picture

Expertní činnost

Za důležitou považujeme i expertní a analytickou činnost ve vztahu ke státním orgánům a institucím. Jednotliví akademičtí pracovníci VŠO se podílejí na následující expertní činnosti:

 

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

rektor je předsedou dozorčí rady Krajské hospodářské komory, členem dozorčí rady Akademické aliance a další soukromých vzdělávacích institucí, jako rektor reprezentuje VŠO v České konferenci rektorů, je členem vědecké rady Panevropské vysoké školy v Bratislavě a akademické rady Vysoké školy podnikání a práva v Praze, jako odborník na podnikové informační systémy a sdílenou ekonomiky je členem poradních sborů a expertních panelů na úrovni národní i regionální.

 

doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

prorektorka pro kvalitu a rozvoj školy je aktuálně členkou Národní ekonomické rady vlády a také členkou Ekonomického poradního týmu u Ústředního krizového štábu. Specializuje se na sociální politiku, daňovou problematiku a hospodářskou strategii. Na rozhlasové stanici Dvojka moderuje odborná ekonomická témata pro Ecofin. V roce 2010 založila spolek Alternativa Zdola, který rozvíjí koncept lokální ekonomiky a občanské participace.

 

Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D.

prorektorka pro studium je členkou Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu a České asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu.

 

doc. Ing. František Martinec, CSc.

je dlouholetým významným odborníkem v oblasti letecké dopravy, který se této problematice soustavně věnuje na mezinárodní úrovni již více než 40 let. V jeho osobě je propojení vysoce erudovaného odborníka, manažera a kvalitního vědeckého akademického pracovníka. Je odborníkem na avionické systémy, na oblast řízení a řešení úloh v oblastech letadel, letecké dopravy a bezpečnostního manažmentu v letectví. Dlouhá léta se věnuje letadlům bez pilota – dronům. Podílel se na zpracování expertizních posudků v oblasti letecké dopravy, zpracovávání dokumentací k modernizaci letecké techniky, zástavby zařízení do letecké techniky, řešení provozních úloh pro vzdušné síly – technické zprávy, vypracovávání akvizičních projektů na modernizaci a zabezpečení letadel, vypracovávání takticko-technického zadání na modernizaci letové techniky, vyšetřování leteckých nehod, vypracovávání stanovisek k standardizačním dokumentům aliance, zpracování standardizačních dokumentů, vypracovávaní metodik na zkoušek letecké techniky. Významná je i jeho role zastupování v pracovních komisích NATO v Bruselu: - Komise životního cyklu (2007-2008), Komise Management rizik (2008 – 2009). Podílel se také na akreditacích odborných pracovišť v oblasti letecké dopravy a zavedení a získaní certifikátu systému řízení kvality ISO. Je autorem desítek publikací a je nositelem několika patentů a průmyslových vzorů.

 

doc. Ing. Luboš Janko, CSc.

je soudním znalcem v oborech:

 • Doprava - odvětví doprava vodní,
 • Ekonomika - odvětví ceny a odhady,
 • Sport – odvětví sport provozování a sportovní zařízení,
 • Specializace znalecké činnosti – vnitrozemská a námořní plavba.

Odborná a expertní činnost je zaměřena na strojní inženýrství, dopravní techniku, letadlovou techniku, stavbu a provozování letadel a leteckých pohonných jednotek, lodní techniku, stavbu a provozování lodí (plavidel) a lodních pohonných jednotek, leteckou aerodynamiku, aplikovanou aerodynamiku, experimentální aerodynamiku, mechaniku letu a hydromechaniku. Posuzovatel a oponent projektů Technologické agentury ČR. Odborná a oponentní činnost ve spolupráci s technickými univerzitami, leteckými průmyslovými a provozními podniky a institucemi státní správy.

 

Ing. Petr Houška, PhD.

je smluvním partnerem - centrem technické normalizace v oblasti cestovního ruchu České agentury pro standardizaci pro mezinárodní normalizaci služeb cestovního ruchu v rámci ISO/TC/228 Služby cestovního ruchu a související a CEN TC/329/ Služby cestovního ruchu, odpovídá za národní normalizaci služeb cestovního ruchu, je členem oborové skupiny gastronomie, hotelnictví, turismus Národního ústavu pro vzdělávání, členem rozkladové komise ministra školství, mládeže a tělovýchovy, poradcem pro cestovní ruch Svazu obchodu a cestovního ruchu, členem platformy cestovního ruchu Svazu obchodu a cestovního ruchu, členem oborové klasifikační komise pro hodnocení a zařazování ubytovacích zařízení do příslušné kategorie a třídy, členem odborné sekce Rady kvality ČR pro oblast cestovního ruchu, akreditovaným expertem ČR pro oblast cestovního ruchu u Světové obchodní organizace WTO, členem vzdělávací sekce Asociace hotelů a restaurací ČR, členem výboru NORMAPME (European Office of Crafts, Trades a Small and Medium sized Enterprises to Standardisation) pro oblast služeb cestovního ruchu a souvisejících.

 

JUDr. Karol Hrádela

je předsedou Kontrolní komise Jednoty českých právníků.

 

Ing. Gabriela Antošová, Ph.D.

je členkou několika edičních rad mezinárodních vědeckých časopisů Journal CIVILIZAR DE EMPRESA Y ECONOMÍA (Kolumbie), Journal CIVILIZAR CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS (Kolumbie), Journal of Intercultural communication (Švédsko), Cultural Heritage and Journal tourist territory (Lotyšsko). Dále pak členkou vědecké rady mezinárodních organizací ACADEMIA EUROPA NOSTRA, CITUR Leiria Portugalsko. Byla nominována a honorována vědeckou radou CITUR (Portugalsko) a Parque Científico de Innovación Social (Kolumbie) na publikování příspěvků na Mezinárodní konferenci technologie a systému Cestovního ruchu ICOTTS´20 (Cartagena, Kolumbie).

picture

NEJLEPŠÍ VOLBA PRO VAŠI BUDOUCÍ KARIÉRU

Rozvíjejte se a poznejte nové přátele na celý život

NAJDĚTE UPLATNĚNÍ V OBORU TĚCH NEJLEPŠÍCH

Získejte zkušenosti ze zahraničních univerzit a pracujte po celém světě

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
 • absolvent

  Adam KlavíkTourism Management

  Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

 • absolvent

  Jan Šrámek

  Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

 • absolvent

  Petra Benešová

  VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

 • absolvent

  Jana Valentová

  Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

 • absolvent

  Kristína Jíšová

  VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

 • absolvent

  Simona Kremerová

  Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář. Práce Simoně nikdy nevadila, proto když dostala šanci jet do Ameriky jako pomocná síla v kuchyni, neváhala ani okamžik. Nasbírala zkušenosti, našla si nové přátele a z vydělaných peněz procestovala část Spojených států. Otevřely se jí tak dveře k pracovním příležitostem ve Španělsku nebo v Anglii. Dnes pracuje.

 • absolvent

  Jakub Velička

  Teorii letectví studoval v Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.Už jako dítě Jakub snil o tom, že se jednou stane pilotem. Cesta k cíli byla klikatá a musel tomu leccos obětovat. Začal studiem Marketingové komunikace na VŠFS, odkud přešel k Managementu leteckých podniků na VŠO. Aby ušetřil čas a peníze na pilotní výcvik, založil si vlastní firmu. Dnes je svému snu na dosah.