picture

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost na VŠO

V akademickém roce 2020/2021

1. Centrum Paraple

Je obecně prospěšná společnost, založená v roce 1994 Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků (dnes Česká asociace paraplegiků). Jejím posláním je pomáhat lidem po náhle vzniklém poškození míchy ve věku od 16 let žijícím na území České republiky uskutečnit změnu ve svém dosavadním fungování a nastavení tak, aby se v jejich životě vyrovnaly příležitosti běžné pro jejich vrstevníky bez znevýhodnění. Klienty podporovat v jejich seberealizaci krátce po úrazu i v průběhu dalšího života. www.paraple.cz

Studenti VŠO pomáhají otevřít turistická lákadla lidem na vozíku

Odborníci VŠO hledají řešení pro trvale udržitelný cestovní ruch

V rámci výuky studenti Vysoké školy obchodní v Praze (VŠO) navrhují, jak zpřístupnit hotely i pamětihodnosti handicapovaným. Podle zjištění odborníků bohužel turistické destinace, ubytovací či restaurační zařízení nejsou v řadě případů dostatečně upravené, aby sem mohli zajet vozíčkáři či rodiny s kočárkem. Zadání studentských projektů vzešlo z konkrétních problémů, na které školu upozornila nezisková organizace Centrum Paraple, která je předním tuzemským poskytovatelem služeb a poradenství pro osoby na vozíku.

„V letošním roce jsme navázali spolupráci s Centrem Paraple a společně připravujeme řadu zajímavých aktivit, které mohou být oboustranným přínosem,“ říká Iveta Hamarneh, prorektorka pro studium Vysoké školy obchodní v Praze (VŠO). Obě organizace nastartovaly svou spolupráci u výuky a zapojili do ní mladé studenty. Jedná se o prakticky směřované úkoly, kterými budoucí odborníci v cestovním ruchu, mapují dostupnost služeb mj. i pro turisty s postižením v regionech ČR a navrhují i možnosti řešení, jak je zlepšit. „Sledujeme, že se v současné době prostor pro cestovní ruch zdravotně handicapovaných zvětšuje, a to zejména díky tomu, že počet lidí s handicapem je vysoký. Tato cílová skupina cestuje většinou s doprovodem, kvůli vytíženosti hotelů i cenu si vybírá termíny spíše mimo sezónu a rezervuje si pobyt předem“ vysvětluje Hamarneh. Jde přitom o zajímavý příklad, kdy se společenská odpovědnost snoubí s praktickým užitkem. Škola tím pomáhá hledat řešení, která zpřístupní zážitek cestování i lidem s pohybovým omezením. Studenti VŠO se zase díky škole mohou v praxi zapojit do aktivit, které do budoucna budou proměňovat a rozvíjet nejen tuzemský, ale celosvětový pohyb turistů. S výsledky studentských projektů se bude moci veřejnost letos v dubnu seznámit na cestovatelském festivalu Život je cesta, který pořádá Centrum Paraple o možnostech cestování osob s pohybovým omezením.

2. Uganda

Společnost Change Tomorrow byla založena Jonny Airdem ze Skotska a Danou Matějů z České republiky, kteří nyní žijí v Ugandě. Oba žili v Glasgow, kde pracovali dlouhé hodiny v zaměstnáních, aniž by měli čas užívat si života. Po velkém zvážení se rozhodli vše prodat, a dobrovolně se přemístit do Ugandy po dobu 3 měsíců. Dobrovolně se přihlásili do dětských domovů, škol, nemocnic a strávili nějaký čas v městských slumech.Po práci s různými charitativními organizacemi, ať už venkovskými nebo městskými byli svědky opakovaného problému, který nemohli ignorovat. Školy v Ugandě slouží jako business, který využívá studentů. Vybírají nedosažitelné poplatky, poskytují nekvalifikované učitele, neposkytují žádné školní materiály, žádné betonové konstrukce, žádné jídlo a vodu, žádnou ochranu, špinavé učebny, elektřinu a tak dále. Tam, kde je průměrný plat 30 liber měsíčně a většina z nich je nezaměstnaná, mohou tyto základní školy účtovat až 100 liber za 3 měsíční období. To má za následek obrovské množství dětí, které nemohou navštěvovat školu a nacházejí se v ulicích a vesnicích při hledání potravy.

Ke konci tříměsíční cesty se Johny s Dankou dohodli, že tato země a tyto děti budou jejich budoucností. Začali spouštět sponzorský program a nyní otevírají základní školu ve venkovské oblasti Lusanja, Mityana, kde se v rámci tohoto programu zúčastňují výuky místní děti. Nejenže poskytují vysoce kvalitní vzdělání díky kvalifikovaným učitelům, ale také poskytují čistou betonovou budovu, elektřinu, stabilní dietu pro děti - snídaně a obědy, čistou vodu, školní materiály, ochranu, přírodu a sportovní hřiště i aktivity.

