval v projektech TAČR zaměřených na sdílenou ekonomiku.

 • prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.

  Absolvent Výrobně-ekonomické fakulty, VŠE v Praze (1977), docent oboru Podnikové hospodářství (1999), profesor v oboru Podniková ekonomika a management (2002). Vedoucí katedry managementu na VŠE v Praze (1994 – 2014), děkan Podnikohospodářské fakulty VŠE v Praze (2006-2014), náměstek pro vysoké školy a výzkum na MŠMT. V současnosti vedoucí oddělení managementu na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze. Autor řady odborných publikací z managementu, managementu kvality, podnikání MSP: např. Management (Management Press 2000 a 2009, celkem prodáno více jak 11 tis. výtisků), poslední publikace: VEBER, J. a kol.: Management inovací, Management Press, Praha 2016, ISBN 978-80-7261-423-3 a Veber J. a kol.: Digitalizace ekonomiky a společnosti, Management Press Praha 2018. Výzkumné aktivity pro TAČR z poslední doby se zaměřením na vliv digitalizace na ekonomiku: tzv. sdílenou ekonomiku (Airbnb, Uber) a Průmysl 4.0. V posledních dvaceti letech poradenské projekty pro cca 70 podniků v ČR a na Slovensku.  

 • Ing. Jan Zýka, Ph.D.

  Vystudoval obory Služby letecké dopravy v cestovním ruchu a Management leteckých podniků na Vysoké škole obchodní v Praze, kde záhy nastoupil na pozici odborného asistenta. V rámci dalšího doktorského studia na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice obhájil v roce 2018 disertační práci na téma „Metodika pro posuzování vlivu ergonomických faktorů pracovního prostředí na spolehlivost operátorů detekční kontroly v letecké dopravě“. V současné době působí jako vedoucí Katedry letecké dopravy na Vysoké škole obchodní v Praze. Tam se rovněž aktivně podílí na pedagogické a další vědeckovýzkumné činnosti. Mezi jeho nejvýznamnější tvůrčí aktivity patřilo zapojení do řešitelského týmu evropského projektu BEMOSA - Behavioral Modeling for Security in Airports a dále pak do společného projektu Ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické platformy energetické bezpečnosti „Ochrana kritické infrastruktury EU – ochrana letecké dopravní cesty“.

 • doc. Ing. Václav Nétek, CSc.

  Je absolventem obchodní akademie SEŠ v Šumperku, kde mu profesoři od roku 1968, kdy se poprvé seznámil s pojmem „marketing“ dali základ do života i k dalšímu pojmu, který se následně nesměl používat a sice „komerční inženýrství“. Následovala fakulta metalurgie a vstup do světa technologie a techniky a 30 let reálné praxe od zásobování ,přes prodej a konečně vytoužený marketing. Měl příležitost přímo řídit malé pracovní týmy v oborech přesného strojírenství, hutní druhovýroby,elektrotechniky a tepelného zpracování kovů. Řadí se k zakladatelům průmyslového marketingu  ČR a vychoval řadu následovníků. Pracoval ve funkcích vedoucího nákupu, obchodního ředitele, strategického ředitele, ředitele pro obchod a marketing aj. Je prvním absolventem programu Intermanager  Americké Managerské Asociace s titulem CSM v Bruselu.  Absolvoval stáž managementu a marketingu v Jižní Korei a stal se prvním presidentem Česko-Korejské obchodní komory. Je autorem 5 – ti průmyslových vzorů a dvou vynálezů v oblasti ochrany obyvatel a neinvazivního zdravotnictví. V roce 2005 se stal prvním Marketérm roku České republiky. V současné době pracuje na výzkumu a vývoji nových marketingových nástrojů na bázi biotechnologií a genetických zdrojích marketingové inteligence pro budoucí B2B trhy. Je autorem publikace „Technologie průmyslového marketingu 2018“.  

Kontakt

that's them

Graduates of our school

Adam Klavík

graduate

I got my bachelor’s degree in VŠERS in České Budějovice and moved to VŠO in Prague for my master’s degree. And I don’t regret it – VŠO is much more similar to a public school and the quality of teacher is 100% better. For example Ms. Palatková, who taught me, is a big name in the tourist industry.

Jan Šrámek

graduate

On VŠO, I have learnt to be independent and gained practice in my field. In all places where we went within the scope of student competitions, we have been winning awards. Already during my studies I became a part of the organisational structure of few projects in tourism. I can’t wait till I start working full-time.

Petra Benešová

graduate

I have graduated from VŠO and now I even teach there. Much has changed over the years – the school keeps going forward, is now more focused on practice, the subjects are more technical and more narrowly focused. Even though the competition on the market is huge, VŠO getting on very well and I can recommend it easily.

Jana Valentová

graduate

Graduated from: VOŠ - acting, Academy of Physical Education and Sport PALESTRA, University College of Business. Motto: Do not be an oaf in life and a liar on the stage! „Which title do you use then? „None.“ Laugh. „After all, it is more important what I have in my head.“

Kristína Jíšová

graduate

VŠO is one of the few schools in the Czech Republic, which really focuses on practice. During the studies, we have for example: worked on projects, whose results were inspected by the National Heritage Institution. A lot of the lectures were also led by external lectors, so we were learning things as they were applied in real life.

Simona Kremerová

graduate

Simona works as a Program Coordinator in the company Smaller Earth. In year 2009 she took part in a work stay in New York. She spent three and a half year in England and worked for an Australian travel agency. Work never bothered Simona and that is why, when she got the opportunity to go to America as kitchen help, she did hesitate. She gathered experience, found new friends and travelled through some parts of the United States with the money she earned. That is how job opportunities in England or Spain opened up to her.

Jakub Velička

graduate

He studied aviation theory on the Oxford Aviation Academy. He went through practical training in Czech Republic and Poland. He is a holder of CPL/ME/IR licences. 

Jaroslava Kolářová

graduate

Jaroslava has finished a study stay in Italy. During her studies she works in the hotel industry. She can speak Italian, English, French and a bit of Spanish. Jaroslava has always known what she wanted to reach in life and tries to reach that, no matter how impossible that might seem to someone. You will not find words such as “not possible”, “I don’t have a chance” or “I will not try” in her vocabulary.

Barbora Malá

graduate

Barbora has worked as a call centre questioner or a project manager. She has newly started as a VŠO Marketing Manager and leads the Client centre. Her hobbies are travelling, volleyball and cycling.