Program Erasmus zajišťuje mezinárodní studijní výměny a umožňuje účastníkům studovat několik měsíců na partnerské vysoké škole či univerzitě v zahraničí.

Program Erasmus je financován Evropskou unií a byl vytvořen se záměrem podpořit vzájemné vztahy a spolupráci vysokých škol v rámci evropského prostoru, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr. Další informace je možné najít na stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy.

 

Erasmus a VŠO

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., obdržela Erasmus University Charter na období 2014-2020 pod kódem 219004-EPP-1-2014-1-CZ-EPPKA3-ECHE.
 

European Policy Statement of the University of Business in Prague for the Period of 2014-2020

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020
 

VŠO vypracovává průběžné a závěrečnou zprávu kanceláři Erasmus při Evropské komisi v Bruselu a Národní agentury v Praze. Je rovněž odpovědná za vyúčtování přidělených finančních prostředků poskytnutých EU.

Katedry zajišťují ve spolupráci s koordinátorem přípravu a podpis bilaterálních dohod a dále pak akademickou část aktivit (tj. studijní program pro studenty a organizační záležitosti spojené s výchovnými pobyty učitelů).

 

SEZNAM PARTNERSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL:

BA School of Business and Finance – Banku augstskola (Lotyšsko)

Baltic International Academy (Lotyšsko)

Beykent Üniversitesi (Turecko)

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela (Slovensko)

Escola Universitária del Maresme (Španělsko)

Facultat de Turisme, José Conrado Garcia Boër – Universitat de Girona (Španělsko)

Faculty of Hotel Management and Tourism, University of Kragujevac (Srbsko)

Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove (Slovensko)

Fakulteta za turistične študije-Turistica Univerze na Primorskem (Slovinsko)

HAMK University of Applied Sciences in Hämeenlinna (Finsko)

Hochschule Zittau/Görlitz
 (Německo)

IMC Fachhochschule Krems (Rakousko)

Instituto Politécnico de Leiria (Portugalsko)

Karabük Üniversitesi (Turecko)

Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Německo)

Kodolányi János Föiskola/University of Applied Sciences (Maďarsko)

Leeds Metropolitan University (Velká Británie)

Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften – Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel (Německo)

Politechnika Warszawska (Polsko) 

Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu
 (Polsko)


Radom Academy of Economics (Polsko) 

Technická univerzita v Košiciach (Slovensko)

Università degli Studi Internazionali di Roma (Itálie)

University of Coimbra/Universidade de Coimbra (Portugalsko)

University of Osijek - UNIOS (Chorvatsko)

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach (Polsko)

Žilinská univerzita v Žiline (Slovensko)