Development

picture

PERSONALITIES UCB

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. – rektor VŠO

 • vystudoval matematiku a chemii
 • v mládí ho oslovila informatika a podnikání
 • založil Střední podnikatelskou školu, následně Vysokou školu podnikání – cílem: propojit podnikání se vzděláváním
 • na VŠO působí od roku 2017
 • na VŠO vytvořil nový program Digitální ekonomika a společnost
 • Co považuje za důležité? vytvořit kvalitní tým lidí, kteří společně vytváří, spolupracují a vidí ve své práci poslání a smysl
 • Slovo ke studentům: Neupněte se pouze k písmenkům (titulománii), ale ke vzdělání jako hodnotě – Studuji proto, abych získal nějakou hodnotu.“
 • A co vzkazuje studentům v době pandemie? Především využít čas na vzdělání a přípravu na budoucnost – „Lidé mají nyní čas se vzdělávat, investovat do sebe, něco si přečíst, napsat a udělat si pořádek ve věcech.“

 

Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D. – prorektorka pro studium

 • vystudovala VŠE (Finance a specializaci Cestovní ruch)
 • během studií začala pracovat jako asistentka kateder -> poté byla pověřena zajišťováním programu TEMPUS
 • následně začala vyučovat na katedře mezinárodního obchodu
 • při doktorském studiu se jí naskytla příležitost vyučovat na VŠO
 • na VŠO tak působila od jejích úplných začátků jako odborná asistentka a postupně se vypracovala k vedoucí katedry až do pozice prorektorky pro studium
 • „Můj sen byl (už od malička) se věnovat oblasti vzdělávání a učit.“
 • cílem jejích cest bývá Jordánsko, díky němu našla druhý domov a získala velkou rodinu
 • řídí se mottem „Chovej se k lidem tak, jak chceš, aby se chovali k tobě.“
 • Rada pro studenty v této době: „Využijte čas na vzdělání, k přípravě na to, že po návratu do normálu Vás bude cestovní ruch potřebovat a společně ho budeme stavět na nohy. Cestovní ruch tu bude vždycky a budeme potřebovat odborníky, kteří mu pomohou se zotavit. Těmi odborníky jste právě Vy  - studenti naší školy, Vysoké školy obchodní“

 

doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. – prorektorka pro kvalitu a rozvoj školy

 • vystudovala mezinárodní obchod
 • je autorkou (nebo spoluautorkou) pěti monografií, nejznámější: Jak jsme se stali kolonií, Řecká tragédie
 • patří k tzv. „Jaktovidičům“ na rozhlasové stanici Dvojka
 • založila iniciativu ALTERNATIVA ZDOLA orientovanou na podporu lokální ekonomiky a participaci občanů
 • dlouhodobě se angažuje v ekonomických diskuzích a věnuje se makroekonomickým analýzám
 • motto: „Čas je to nejvzácnější, co máme. Užívejme ho moudře.“
 • miluje kočky, plavání a jízdu na kole
 • bývá velmi často hostem televizních debat – např. Otázky Václava Moravce (ČT1), Partie Terezie Tománkového (CNN Prima News)

 

Ing. Petr Houška, Ph.D. – odborný asistent katedry cestovního ruchu

 • vystudoval ekonomiku vnitřního obchodu a management
 • pracoval jako ředitel odboru  cest. ruchu na Ministerstvu pro místní rozvoj
 • od r. 2008 působí na VŠO, začínal jako ředitel odboru celoživotního vzdělávání
 • zároveň se na VŠO spolupodílel na vytvoření studijního programu Průvodcovská činnost v cest. ruchu
 • je smluvním partnerem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii, státní zkušebnictví pro plnění mezinárodních normalizačních úkolů v oblasti cestovního ruchu
 • opakovaně působil jako expert MMR v poradním výboru pro cest. ruch Evropské komise
 • zasloužil se o vznik několika významných norem v cest. ruchu
 • působil jako akreditovaný expert u Světové obchodní organizace (WTO) za ČR v problematice cest. ruchu
 • je poradcem pro cest. ruch Svazu obchodu a cest. ruchu
 • je členem oborové klasifikační komise pro hodnocení a zařazování ubyt. zařízení do příslušné kategorie a třídy
 • člen odborné sekce Rady kvality ČR pro oblast cest. ruchu
 • mezi jeho zájmy patří: opera, historie
 • motto: „Kdo nezná minulost oboru, nezná ani jeho současnost“

