picture

Rok 2017

Výzkumné projekty v roce 2017

GA22_2/2016

Zadavatel: Grantová agentura Akademické aliance

Název projektu: Postoj generace Y a Z ke sportovním aktivitám a sportovnímu cestovnímu ruchu

Hlavní řešitel: Doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D.

Řešitelské období: 28. 2. 2017 – 31. 8. 2017

Anotace projektu: Projekt si kladl za cíl zaplnit mezeru ve výzkumu a připojit se ke stávajícím studiím v oblasti sportovního cestovního ruchu, poskytnout jedinečný pohled na postoj generace Y a Z k sportovním aktivitám a sportovnímu cestovnímu ruchu a s přihlédnutím k vlivu Generace Y a Z na trhu sportovního cestovního ruchu, zjistit preference spotřebitelského chování při výběru destinace těchto dvou segmentů v České republice. Projekt byl úspěšně ukončen v souladu se zadávací dokumentací.

 

GA17_2/2016:

Zadavatel: Grantová agentura Akademické aliance

Název projektu: „Start_up projekty / Zavedení nově koncipovaného předmětu“

hlavní řešitel: Ing. Jitka Zichová

řešitelské období: 28. 2. 2017 – 15. 8. 2017

Anotace projektu: Projekt byl zacílen na zavedení nově koncipovaného předmětu, který by vyplnil mezeru mezi informacemi získávanými v rámci běžného akademického vzdělávání a znalostmi, tedy schopnostmi jejich praktické aplikace v reálném pracovním prostředí. Projekt byl úspěšně ukončen a významně se podílel na zapojení studentů do vědeckovýzkumných aktivit, jak je uvedeno v předchozím článku b)

 

FRV reg. č. 1/2017:

Název projektu: Vybrané koncepty hodnocení kvality v ubytovacích a stravovacích službách v České republice

Hlavní řešitel: Ing. Jana Kalousová

Řešitelské období: 1. 9. 2017 - 1. 11. 2018

Anotace projektu: Cílem tohoto interního vědeckého projektu je evaluace vybraných konceptů hodnocení kvality v ubytovacích a stravovacích službách v České republice, a to jednak z pohledu zákazníka, z pohledu firmy jako poskytovatele služby cestovního ruchu, ale také z pohledu konkrétních norem a standardů, kterými se kvalita služeb měří. Součástí projektu je i propojení udržitelnosti a kvality poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu, které je zakotveno ve společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility, CSR). Součástí projektu je zhodnocení využití CSR v ubytovacích a stravovacích službách s uvedením konkrétních nástrojů. Tento projekt byl v roce 2017 pouze zahájen, řešitelské období probíhá a není ještě ukončen, jak vyplývá z výše uvedené specifikace projektu.

picture

NEJLEPŠÍ VOLBA PRO VAŠI BUDOUCÍ KARIÉRU

Rozvíjejte se a poznejte nové přátele na celý život

NAJDĚTE UPLATNĚNÍ V OBORU TĚCH NEJLEPŠÍCH

Získejte zkušenosti ze zahraničních univerzit a pracujte po celém světě

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
 • absolvent

  Adam KlavíkTourism Management

  Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

 • absolvent

  Jan Šrámek

  Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

 • absolvent

  Petra Benešová

  VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

 • absolvent

  Jana Valentová

  Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

 • absolvent

  Kristína Jíšová

  VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

 • absolvent

  Simona Kremerová

  Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář. Práce Simoně nikdy nevadila, proto když dostala šanci jet do Ameriky jako pomocná síla v kuchyni, neváhala ani okamžik. Nasbírala zkušenosti, našla si nové přátele a z vydělaných peněz procestovala část Spojených států. Otevřely se jí tak dveře k pracovním příležitostem ve Španělsku nebo v Anglii. Dnes pracuje.

 • absolvent

  Jakub Velička

  Teorii letectví studoval v Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.Už jako dítě Jakub snil o tom, že se jednou stane pilotem. Cesta k cíli byla klikatá a musel tomu leccos obětovat. Začal studiem Marketingové komunikace na VŠFS, odkud přešel k Managementu leteckých podniků na VŠO. Aby ušetřil čas a peníze na pilotní výcvik, založil si vlastní firmu. Dnes je svému snu na dosah.