Akademické uznávání

Mobilita je považována za splněnou, přiveze-li student Výpis výsledků studia (transcript of records) odpovídající studijní smlouvě. Povinností studenta je tedy nejen strávit v zahraničí dobu uvedenou ve finanční dohodě, ale také dodržet schválený studijní program specifikovaný ve studijní smlouvě. Při nesplnění schváleného studijního programu může škola po studentovi požadovat vrácení části nebo celé přidělené finanční podpory. 

 

Opakované výjezdy studentů

Evropská komise stanovila následující pravidla pro opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus+:

 • Student může získat 12 měsíců pobytu v zahraničí v rámci každé úrovně studia, tj. bakalářského, magisterského i doktorského. Tuto časovou dotaci může pokaždé využít pro studijní pobyt i praktickou stáž.
 • Do této časové dotace se započítávají všechny studijní pobyty a pracovní stáže Erasmus+, které už student v minulosti absolvoval.

Podrobné informace na webu EK: Erasmus+ v Programme Guide http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

Práva studenta upravuje Erasmus+ charta studenta.

 

Povinnosti studentů VŠO před mobilitou

 • Účast na výběrovém řízení, které VŠO vypisuje na svých webových stránkách
 • Úspěšné absolvování výběrového řízení (výsledek bude studentovi oznámen emailem nebo osobně)
 • Erasmus koordinátor pošle nominaci na partnerskou univerzitu. Dále s vybranou universitou komunikuje student (Erasmus koordinátor je v kopii) a v případě potřeby do komunikace zasáhne a pomůže Erasmus koordinátor.
 • Partnerská univerzita potvrdí studentovi jenom VŠO L.A. Některé univerzity si však vyžadují vyplnění jejich formuláře a online přihlášky (např. Leeds, Girona).
 • Pokud má student zájem o Erasmus studium na zahraniční univerzitě, tak student podepíše learning agreement (dál jen LA) (částečne vyplnený vzor LA je zde a návod na vyplnení LA je zde) a Educa přihlášku, že vzdělávání je realizováno konsorciem EDUCA. Oba dokumenty student barevně naskenuje do pdf formátu, nazve svým jménem a VŠO (např. LA_Janos_Novy_Coimbra_2018_19_VSO). (Podle druhu dokumentu LA nahradíte např. výrazem Prihlaska, Ucast_Smluva). Naskenovaný dokument zašle do konsorcia EDUCA a do kopie mailu uvede Erasmus koordinátora VŠO.
 • Student obdrží od konsorcia EDUCA účastnickou smlouvu. Když je smlouva potvrzená všemi stranami (Educa, student) a doručená do konsorcia EDUCA, tak studentovi bude poukázané finance. Výška sazeb je zde.
 • Pokud má student zájem o stáž, tak student podepíše learning agreement for traineeship a přihlášku, že stáž, která bude hrazena z financí konsorcia Oba dokumenty student barevně naskenuje do pdf formátu, nazve svým jménem a VSO (např. Janos_Novy_organizace_2018_19_VSO). Naskenovaný dokument zašle do konsorcia EDUCA a do kopie mailu uvede Erasmus koordinátora VŠO.
 • Při stážích musí mít student uzavřené pojištění, které obsahuje pojištění: úrazové, zdravotní, repatriaci a odpovědnost za škodu. (Pojištění je možné i přes ISIC.) Naskenované pojištění student zašle do konsorcia EDUCA a do kopie mailu uvede Erasmus koordinátora VŠO.
 • Studentovi bude zaslán link na vypracování jazykového testu OLS. Pokud má student výsledek testu B1 a méně, tak je povinen v zahraničí absolvovat jazykový kurz. Student dělá test v jazyce, ve kterém bude studovat / stěžovat v zahraničí. Výsledek OLS testu student přepošle mailem Erasmus koordinátorovi VŠO

Minimální délka studijního pobytu je 3 měsíce a stáže 2 měsíce.