Ing. Jan Zýka, Ph.D. - vedoucí katedry letecké dopravy

 • po zaměření Provoz a ekonomika letecké dopravy na Střední průmyslové škole dopravní v Praze vystudoval obory Služby letecké dopravy v cestovním ruchu a Management leteckých podniků na VŠO
 • v průběhu navazujícího doktorského studia působil jako odborný asistent na Katedře letecké dopravy
 • podílel se např. na řešení evropského projektu BEMOSA - Behavioral Modeling for Security in Airports nebo společného projektu Ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické platformy energetické bezpečnosti „Ochrana kritické infrastruktury EU – ochrana letecké dopravní cesty“
 • doktorské studium zakončil na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice vytvořením metodiky pro posuzování vlivu ergonomických faktorů pracovního prostředí na spolehlivost operátorů detekční kontroly v letecké dopravě
 • od roku 2011 se na VŠO se podílí na rozvoji bakalářských a inženýrských leteckých studijních oborů a studijních programů
 • odpočine si při turistice, cyklistice, fotografování, dobré knížce nebo při řízení auta na dlouhých cestách
 • motto: „Učitel Vám otevírá dveře, ale vstoupit do nich musíte Vy sami.“
 • rada pro studenty v této době: „Nenechejte si rozmluvit svůj sen budoucího povolání v letectví. Letecká doprava zažila nespočet krizí a z každé z nich vzešla vítězně a nastartovala ještě větší růst. Letectví je náročná disciplína vyžadující přesnost, důslednost, zodpovědnost a pokoru. Vzdělávejte se a pracujte na svém profesním i osobním růstu. Nezapomínejte, že i když letadlo stojí koly na zemi, křídly stále míří vzhůru

 

doc. Ing. Věra Seifertová, CSc. – docentka na katedře cestovního ruchu

 • jejím velkým koníčkem bylo vždy cestování a cizí jazyky, od 19 let externě pracovala jako průvodkyně u různých CK
 • procestovala téměř celý svět – od tras po Evropě, Asii, Africe či Americe a plánuje další
 • v roce 1990 založila incomingovou CK, hlavně pro studenty z USA
 • ve Vídní působila jako ředitelka zahraniční CK, vytvářela programy pro poznávací a lázeňské pobyty v ČR
 • od roku 2002 byla rektorkou Vysoké školy cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství
 • účastnila se mnoha konferencí na téma cest. ruchu a lázeňství v ČR i zahraničí – např. v Číně, Indii, Mexiku, na Kypru či Maltě
 • spoluzakládala Marketingový klub ČR, byla zvolena i jeho presidentkou
 • v roce 2005 získala v Oxfordu cenu Socrata – cena za intelektuální přínos a rozvoj vzdělávání, vytváření mostu mezi Východem a Západem
 • od roku 2011 působí na VŠO, je spoluzakladatelkou Katedry průvodcovství a pracovala jako její vedoucí
 • rada pro studenty: „Peníze vložené do vzdělávání a cestování jsou ty nejlépe investované.“

 

