picture

FAQ

Je možno splácet školné po částech, nebo získat studentský úvěr?

Od druhého semestru si můžete podat žádost o splátkový kalendář, kdy vám je školné rozloženo na maximálně tři splátky. První semestr je potřeba uhradit v celé výši najednou, abyste mohli být zapsáni do studia.

Jazyky ? Jaká je jejich úroveň a jaký je výběr?

U prvního cizího jazyka si studenti volí mezi angličtinou a němčinou, kterou musí studenti ovládat na úrovni maturity. U některých oborů z tohoto jazyka dělají studenti také státní závěrečné zkoušky. Druhý jazyk si studenti volí většinou mezi angličtinou, němčinou, španělštinou a francouzštinou. Výjimkou není ale ani ruština, čínština atd. U druhého jazyka můžete s jeho výukou začínat.

Konají se přijímací zkoušky a do kdy je možno podat přihlášku?

Přijímací řízení na VŠO probíhá bez přijímacích zkoušek. Šanci dáváme každému, ať sám v průběhu studia prokáže, udali je schopen studium zvládnout. Je však potřeba doložit k přihlášce ověřené kopie dokladů o předchozím vzdělání. Přihlášky je možné podávat do října, je však potřeba si uvědomit, že pokud chce student nastoupit do zimního semestru včas, je potřeba přihlášku podat nejpozději do poloviny září. V září probíhají také zápisy do 1.ročníků.

Je v rámci výuky nějaká praxe, popřípadě jak pomáhá VŠO s jejím zajištěním?

V bakalářských oborech je povinná odborná praxe, její délka je odlišná podle oboru (CR 12 týdnů, SLD 8 týdnů, ICR a LP 2 týdny, PCR má odbornou praxi v rámci výuky). Studenti si odbornou praxi většinou zajišťují sami, ale pedagogové na příslušné katedře vám mohou s výběrem pomoci.

Je těžké je dostat se na Erasmus a do jakých zemí své studenty VŠO posílá?

Partnerské školy máme v zemích: Polsko, Francie, Německo, Velká Británie, Maďarsko, Rakousko, Itálie Slovinsko, Slovensko, Salvador, Turecko, Lotyšsko, Belgie, Portugalsko, Spojené arabské emiráty atd. Podmínkou je mít ukončený 1. ročník studia, ovládat jazyk dané země nebo vyučovací jazyk, dle požadavků partnerské univerzity, na úrovni B2 podle ERR a úspěšně překonat vstupní test.

Jaká je úspěšnost studia na VŠO?

Uvádíme úspěšnost dostudování na VŠO 95 %.

 

Méně časté otázky

Uděluje škola prospěchová stipendia?

VŠO vyplácí studentům pouze stipendia ubytovací a sociální prostřednictvím MŠMT.

Jaká je výše ubytovacího stipendia?

Ubytovací stipendium je vypláceno z prostředků MŠMT, které vždy pro aktuální akademický rok stanovuje jeho výši. Obvykle se pohybuje v částce zhruba 600 Kč za měsíc.

Jaká je možnost stravování v blízkosti školy?

La Pause cafe přímo v areálu školy, městská jídelna za zvýhodněné ceny pro studenty a další restaurace v okolí školy.

Vede škola seznam absolventů s jejich uplatněním?

V novém informačním systému zavádíme Klub absolventů, kde se každý absolvent může zaregistrovat. Díky tomu můžeme mít přehled o uplatnění absolventů

V případě, že chce student pokračovat v navazujícím magisterském studiu na zahraniční škole, uznají mu titul Bc. z VŠO?

K bakalářskému diplomu obdržíte také dodatek k diplomu se studijními výsledky, zpracovaný v českém i anglickém jazyce. Tento dokument by vám měl pomoci k uplatnění jak ve studijním, tak i v pracovním mezinárodním prostředí Evropské unie.


