2. kolo hromadných zápisů do 1. ročníků v září 2018

06.09.2018

2. kolo hromadných zápisů do 1. ročníků v září 2018

Úterý  18. září  2018

Příchod a registrace

Obor

Studenti abecedně podle příjmení

Prezentace informací

9.00 - 10.30

CR,CRV,SLD,SLDV

LP, RLZ,RLZV

všichni studenti hohoto oboru

10.30 - 11.30

13.00 - 14.00

MCR,MLP

všichni studenti tohoto oboru

14.00 - 15.00

 

Příchod a registrace

Obor

Studenti abecedně podle příjmení

Prezentace informací

16.00 - 16.30

TOURISM

všichni studenti tohoto oboru

16.30 - 17.30


Použité zkratky:

CR -  bakalářský obor Cestovní ruch pro absolventy střední školy

CRV -  bakalářský obor Cestovní ruch pro absolventy vyšších odborných škol

SLD -  bakalářský obor Služby letecké dopravy v cestovním ruchu pro absolventy střední školy

SLDV – bakalářský obor Služby letecké dopravy v cestovním ruchu pro absolventy vyšších odborných škol

LP - bakalářský obor Letový provoz

RLZ - bakalářský obor Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy

RLZV – bakalářský obor Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy pro absolventy vyšších odborných škol

MCR – navazující magisterský obor Management cestovního ruchu

MLP – navazující magisterský obor Management leteckých podniků

 

Informace k zápisům do studia

Místo konání zápisů

  • Zápisy se konají v budově školy ve Spálené ulici, v učebně S1, ve 4. patře budovy S.
  • Příchod je možný pasážemi z ulice Spálená, Vladislavova nebo Purkyňova. V pasáži budou umístěny navigační cedule.

Čas konání zápisů

  • Žádáme Vás o dodržení času příchodu k registraci. Každý student musí být zaregistrován a zapsán do studia.
  • Při registraci student prokáže svou totožnost občanským průkazem či jiným identifikačním dokladem.
  • Samotný zápis bude probíhat zhruba 1 hodinu.

Program zápisu

  • Při registraci a zápisu do studia obdrží student potvrzení o studiu, přihlašovací údaje do informačního systému školy, smlouvu o studiu podepsanou rektorem VŠO v Praze, o.p.s. (v případě, že podepsanou smlouvu zaslali s předstihem do školy).
  • Student, který nevložil fotografii do návratky bude vyfotografován na průkaz ISIC, ALIVE a do informačního systému školy.
  • Studenti budou seznámeni s informačním systémem školy.
  • Zapsán může být pouze student, který má uhrazené školné na zimní semestr 2018/2019. V době zápisu musí být platba připsána na účtu školy, proto je třeba zvolit splatnost s minimálním jednotýdenním předstihem před termínem konání zápisu.

that's them

Graduates of our school

Adam Klavík

graduate

I got my bachelor’s degree in VŠERS in České Budějovice and moved to VŠO in Prague for my master’s degree. And I don’t regret it – VŠO is much more similar to a public school and the quality of teacher is 100% better. For example Ms. Palatková, who taught me, is a big name in the tourist industry.

Jan Šrámek

graduate

On VŠO, I have learnt to be independent and gained practice in my field. In all places where we went within the scope of student competitions, we have been winning awards. Already during my studies I became a part of the organisational structure of few projects in tourism. I can’t wait till I start working full-time.

Petra Benešová

graduate

I have graduated from VŠO and now I even teach there. Much has changed over the years – the school keeps going forward, is now more focused on practice, the subjects are more technical and more narrowly focused. Even though the competition on the market is huge, VŠO getting on very well and I can recommend it easily.

Jana Valentová

graduate

Graduated from: VOŠ - acting, Academy of Physical Education and Sport PALESTRA, University College of Business. Motto: Do not be an oaf in life and a liar on the stage! „Which title do you use then? „None.“ Laugh. „After all, it is more important what I have in my head.“

Kristína Jíšová

graduate

VŠO is one of the few schools in the Czech Republic, which really focuses on practice. During the studies, we have for example: worked on projects, whose results were inspected by the National Heritage Institution. A lot of the lectures were also led by external lectors, so we were learning things as they were applied in real life.

Simona Kremerová

graduate

Simona works as a Program Coordinator in the company Smaller Earth. In year 2009 she took part in a work stay in New York. She spent three and a half year in England and worked for an Australian travel agency. Work never bothered Simona and that is why, when she got the opportunity to go to America as kitchen help, she did hesitate. She gathered experience, found new friends and travelled through some parts of the United States with the money she earned. That is how job opportunities in England or Spain opened up to her.

Jakub Velička

graduate

He studied aviation theory on the Oxford Aviation Academy. He went through practical training in Czech Republic and Poland. He is a holder of CPL/ME/IR licences. 

Jaroslava Kolářová

graduate

Jaroslava has finished a study stay in Italy. During her studies she works in the hotel industry. She can speak Italian, English, French and a bit of Spanish. Jaroslava has always known what she wanted to reach in life and tries to reach that, no matter how impossible that might seem to someone. You will not find words such as “not possible”, “I don’t have a chance” or “I will not try” in her vocabulary.

Barbora Malá

graduate

Barbora has worked as a call centre questioner or a project manager. She has newly started as a VŠO Marketing Manager and leads the Client centre. Her hobbies are travelling, volleyball and cycling.