 

Povinnosti studentů VŠO po absolvování mobility

 • Ihned po absolvováni mobility zaslat plně vyplněný naskenovaný learning agreement (L.A.) Erasmus koordinátorovi a začátkem akademického roka odevzdat originál L.A. Erasmus koordinátorovi. Jestli student absolvoval studijní pobyt a v transcriptu známek má zapsané období studia, tak nepotřebuje zvlášť potvrzení o studiu (postačující je transcript).
 • Jestli student absolvoval pracovní stáž, tak potvrzeni s obsahem stáže je povinné (Scan se zasílá Erasmus koordinátorovi. Jeden originál se odevzdává Erasmus koordinátorovi a jeden taky pověřené osobě z konsorcia EDUCA.)
 • Studenti, kteří absolvovali mobilitu a uzavřeli smlouvu s konsorciem EDUCA jsou povinní řídit se pokyny Educa [t.z. odevzdat včas originál potvrzení o době pobytu a originál plně vyplněný L.A., resp. originál potvrzeni o absolvovaní stáže i pověřené osobě z konsorcia EDUCA].
 • Absolvovat online jazykový test (kopii výsledku absolvovaní zaslat mailem Erasmus koordinátorovi).
 • Vyplnit dotazníkový průzkum, který studentovi systém automaticky zašle po absolvování mobility.
 • Podat e-žádosti o uznání semestru (v UIS).

Studenti žádají prostřednictvím e-žádosti o uznání semestru, který vystudovali v rámci Erasmu. Do e-žádosti píší toto + přikládají dokumenty, jejichž obsahem je výpis výsledků studia a potvrzení o době pobytu ("Vážení, prostřednictvím této e-žádosti bych Vás chtěl (a) požádat o uznání letního semestru, který jsem úspěšně zakončila na mobilitě v.......... V příloze dokládám Transcript of Records a potvrzení o době pobytu. Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.")

Nesplnění jakékoliv z těchto povinností muže mít za následek, že student bude povinen vrátit jistou částku přiděleného grantu.

that's them

Graduates of our school

Adam Klavík

graduate

I got my bachelor’s degree in VŠERS in České Budějovice and moved to VŠO in Prague for my master’s degree. And I don’t regret it – VŠO is much more similar to a public school and the quality of teacher is 100% better. For example Ms. Palatková, who taught me, is a big name in the tourist industry.

Jan Šrámek

graduate

On VŠO, I have learnt to be independent and gained practice in my field. In all places where we went within the scope of student competitions, we have been winning awards. Already during my studies I became a part of the organisational structure of few projects in tourism. I can’t wait till I start working full-time.

Petra Benešová

graduate

I have graduated from VŠO and now I even teach there. Much has changed over the years – the school keeps going forward, is now more focused on practice, the subjects are more technical and more narrowly focused. Even though the competition on the market is huge, VŠO getting on very well and I can recommend it easily.

Jana Valentová

graduate

Graduated from: VOŠ - acting, Academy of Physical Education and Sport PALESTRA, University College of Business. Motto: Do not be an oaf in life and a liar on the stage! „Which title do you use then? „None.“ Laugh. „After all, it is more important what I have in my head.“

Kristína Jíšová

graduate

VŠO is one of the few schools in the Czech Republic, which really focuses on practice. During the studies, we have for example: worked on projects, whose results were inspected by the National Heritage Institution. A lot of the lectures were also led by external lectors, so we were learning things as they were applied in real life.

Simona Kremerová

graduate

Simona works as a Program Coordinator in the company Smaller Earth. In year 2009 she took part in a work stay in New York. She spent three and a half year in England and worked for an Australian travel agency. Work never bothered Simona and that is why, when she got the opportunity to go to America as kitchen help, she did hesitate. She gathered experience, found new friends and travelled through some parts of the United States with the money she earned. That is how job opportunities in England or Spain opened up to her.

Jakub Velička

graduate

He studied aviation theory on the Oxford Aviation Academy. He went through practical training in Czech Republic and Poland. He is a holder of CPL/ME/IR licences. 

Jaroslava Kolářová

graduate

Jaroslava has finished a study stay in Italy. During her studies she works in the hotel industry. She can speak Italian, English, French and a bit of Spanish. Jaroslava has always known what she wanted to reach in life and tries to reach that, no matter how impossible that might seem to someone. You will not find words such as “not possible”, “I don’t have a chance” or “I will not try” in her vocabulary.

Barbora Malá

graduate

Barbora has worked as a call centre questioner or a project manager. She has newly started as a VŠO Marketing Manager and leads the Client centre. Her hobbies are travelling, volleyball and cycling.