Světové fórum UNWTO Knowledge Network Tourism and Science - Bridging Theory and Practice, 1. - 3. 6. 2011, Vilamoura (Portugalsko)

Ve dnech 1. až 3. června 2011 se ve Vilamoure, Algarve (Portugalsko) uskutečnilo světové fórum UNWTO Knowledge Network 'Tourism and Science - Bridging Theory and Practice'. Doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D. byla zvolena do vědecké rady uvedené konference a pracovala na přípravě Vilamourské deklarace 'Tourism as an Instrument for Development' v rámci pracovní skupiny vedené prof. Eduardo Fayos-Solá.

 

Doc. Kiráľová spolu s Doc. Ing. Ivem Strakou, CSc. na konferenci reprezentovali VŠO v rámci sekce Development and Competitiveness, kde prezentovali příspěvek 'Sustainable Development as a Competitive Advantage of Destination: Best Practice from the Czech Republic'. Oba pak pracovali na finální verzi již zmíněné Vilamourské deklarace, která je publikována UNWTO.

 

Doc. Kiráľová i doc. Straka se zúčastnili, na pozvání rektora Univerzity v Algarve, slavnostní promoce pánů André Jordana a Taleba Rifaje čestnými doktory univerzity. Zároveň se, na pozvání generálního sekretáře UNWTO Dr. Taleba Rifaje, zúčastnili odevzdávání UNWTO Ulysses Prize and Awards.

Tisková zpráva (pdf)

 

 

NECSTouR General Assembly Meeting a Taskforce Meetings, 7. - 8. 4. 2011, Brusel (Belgie)

Ve dnech 7. - 8. 4. 2011 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Valné hromady NECSTouR, kterého se za VŠO zúčastnili Mgr. Pavel Neset, Ph.D. a Doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D. Doc. Kiráľová na Valné hromadě prezentovala postup prací na Joint European Master Program: Sustainable Tourism Destination Development. Zároveň vyzvala účastníky k publikování v časopise Journal of Tourism and Services. Valná hromada odsouhlasila zprávu no činnosti a hospodaření za rok 2010, program činnosti a rozpočet na rok 2011.

 

 

UNWTO Knowledge Network Kick-off Meeting 19. 1. 2011, Madrid (Španělsko)

UNWTO Knowledge Network (UNWTO.Know) je síť institucí, které projevily zájem spolupracovat na standardech znalostního managementu v oblasti politiky cestovního ruchu, governance a provozu. UNWTO Knowledge Network Kick-off Meeting byla první možností pro členy vyměnit si zkušenosti osobně a navázat pracovní vztahy. Zájmy VŠO na meetingu zastupovala doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D., která obeznámila členy s připravovaným projektem Joint European Master Program: Sustainable Tourism Destination Development. Doc. Kiráľová se zúčastnila i osobního setkání s generálním sekretářem UNWTO Dr. Taleba Rifaje, kterému projekt také prezentovala.

 

 

International Scientific Conference „New Trends in Civil Aviation 12. – 14. 1. 2011, Terchová (Slovensko)

Mezinárodní konference „New Trends in Civil Aviation 2010“ organizovaná Univerzitou v Žiline, se uskutečnila ve dnech 12. – 14. Ledna 2011 v Terchovej jako výstup projektu VEGA 1/0538/10 - Broad Lines of Harmonization Development and Integration in Europe and their Impact on Air Navigation Services. Konference se zúčastnilo 60 expertů na leteckou dopravu. VŠO na konferenci zastupovali Doc. Ladislav Bína a prof. Zdeněk Žihla, kteří prezentovali příspěvek „Further to the Problems of Security in Commercial Air Transport“.