Informace pro absolventy VOŠ

Které obory pro absolventy VOŠ nabízíme

Pro absolventy VOŠ nabízíme dva bakalářské obory – Cestovní ruch a Služby letecké dopravy v CR 

Jak dlouho studium trvá

Délka studia je závislá na formě studia. V prezenční formě je délka studia 2 semestry, v kombinované formě 3 semestry. Přestup mezi jednotlivými formami v době studia nedoporučujeme, z důvodu rozdílných studijních plánů v jednotlivých formách studia.

Ze které VOŠ se mohu přihlásit na VŠO

V podmínkách přijetí na VŠO není stanovena podmínka oboru na VOŠ. Můžete se přihlásit k bakalářskému studiu po úspěšném absolutoriu ze kterékoliv VOŠ. Na stránkách školy jsou k dispozici studijní plány obou nabízených oborů, je třeba zvážit, který obor je vám bližší a s absolvovanou VOŠ jej zvládnete.

Podmínky přijetí ke studiu pro absolventy VOŠ

Absolventi VOŠ potřebují k úspěšnému přijetí ke studiu na VŠO ke kompletně vyplněné přihlášce doložit doklady o svém předchozím vzdělání. Je potřeba doložit maturitní vysvědčení, vysvědčení z VOŠ a diplom z VOŠ. Dokumenty můžete přinést osobně do Informačního centra školy, kde vám kopie dokumentů zhotovíme, nebo ověřené kopie poslat na adresu školy – Spálená 14, Praha 1, 110 00.

Uznávání předmětů z VOŠ

Splněné předměty z VOŠ vám nebudou uznávány. Za absolutorium obdržíte zápisem 71 kreditů a budete plnit předměty dle studijního plánu do 180 kreditů tak, abyste mohli přistoupit ke státní zkoušce.

Nástup do studia

Po přijetí do studia je potřeba se zúčastnit zápisu do studia, kde obdržíte přihlašovací údaje do informačního systému školy a potvrzení o studiu. Zápisem do studia se stáváte studentem 1.ročníku příslušného oboru. Ke státní zkoušce přistupujete v řádném termínu po dvou, respektive po třech semestrech, podle formy studia.

Státnicové předměty oboru CRV

 • Obhajoba bakalářské práce
 • Ekonomika cestovního ruchu
 • Technika cestovního ruchu
 • Cizí jazyk – anglický jazyk nebo německý jazyk

Státnicové předměty oboru SLDV

 • Obhajoba bakalářské práce
 • Letecká doprava
 • Ekonomika služeb cestovního ruchu
 • Výběr jednoho z povinně volitelných předmětů
 • Světové distribuční systémy
picture

NEJLEPŠÍ VOLBA PRO VAŠI BUDOUCÍ KARIÉRU

Rozvíjejte se a poznejte nové přátele na celý život

NAJDĚTE UPLATNĚNÍ V OBORU TĚCH NEJLEPŠÍCH

Získejte zkušenosti ze zahraničních univerzit a pracujte po celém světě

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
 • absolvent

  Adam KlavíkTourism Management

  Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

 • absolvent

  Jan Šrámek

  Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

 • absolvent

  Petra Benešová

  VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

 • absolvent

  Jana Valentová

  Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

 • absolvent

  Kristína Jíšová

  VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

 • absolvent

  Simona Kremerová

  Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář. Práce Simoně nikdy nevadila, proto když dostala šanci jet do Ameriky jako pomocná síla v kuchyni, neváhala ani okamžik. Nasbírala zkušenosti, našla si nové přátele a z vydělaných peněz procestovala část Spojených států. Otevřely se jí tak dveře k pracovním příležitostem ve Španělsku nebo v Anglii. Dnes pracuje.

 • absolvent

  Jakub Velička

  Teorii letectví studoval v Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.Už jako dítě Jakub snil o tom, že se jednou stane pilotem. Cesta k cíli byla klikatá a musel tomu leccos obětovat. Začal studiem Marketingové komunikace na VŠFS, odkud přešel k Managementu leteckých podniků na VŠO. Aby ušetřil čas a peníze na pilotní výcvik, založil si vlastní firmu. Dnes je svému snu na dosah.