picture

PERSONALITIES UCB

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. – rektor VŠO

 • vystudoval matematiku a chemii
 • v mládí ho oslovila informatika a podnikání
 • založil Střední podnikatelskou školu, následně Vysokou školu podnikání – cílem: propojit podnikání se vzděláváním
 • na VŠO působí od roku 2017
 • na VŠO vytvořil nový program Digitální ekonomika a společnost
 • Co považuje za důležité? vytvořit kvalitní tým lidí, kteří společně vytváří, spolupracují a vidí ve své práci poslání a smysl
 • Slovo ke studentům: Neupněte se pouze k písmenkům (titulománii), ale ke vzdělání jako hodnotě – Studuji proto, abych získal nějakou hodnotu.“
 • A co vzkazuje studentům v době pandemie? Především využít čas na vzdělání a přípravu na budoucnost – „Lidé mají nyní čas se vzdělávat, investovat do sebe, něco si přečíst, napsat a udělat si pořádek ve věcech.“

 

Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D. – prorektorka pro studium

 • vystudovala VŠE (Finance a specializaci Cestovní ruch)
 • během studií začala pracovat jako asistentka kateder -> poté byla pověřena zajišťováním programu TEMPUS
 • následně začala vyučovat na katedře mezinárodního obchodu
 • při doktorském studiu se jí naskytla příležitost vyučovat na VŠO
 • na VŠO tak působila od jejích úplných začátků jako odborná asistentka a postupně se vypracovala k vedoucí katedry až do pozice prorektorky pro studium
 • „Můj sen byl (už od malička) se věnovat oblasti vzdělávání a učit.“
 • cílem jejích cest bývá Jordánsko, díky němu našla druhý domov a získala velkou rodinu
 • řídí se mottem „Chovej se k lidem tak, jak chceš, aby se chovali k tobě.“
 • Rada pro studenty v této době: „Využijte čas na vzdělání, k přípravě na to, že po návratu do normálu Vás bude cestovní ruch potřebovat a společně ho budeme stavět na nohy. Cestovní ruch tu bude vždycky a budeme potřebovat odborníky, kteří mu pomohou se zotavit. Těmi odborníky jste právě Vy  - studenti naší školy, Vysoké školy obchodní“

 

doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. – prorektorka pro kvalitu a rozvoj školy

 • vystudovala mezinárodní obchod
 • je autorkou (nebo spoluautorkou) pěti monografií, nejznámější: Jak jsme se stali kolonií, Řecká tragédie
 • patří k tzv. „Jaktovidičům“ na rozhlasové stanici Dvojka
 • založila iniciativu ALTERNATIVA ZDOLA orientovanou na podporu lokální ekonomiky a participaci občanů
 • dlouhodobě se angažuje v ekonomických diskuzích a věnuje se makroekonomickým analýzám
 • motto: „Čas je to nejvzácnější, co máme. Užívejme ho moudře.“
 • miluje kočky, plavání a jízdu na kole
 • bývá velmi často hostem televizních debat – např. Otázky Václava Moravce (ČT1), Partie Terezie Tománkového (CNN Prima News)

 

Ing. Petr Houška, Ph.D. – odborný asistent katedry cestovního ruchu

 • vystudoval ekonomiku vnitřního obchodu a management
 • pracoval jako ředitel odboru  cest. ruchu na Ministerstvu pro místní rozvoj
 • od r. 2008 působí na VŠO, začínal jako ředitel odboru celoživotního vzdělávání
 • zároveň se na VŠO spolupodílel na vytvoření studijního programu Průvodcovská činnost v cest. ruchu
 • je smluvním partnerem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii, státní zkušebnictví pro plnění mezinárodních normalizačních úkolů v oblasti cestovního ruchu
 • opakovaně působil jako expert MMR v poradním výboru pro cest. ruch Evropské komise
 • zasloužil se o vznik několika významných norem v cest. ruchu
 • působil jako akreditovaný expert u Světové obchodní organizace (WTO) za ČR v problematice cest. ruchu
 • je poradcem pro cest. ruch Svazu obchodu a cest. ruchu
 • je členem oborové klasifikační komise pro hodnocení a zařazování ubyt. zařízení do příslušné kategorie a třídy
 • člen odborné sekce Rady kvality ČR pro oblast cest. ruchu
 • mezi jeho zájmy patří: opera, historie
 • motto: „Kdo nezná minulost oboru, nezná ani jeho současnost“

 

picture

THE BEST CHOICE FOR YOUR FUTURE CAREER

MEET NEW FRIENDS FOR LIFE

FIND A CAREER AMONG THE BEST

GET EXPERIENCE FROM FOREIGN UNIVERSITIES AND WORK AROUND THE WORLD

 • absolvent

  Adam KlavíkTourism Management

  I graduated with a bachelor's degree from the College of European and Regional Studies in České Budějovice and transferred to UCB in Prague to do my master's degree. Great choice – UCB is much more like a public school and the quality of lecturers is 100% better. For example, my teacher Mrs. Palatková is someone to know in tourism.

 • absolvent

  Jan Šrámek

  At UCB, I learned to be independent and gained experience in the field. Wherever we entered student competitions, we walked away with awards. During my studies I became part of the organizational structure of several projects in tourism. I can't wait to start working full time.

 • absolvent

  Petra Benešová

  I graduated from UCB, now I teach here. Much has changed over the years. The school is constantly moving forward, focusing more on gaining practice, the subjects are more professional and tightly focused. Although the competition on the market is huge, UCB is doing very well and I can heartily recommend it.

 • absolvent

  Jana Valentová

  Schools graduated from: School of Performing Arts, PALESTRA Academy of Physical Education and Sport, University College of Business. Motto: Don't be a jerk in life or liar on stage! "So which title do you use?" "None." Laughter. "More important is what I have in my head."

 • absolvent

  Kristína Jíšová

  UCB is one of the few schools in the Czech Republic that really does offer experience. During our studies, we worked on projects where the results were then taken up by the National Monuments Institute. Many lectures were also given by external lecturers, so we learned how things really work in the world.

 • absolvent

  Simona Kremerová

  She works as a Program Coordinator at Smaller Earth. In 2009, she did an internship in New York. She lived in England for three and a half years and worked for an Australian travel agency. Work never bothered Simona, so when she was given the chance to go to America to work as kitchen help, she didn't hesitate for a moment. She got experience, made new friends, and traveled around the United States with the money she earned. This opened the door to job opportunities in Spain and England. She's working today.

 • absolvent

  Jakub Velička

  He studied aviation theory at Oxford Aviation Academy. He completed his practical training in the Czech Republic and Poland. He holds a CPL/ME/IR pilot license. As a child, Jakub dreamed of becoming a pilot one day. He faced a twisting road to it and had to sacrifice a lot. He started off by studying Marketing Communication at the University of Finance and Administration in Prague, then moved to Airline Management at UCB. To save time and money on pilot training, he started his own company. Today he is within reach of his dream.