VŠO nabízí nově akreditovaný studijní program

29.04.2019

Letecký průmysl roste, hlad po kvalifikovaných odbornících tlačí školy modernizovat výuku

VŠO nabízí nově akreditovaný studijní program

Letecká doprava dlouhodobě roste, podle IATA se v roce 2018 přepravilo 4,3 miliardy lidí a silná byla i nákladní letecká doprava. Statistika přepravených osob z Letiště Václava Havla od začátku letošního roku naznačuje, že zájem o leteckou přepravu bude pokračovat. Větší poptávka s sebou přináší i zvýšené požadavky na personální zajištění ve všech oblastech leteckého průmyslu a letecké dopravy. Získat potřebné teoretické a praktické znalosti nabízí zájemcům o práci v tomto perspektivním oboru Vysoká škola obchodní v Praze (VŠO). Na aktuální požadavky firem podnikajících v leteckém průmyslu škola zareagovala novou skladbou studijních programů v oblasti zabezpečení letového provozu, civilního letectví a letecké dopravy. Nutnost propojení výuky a požadavků průmyslu potvrdilo také MŠMT ČR tím, že letos v dubnu udělilo akreditaci těmto modernizovaným studijním programům na VŠO. Absolventi najdou uplatnění ve vedení letišť, provozovatelů letecké dopravy, handlingových společností, ale také jako dopravní piloti nebo řídící letového provozu.

Podle odborníků funguje letecká doprava jako katalyzátor trhu a rozvoj leteckého průmyslu výrazně ovlivňuje českou ekonomiku. „Infrastruktura a služby letecké dopravy stabilizují zaměstnanost, podporují vznik pracovních míst v návazných odvětvích, jako jsou ubytovací, stravovací nebo kongresové služby, stimulují cestovní ruch a jsou často klíčovým aspektem při rozhodování o lokaci zahraničních investic,“ vysvětluje multiplikační efekt leteckého průmyslu Jan Zýka, vedoucí Katedry letecké dopravy na VŠO. Rostoucí objem osobní a nákladní letecké dopravy vytváří nové pracovní pozice pro mladé letecké odborníky.

Škola nesmí zamrznout, stále je co modernizovat

„Úzce spolupracujeme s organizacemi z leteckého průmyslu a sledujeme měnící se trendy. Z praxe tedy vzešel požadavek modernizovat obsah výuky tak, aby absolventi byli perfektně připraveni zvládnout současnou náplň náročných profesí, ať už se jedná o pilotování nebo řízení letecké dopravy a vedení leteckých podniků,“ říká rektor VŠO Vladimír Krajčík. „Letos na jaře jsme získali novou akreditaci studijního programu Provoz a řízení letecké dopravy. Udělení akreditace tak vnímám jako potvrzení, že jdeme správným směrem,“ doplňuje Vladimír Krajčík. V modernizovaných studijních programech dává škola větší důraz na oblast letecké dopravy a její provozování s cílem zajištění přípravy kvalifikovaných odborníků s praktickými dovednostmi pro výkon provozně-ekonomických a manažerských funkcí v leteckých společnostech, u provozovatelů letišť, poskytovatelů leteckých služeb nebo orgánů státní správy a dozoru v civilním letectví.

Tradice a propojení s praxí

VŠO vzdělává odborníky pro letectví a související služby již do roku 2006, v současnosti zde studuje studijních programů VŠO zaměřených na letectví téměř 700 studentů. Absolventi jsou perfektně připraveni pro vysoce kvalifikované pracovní pozice, např. ve vrcholových manažerských pozicích provozovatelů letecké dopravy, ve vedení letišť a na všech úrovních výkonných pozic handlingových společností. Kvalifikací odpovídají také nárokům na pracovní pozice v organizacích státní správy civilního letectví nebo při organizaci výcviku leteckého personálu. VŠO spolupracuje oblasti letectví se zástupci Ministerstva dopravy - Odboru civilního letectví, Úřadu pro civilní letectví, Letiště Praha, ČSA, Řízení letového provozu, Ústavu leteckého zdravotnictví, leteckých škol a dalších institucí a firem, které se podílejí na zabezpečení civilního letectví a letecké dopravy v České republice.

that's them

Graduates of our school

Adam Klavík

graduate

I got my bachelor’s degree in VŠERS in České Budějovice and moved to VŠO in Prague for my master’s degree. And I don’t regret it – VŠO is much more similar to a public school and the quality of teacher is 100% better. For example Ms. Palatková, who taught me, is a big name in the tourist industry.

Jan Šrámek

graduate

On VŠO, I have learnt to be independent and gained practice in my field. In all places where we went within the scope of student competitions, we have been winning awards. Already during my studies I became a part of the organisational structure of few projects in tourism. I can’t wait till I start working full-time.

Petra Benešová

graduate

I have graduated from VŠO and now I even teach there. Much has changed over the years – the school keeps going forward, is now more focused on practice, the subjects are more technical and more narrowly focused. Even though the competition on the market is huge, VŠO getting on very well and I can recommend it easily.

Jana Valentová

graduate

Graduated from: VOŠ - acting, Academy of Physical Education and Sport PALESTRA, University College of Business. Motto: Do not be an oaf in life and a liar on the stage! „Which title do you use then? „None.“ Laugh. „After all, it is more important what I have in my head.“

Kristína Jíšová

graduate

VŠO is one of the few schools in the Czech Republic, which really focuses on practice. During the studies, we have for example: worked on projects, whose results were inspected by the National Heritage Institution. A lot of the lectures were also led by external lectors, so we were learning things as they were applied in real life.

Simona Kremerová

graduate

Simona works as a Program Coordinator in the company Smaller Earth. In year 2009 she took part in a work stay in New York. She spent three and a half year in England and worked for an Australian travel agency. Work never bothered Simona and that is why, when she got the opportunity to go to America as kitchen help, she did hesitate. She gathered experience, found new friends and travelled through some parts of the United States with the money she earned. That is how job opportunities in England or Spain opened up to her.

Jakub Velička

graduate

He studied aviation theory on the Oxford Aviation Academy. He went through practical training in Czech Republic and Poland. He is a holder of CPL/ME/IR licences. 

Jaroslava Kolářová

graduate

Jaroslava has finished a study stay in Italy. During her studies she works in the hotel industry. She can speak Italian, English, French and a bit of Spanish. Jaroslava has always known what she wanted to reach in life and tries to reach that, no matter how impossible that might seem to someone. You will not find words such as “not possible”, “I don’t have a chance” or “I will not try” in her vocabulary.

Barbora Malá

graduate

Barbora has worked as a call centre questioner or a project manager. She has newly started as a VŠO Marketing Manager and leads the Client centre. Her hobbies are travelling, volleyball and cycling.