Koncepce výuky absolventů vyšších odborných škol (VOŠ)

Základní informace

  • Studium je určeno pro absolventy VOŠ stejného či podobného zaměření
  • Studium oboru cestovního ruchu, služeb letecké dopravy a rozvoje lidských zdrojů
  • Možnost úpravy délky studia minimálně na 2 semestry (prezenční), 3 semestry (kombinovaná) po individuálním zhodnocení předchozího studia po VOŠ
  • Studium se řídí Harmonogramem akademického roku a Studijními plány oborů

Studijní plány

Předpoklady pro přijetí

  • Doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení
  • Doložení úředně ověřené kopie dokladů o absolvování VOŠ – vysvědčení a diplom. Dále se požaduje výpis absolvovaných zkoušek a zápočtů, sylaby předmětů (opatřený podpisem a razítkem VOŠ)

Uznávání studijních povinností z předešlého studia

  • Žádost o uznání studijních povinností z předchozího studia VOŠ se podává po přijetí a zápisu ke studiu přes univerzitní informační systém školy (e-žádost na studijní oddělení)
  • Pro přijetí absolventa nebo studenta vzdělávacího programu vyšší odborné školy do studijního programu na vysoké škole nelze uznat za splněné ty předměty, které jsou stěžejní pro dosažení cíle studia a naplnění profilu absolventa studijního programu, je nutné, aby student tyto předměty absolvoval na vysokoškolské úrovni v rámci akreditovaného studijního programu, nelze uznat předměty, které jsou součástí státní závěrečné zkoušky (viz Směrnice Uznávání studijních povinností z předchozího studia (určeno pro absolventy vyšších odborných škol)
  • K žádosti o uznání studijních povinností z předchozího studia VOŠ je potřeba dodat - školou potvrzený (opatřený podpisem a razítkem) výpis absolvovaných zkoušek a zápočtů na VOŠ, včetně dat a známek (např. Europass); školou potvrzené sylaby předmětů (opatřené podpisem a razítkem), které se budou uznávat (ve formě sešitých a očíslovaných stránek)

that's them

Graduates of our school

Adam Klavík

graduate

I got my bachelor’s degree in VŠERS in České Budějovice and moved to VŠO in Prague for my master’s degree. And I don’t regret it – VŠO is much more similar to a public school and the quality of teacher is 100% better. For example Ms. Palatková, who taught me, is a big name in the tourist industry.

Jan Šrámek

graduate

On VŠO, I have learnt to be independent and gained practice in my field. In all places where we went within the scope of student competitions, we have been winning awards. Already during my studies I became a part of the organisational structure of few projects in tourism. I can’t wait till I start working full-time.

Petra Benešová

graduate

I have graduated from VŠO and now I even teach there. Much has changed over the years – the school keeps going forward, is now more focused on practice, the subjects are more technical and more narrowly focused. Even though the competition on the market is huge, VŠO getting on very well and I can recommend it easily.

Jana Valentová

graduate

Graduated from: VOŠ - acting, Academy of Physical Education and Sport PALESTRA, University College of Business. Motto: Do not be an oaf in life and a liar on the stage! „Which title do you use then? „None.“ Laugh. „After all, it is more important what I have in my head.“

Kristína Jíšová

graduate

VŠO is one of the few schools in the Czech Republic, which really focuses on practice. During the studies, we have for example: worked on projects, whose results were inspected by the National Heritage Institution. A lot of the lectures were also led by external lectors, so we were learning things as they were applied in real life.

Simona Kremerová

graduate

Simona works as a Program Coordinator in the company Smaller Earth. In year 2009 she took part in a work stay in New York. She spent three and a half year in England and worked for an Australian travel agency. Work never bothered Simona and that is why, when she got the opportunity to go to America as kitchen help, she did hesitate. She gathered experience, found new friends and travelled through some parts of the United States with the money she earned. That is how job opportunities in England or Spain opened up to her.

Jakub Velička

graduate

He studied aviation theory on the Oxford Aviation Academy. He went through practical training in Czech Republic and Poland. He is a holder of CPL/ME/IR licences. 

Jaroslava Kolářová

graduate

Jaroslava has finished a study stay in Italy. During her studies she works in the hotel industry. She can speak Italian, English, French and a bit of Spanish. Jaroslava has always known what she wanted to reach in life and tries to reach that, no matter how impossible that might seem to someone. You will not find words such as “not possible”, “I don’t have a chance” or “I will not try” in her vocabulary.

Barbora Malá

graduate

Barbora has worked as a call centre questioner or a project manager. She has newly started as a VŠO Marketing Manager and leads the Client centre. Her hobbies are travelling, volleyball and cycling.