• Nacházíte se
 • FAQ

Informace pro absolventy VOŠ, zájemce o studium na VŠO

Které obory pro absolventy VOŠ nabízíme
Pro absolventy VOŠ nabízíme dva bakalářské obory – Cestovní ruch a Služby letecké dopravy v CR - http://www.vso.cz/bakalarske-studijni-obory-pro-absolventy-vos/

Jak dlouho studium trvá
Délka studia je závislá na formě studia. V prezenční formě je délka studia 2 semestry, v kombinované formě 3 semestry. Přestup mezi jednotlivými formami v době studia nedoporučujeme, z důvodu rozdílných studijních plánů v jednotlivých formách studia.

Ze které VOŠ se mohu přihlásit na VŠO
V podmínkách přijetí na VŠO není stanovena podmínka oboru na VOŠ. Můžete se přihlásit k bakalářskému studiu po úspěšném absolutoriu ze kterékoliv VOŠ. Na stránkách školy jsou k dispozici studijní plány obou nabízených oborů, je třeba zvážit, který obor je Vám bližší a s absolvovanou VOŠ jej zvládnete.

Podmínky přijetí ke studiu pro absolventy VOŠ
Absolventi VOŠ potřebují k úspěšnému přijetí ke studiu na VŠO ke kompletně vyplněné přihlášce doložit doklady o svém předchozím vzdělání. Je potřeba doložit maturitní vysvědčení, vysvědčení z VOŠ a diplom z VOŠ. Dokumenty můžete přinést osobně do Informačního centra školy, kde Vám kopie dokumentů zhotovíme , nebo ověřené kopie poslat na adresu školy – Spálená 14, Praha 1, 110 00.

Uznávání předmětů z VOŠ
Splněné předměty z VOŠ Vám nebudou uznávány. Za absolutorium obdržíte zápisem 71 kreditů a budete plnit předměty dle studijního plánu do 180 kreditů tak, abyste mohli přistoupit ke státní zkoušce.

Nástup do studia
Po přijetí do studia je potřeba se zúčastnit zápisu do studia, kde obdržíte přihlašovací údaje do informačního systému školy a potvrzení o studiu. Zápisem do studia se stáváte studentem 1.ročníku příslušného oboru. Ke státní zkoušce přistupujete v řádném termínu po dvou, respektive po třech semestrech, podle formy studia.

 • Státnicové předměty oboru CRV

  • Obhajoba bakalářské práce

  • Ekonomika cestovního ruchu

  • Technika cestovního ruchu

  • Cizí jazyk – anglický jazyk nebo německý jazyk

 • Státnicové předměty oboru SLDV

  • Obhajoba bakalářské práce

  • Letecká doprava

  • Ekonomika služeb cestovního ruchu

  • Výběr jednoho z povinně volitelných předmětů

   • Letecké služby

  • Světové distribuční systémy


Nejčastější otázky

Je možno splácet školné po částech, nebo získat studentský úvěr ?
Odpověď: od druhého semestru si můžete podat žádost o splátkový kalendář, kdy Vám je školné rozloženo na maximálně tři splátky. První semestr je potřeba uhradit v celé výši najednou, abyste mohli být zapsáni do studia.

 

Jazyky ? Jaká je jejich úroveň a jaký je výběr ?
Odpověď: U prvního cizího jazyka si studenti volí mezi angličtinou a němčinou, kterou musí studenti ovládat na úrovni maturity. U některých oborů z tohoto jazyka dělají studenti také státní závěrečné zkoušky. Druhý jazyk si studenti volí většinou mezi angličtinou, němčinou, španělštinou a francouzštinou. Výjimkou není ale ani ruština, čínština atd. U druhého jazyka můžete s jeho výukou začínat.

 

Konají se přijímací zkoušky a do kdy je možno podat přihlášku ?
Odpověď: Přijímací řízení na VŠO probíhá bez přijímacích zkoušek. Šanci dáváme každému, ať sám v průběhu studia prokáže, udali je schopen studium zvládnout. Je však potřeba doložit k přihlášce ověřené kopie dokladů o předchozím vzdělání. Přihlášky je možné podávat do října, je však potřeba si uvědomit, že pokud chce student nastoupit do zimního semestru včas, je potřeba přihlášku podat nejpozději do poloviny září. V září probíhají také zápisy do 1.ročníků.

 

Je v rámci výuky nějaká praxe, popřípadě jak pomáhá VŠO s jejím zajištěním ?
Odpověď: V bakalářských oborech je povinná odborná praxe, její délka je odlišná podle oboru (CR 12 týdnů, SLD 8 týdnů, ICR a LP 2 týdny, PCR má odbornou praxi v rámci výuky). Studenti si odbornou praxi většinou zajišťují sami, ale pedagogové na příslušné katedře Vám mohou s výběrem pomoci.

 

Je těžké je dostat se na Erasmus a do jakých zemí své studenty VŠO posílá ?
Odpověď: Partnerské školy máme v zemích: Polsko, Francie, Německo, Velká Británie, Maďarsko, Rakousko, Itálie Slovinsko, Slovensko, Salvador, Turecko, Lotyšsko, Belgie, Portugalsko, Spojené arabské emiráty atd. Podmínkou je mít ukončený 1. ročník studia, ovládat jazyk dané země nebo vyučovací jazyk, dle požadavků partnerské univerzity, na úrovni B2 podle ERR a úspěšně překonat vstupní test.

Jaká je úspěšnost studia na VŠO ?
Odpověď: Uvádíme úspěšnost dostudování na VŠO 95%.

Méně časté otázky

Uděluje škola prospěchová stipendia ?
Odpověď: VŠO vyplácí studentům pouze stipendia ubytovací a sociální prostřednictvím MŠMT.


Jaká je výše ubytovacího stipendia ?
Odpověď: Výše ubytovací stipendia závisí na výši, kterou stanoví MŠMT pro akademický rok, protože ubytovací stipendium je vypláceno z prostředků MŠMT. V akademickém roce 2012/13 byla výše ubytovacího stipendia 536 Kč / měsíc.

 

Jaká je možnost stravování v blízkosti školy ?
Odpověď: La Pause cafe přímo v areálu školy, městská jídelna za zvýhodněné ceny pro studenty a další restaurace v okolí školy.

 

Vede škola seznam absolventů s jejich uplatněním ?
Odpověď: V novém informačním systému zavádíme Klub absolventů, kde se každý absolvent může zaregistrovat. Díky tomu můžeme mít přehled o uplatnění absolventů.

 

V případě, že chce student pokračovat v navazujícím magisterském studiu na zahraniční škole, uznají mu titul Bc. z VŠO ?
Odpověď: K bakalářskému diplomu obdržíte také dodatek k diplomu se studijními výsledky, zpracovaný v českém i anglickém jazyce. Tento dokument by Vám měl pomoci k uplatnění jak ve studijním, tak i v pracovním mezinárodním prostředí Evropské unie.