JUDr. Josef Šesták – externí pedagog VŠO – Katedra letecké dopravy

 • Rodák ze Znojma, vystudoval VOŠ – cestovního ruchu a lázeňství v Karlových Varech, následně pak Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, obor mezinárodní právo
 • Pracoval 25 let v mnoha funkcích u letecké společnosti ČSA – v ČR i zahraničí, dále 17 let jako generální ředitel pro Českou republiku americko-francouzské společnosti Carlson WL, specializující se na Business travel (vlastnící sítě hotelů, cestovních kanceláří ve 120 zemích a majoritní prodejce letecké dopravy na všechny IATA letecké společnosti světa)
 • Absolvoval stáž oboru Key Account Management na univerzitě ACCOR v Paříži
 • V roce 2006 obdržel titul Manažer roku České republiky
 • Je aktivním členem Československého ústavu zahraničního
 • Od roku 2009 externě působí na mezinárodní LIGS-University se sídlem v Honolulu – Hawaii, kde byl po úspěšné obhajobě v roce 2019 jmenován profesorem a kde stále působí jako lektor oboru Airline Marketing and Management a International Tourism.
 • Je členem klubu SKAL, organizující ředitele leteckých společností, hotelů a cestovních kanceláří v ČR i ve světě
 • Od roku 2008 působí na VŠO, začínal jako externí pedagog, poté působil jako odborný asistent na Katedře letecké dopravy, od roku 2014-2018 jako zástupce vedoucího Katedry letecké dopravy. V současné době je opět externím pedagogem. Přednáší a cvičí předměty Letecká doprava – přepravní procesy a Ekonomika služeb cestovního ruchu v letecké dopravě
 • motto: „Všichni jsme poutníky na jedné cestě. Někteří poutníci mají jen lepší mapy.“ 

 

picture

THE BEST CHOICE FOR YOUR FUTURE CAREER

MEET NEW FRIENDS FOR LIFE

FIND A CAREER AMONG THE BEST

GET EXPERIENCE FROM FOREIGN UNIVERSITIES AND WORK AROUND THE WORLD

 • absolvent

  Adam KlavíkTourism Management

  I graduated with a bachelor's degree from the College of European and Regional Studies in České Budějovice and transferred to UCB in Prague to do my master's degree. Great choice – UCB is much more like a public school and the quality of lecturers is 100% better. For example, my teacher Mrs. Palatková is someone to know in tourism.

 • absolvent

  Jan Šrámek

  At UCB, I learned to be independent and gained experience in the field. Wherever we entered student competitions, we walked away with awards. During my studies I became part of the organizational structure of several projects in tourism. I can't wait to start working full time.

 • absolvent

  Petra Benešová

  I graduated from UCB, now I teach here. Much has changed over the years. The school is constantly moving forward, focusing more on gaining practice, the subjects are more professional and tightly focused. Although the competition on the market is huge, UCB is doing very well and I can heartily recommend it.

 • absolvent

  Jana Valentová

  Schools graduated from: School of Performing Arts, PALESTRA Academy of Physical Education and Sport, University College of Business. Motto: Don't be a jerk in life or liar on stage! "So which title do you use?" "None." Laughter. "More important is what I have in my head."

 • absolvent

  Kristína Jíšová

  UCB is one of the few schools in the Czech Republic that really does offer experience. During our studies, we worked on projects where the results were then taken up by the National Monuments Institute. Many lectures were also given by external lecturers, so we learned how things really work in the world.

 • absolvent

  Simona Kremerová

  She works as a Program Coordinator at Smaller Earth. In 2009, she did an internship in New York. She lived in England for three and a half years and worked for an Australian travel agency. Work never bothered Simona, so when she was given the chance to go to America to work as kitchen help, she didn't hesitate for a moment. She got experience, made new friends, and traveled around the United States with the money she earned. This opened the door to job opportunities in Spain and England. She's working today.

 • absolvent

  Jakub Velička

  He studied aviation theory at Oxford Aviation Academy. He completed his practical training in the Czech Republic and Poland. He holds a CPL/ME/IR pilot license. As a child, Jakub dreamed of becoming a pilot one day. He faced a twisting road to it and had to sacrifice a lot. He started off by studying Marketing Communication at the University of Finance and Administration in Prague, then moved to Airline Management at UCB. To save time and money on pilot training, he started his own company. Today he is within reach of his dream.