Vysoká škola obchodní v Praze se rozhodla podpořit tohle skvělé dílo dvou lidí, kteří se rozhodli na vlastní pěst pomoci ke vzdělání dětem v Africe. Postavit školu a vybudovat funkční vzdělávací prostředí v místě, kde děti nemají snadný přístup ke vzdělání, ani dostatek finančních prostředků je obdivuhodné dílo.

Vysoká škola obchodní se rozhodla podpořit tento projekt prostřednictvím dobrovolnického programu. Nabízíme všem našim studentům možnost se zúčastnit se dobrovolnictví v Ugandě. Poznat africkou zemi a vyzkoušet si pomáhat přímo v terénu. Jsme připraveni uhradit veškeré náklady na ubytování a dopravu a tím pomoci snadné dostupnosti našich dobrovolníků. Níže se dozvíte více informací o programu:

Vítáme všechny dobrovolníky starší 18 let bez ohledu na vaše zkušenosti nebo dovednosti. Obvykle plánujeme videohovor s cílem hovořit o tom, čeho chcete dosáhnout a být s námi zapojeni. Můžeme Vám nabídnout skvělou příležitost ponořit se do venkovské ugandské kultury, zapojit se do terénní práce v komunitě, pomoci s hospodařením, údržbou majetku, pomoci jako asistent ve třídě, po školních hrách a sportu a mnoho dalšího. Úzce spolupracujeme s našimi dobrovolníky, abychom jim ukázali své projekty, jejich práci a okolí, takže se v prostředí cítí pohodlně.

Osobně vás vyzvedneme z letiště a odvezeme přímo do Vašeho ubytování. Máme západní dobrovolnické ubytování, soukromou směs, tekoucí vodu se sprchami a toaletami a plně vybavenou kuchyň, aby Váš pobyt byl co nejpohodlnější.

S naší dobročinností to chápeme tak, že to není jen práce, ale my vás povzbuzujeme, abyste s námi zacházeli jako s dobrovolnickým výletem, ale také jako s životním zážitkem a dovolenou. Budete-li chtít, budete mít svůj volný čas a budete mít možnost vidět krásy Ugandy a prostřednictvím naší organizace můžete získat slevy na safari, gorilí trekking, trekking nosorožců a další s jedním z našich důvěryhodných průvodců. Máte-li zájem o dobrovolnictví s námi, máme přihlášku, kterou požadujeme vyplnit a odeslat nám e-mailem a dobrovolnou smlouvou, kterou Vám zašleme a podepíšeme a pošlete zpět.

Dana Matějů / Johny Aird – www.changetomorrow.co.uk

picture

THE BEST CHOICE FOR YOUR FUTURE CAREER

MEET NEW FRIENDS FOR LIFE

FIND A CAREER AMONG THE BEST

GET EXPERIENCE FROM FOREIGN UNIVERSITIES AND WORK AROUND THE WORLD

 • absolvent

  Adam KlavíkTourism Management

  I graduated with a bachelor's degree from the College of European and Regional Studies in České Budějovice and transferred to UCB in Prague to do my master's degree. Great choice – UCB is much more like a public school and the quality of lecturers is 100% better. For example, my teacher Mrs. Palatková is someone to know in tourism.

 • absolvent

  Jan Šrámek

  At UCB, I learned to be independent and gained experience in the field. Wherever we entered student competitions, we walked away with awards. During my studies I became part of the organizational structure of several projects in tourism. I can't wait to start working full time.

 • absolvent

  Petra Benešová

  I graduated from UCB, now I teach here. Much has changed over the years. The school is constantly moving forward, focusing more on gaining practice, the subjects are more professional and tightly focused. Although the competition on the market is huge, UCB is doing very well and I can heartily recommend it.

 • absolvent

  Jana Valentová

  Schools graduated from: School of Performing Arts, PALESTRA Academy of Physical Education and Sport, University College of Business. Motto: Don't be a jerk in life or liar on stage! "So which title do you use?" "None." Laughter. "More important is what I have in my head."

 • absolvent

  Kristína Jíšová

  UCB is one of the few schools in the Czech Republic that really does offer experience. During our studies, we worked on projects where the results were then taken up by the National Monuments Institute. Many lectures were also given by external lecturers, so we learned how things really work in the world.

 • absolvent

  Simona Kremerová

  She works as a Program Coordinator at Smaller Earth. In 2009, she did an internship in New York. She lived in England for three and a half years and worked for an Australian travel agency. Work never bothered Simona, so when she was given the chance to go to America to work as kitchen help, she didn't hesitate for a moment. She got experience, made new friends, and traveled around the United States with the money she earned. This opened the door to job opportunities in Spain and England. She's working today.

 • absolvent

  Jakub Velička

  He studied aviation theory at Oxford Aviation Academy. He completed his practical training in the Czech Republic and Poland. He holds a CPL/ME/IR pilot license. As a child, Jakub dreamed of becoming a pilot one day. He faced a twisting road to it and had to sacrifice a lot. He started off by studying Marketing Communication at the University of Finance and Administration in Prague, then moved to Airline Management at UCB. To save time and money on pilot training, he started his own company. Today he is within reach of his dream.