3. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE „Schola nova, quo vadis?“ 2018

Vysoká škola obchodní v Praze pořádá 11. listopadu 2018 ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze a Ekonomickou univerzitou v Bratislavě 3. ročník mezinárodní vědecké elektronické konference „Schola nova, quo vadis?“. Konference je obsahově zaměřena na tematické oblasti pedagogiky, psychologie, didaktiky a odborného vzdělávání.


Mezinárodní vědecká konference je výstupem vědeckých projektů:
„Faktor financí a podnikavosti z hlediska rozvoje lidského kapitálu“, reg. č. GA/2018/7 financovaného Radou Grantové agentury Akademické aliance (garant projektu doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.);

„Komplexní výzkum osobnosti učitele ekonomických předmětů na středních školách v ČR“, reg. č. IGS VŠE 7/2018 financovaného Interní grantovou agenturou VŠE v Praze (garant projektu prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.).

 

Účast na konferenci je zdarma. Konference je možné se zúčastnit zasláním příspěvku. Příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku a budou podléhat recenznímu řízení dvěma nezávislými recenzenty.

Termín pro zaslání příspěvku a registrace: 11. listopad 2018. Zasláním příspěvku se zároveň registrujete na konferenci. Příspěvek v rozsahu do 6 stran se všemi formálními náležitostmi zašlete na e-mailovou adresu: katerina.berkova@vse.cz Pokyny pro psaní příspěvku a šablonu příspěvku naleznete na http://kdep.vse.cz v sekci Konference Schola nova, quo vadis? 2018 (Pokyny pro autory).

Příspěvek je možné psát v českém, slovenském a anglickém jazyce.

Sborník

Příspěvky budou podléhat recenznímu řízení dvěma nezávislými recenzenty a budou publikovány ve sborníku, v on-line podobě. Sborník bude vydán a distribuován následně po konání konference. Vybrané recenzované příspěvky s kladným hodnocením obou recenzentů budou po rozšíření zaslány do časopisu s indexací v databázi ERIH plus.Vědecký výbor konference

 • prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
 • prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
 • prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc. (Univerzita Hradec Králové)
 • prof. Ing. Bohumil Král, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
 • prof. PhDr. Libor Pavera, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
 • prof. Ing. Rudolf Šlosár, Ph.D. (Ekonomická univerzita v Bratislave)
 • doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. (Univerzita Karlova)
 • doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D. (Masarykova univerzita)
 • doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. (Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.)
 • doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. (Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.)
 • doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. (Univerzita Jana Amose Komenského Praha)
 • doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. (Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.)
 • doc. Ing. Ľudmila Velichová, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)
 • Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
 • Dr. Martin Čepel, PhD., MBA (Paneurópská vysoká škola v Bratislave)
 • Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D. (Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.)
 • Ing. Jan Chromý, Ph.D. (Vysoká škola hotelová v Praze)
 • Ing. Alena Králová, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
 • PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
 • Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING.PAED.IGIP (Vysoká škola ekonomická v Praze)
 • Ing. Martina Kuncová, Ph.D. (Vysoká škola polytechnická Jihlava)
 • Ing. Lenka Lízalová, Ph.D. (Vysoká škola polytechnická Jihlava)
 • PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. (Vysoká škola podnikání a práva, a.s. Praha)
 • Ing. Karel Němejc, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita v Praze)
 • Ing. Jaromír Novák, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)
 • Ing. Ladislav Pasiar, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)
 • Mgr. JUDr. Gabriela Sopková, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)

Organizační výbor konference

 • Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (katerina.berkova@vse.cz)
 • Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING.PAED.IGIP (krelova@vse.cz)
 • Ing. Jaromír Novák, PhD. (jaromir.novak@euba.sk) Ing. Ladislav Pasiar, PhD. (ladislav.pasiar@euba.sk)
 • PhDr. Radka Lōwenhōfferová, MBA (lowenhofferova@vso-praha.eu)
 • Ing. Petr Rudolf, Ph.D. (rudolf@vso-praha.eu)

that's them

Graduates of our school

Adam Klavík

graduate

I got my bachelor’s degree in VŠERS in České Budějovice and moved to VŠO in Prague for my master’s degree. And I don’t regret it – VŠO is much more similar to a public school and the quality of teacher is 100% better. For example Ms. Palatková, who taught me, is a big name in the tourist industry.

Jan Šrámek

graduate

On VŠO, I have learnt to be independent and gained practice in my field. In all places where we went within the scope of student competitions, we have been winning awards. Already during my studies I became a part of the organisational structure of few projects in tourism. I can’t wait till I start working full-time.

Petra Benešová

graduate

I have graduated from VŠO and now I even teach there. Much has changed over the years – the school keeps going forward, is now more focused on practice, the subjects are more technical and more narrowly focused. Even though the competition on the market is huge, VŠO getting on very well and I can recommend it easily.

Jana Valentová

graduate

Graduated from: VOŠ - acting, Academy of Physical Education and Sport PALESTRA, University College of Business. Motto: Do not be an oaf in life and a liar on the stage! „Which title do you use then? „None.“ Laugh. „After all, it is more important what I have in my head.“

Kristína Jíšová

graduate

VŠO is one of the few schools in the Czech Republic, which really focuses on practice. During the studies, we have for example: worked on projects, whose results were inspected by the National Heritage Institution. A lot of the lectures were also led by external lectors, so we were learning things as they were applied in real life.

Simona Kremerová

graduate

Simona works as a Program Coordinator in the company Smaller Earth. In year 2009 she took part in a work stay in New York. She spent three and a half year in England and worked for an Australian travel agency. Work never bothered Simona and that is why, when she got the opportunity to go to America as kitchen help, she did hesitate. She gathered experience, found new friends and travelled through some parts of the United States with the money she earned. That is how job opportunities in England or Spain opened up to her.

Jakub Velička

graduate

He studied aviation theory on the Oxford Aviation Academy. He went through practical training in Czech Republic and Poland. He is a holder of CPL/ME/IR licences. 

Jaroslava Kolářová

graduate

Jaroslava has finished a study stay in Italy. During her studies she works in the hotel industry. She can speak Italian, English, French and a bit of Spanish. Jaroslava has always known what she wanted to reach in life and tries to reach that, no matter how impossible that might seem to someone. You will not find words such as “not possible”, “I don’t have a chance” or “I will not try” in her vocabulary.

Barbora Malá

graduate

Barbora has worked as a call centre questioner or a project manager. She has newly started as a VŠO Marketing Manager and leads the Client centre. Her hobbies are travelling, volleyball and cycling.