Podmínky účasti

Studenti VŠO mají možnost zapojit se do celoevropského vzdělávacího programu Erasmus. Výběrové řízení podle vlastních požadavků za podmínek stanovených v kvalifikačních podmínkách programu (shrnuto níže) vypisuje VŠO. Potřebné údaje ke konkurzu na místa, stejně jako výsledky výběrového řízení, musí být předem zveřejněny na místě dostupném všem studentům.

Účastník je povinen:

  • být studentem VŠO - všechny formy studia
  • mít ukončený 1.ročník studia
  • ovládat jazyk dané země nebo vyučovací jazyk, dle požadavků partnerské univerzity, minimálně na úrovni B2 podle SERR
  • účastnit se programu Erasmus poprvé

 

Výběr z přihlášených studentů provádí katedra cizích jazyků.

 

Před odjezdem

1. Přihláška

Pokud partnerská škola nemá vlastní formulář přihlášky, použiji standardní Application Form (lze získat od koordinátora Erasmu).

Přihlášku následně schvaluje koordinátor a výběr studijních předmětů prorektor pro studijní činnost.

Přihláška se odevzdává koordinátorce, která ji odesílá.

 

2. Ubytování

Zajištění ubytování probíhá na každé partnerské škole trochu rozdílně. Je vhodné ověřit si postup přímo na jejím webu. Některé školy tyto informace sdělují samy. Lze si vyžádat informace o kontakty na partnerské vysoké školy.

Možnosti ubytování:

  • student si sám zajistí ubytování na kolejích partnerské školy (pomocí tzv. ubytovacího formuláře)
  • ubytování zajistí partnerská škola sama (bez ubytovacího formuláře)
  • s pomocí partnerské školy si vyhledám ubytování na privátě

 

3. Potvrzení o přijetí ke studiu

Po obdržení přihlášky ke studiu hostitelská univerzita vystaví studentům tzv. Letter of Acceptance (potvrzení o přijetí ke studiu). Toto potvrzení může mít formu e-mailu, dopisu, apod. Nejedná se o žádný jednotný dokument, ale musí z něj být zřejmé, že daná univerzita se studentem počítá ve zvoleném semestru. Zahraniční školy budou také v kontaktu se studenty ohledně organizačních záležitostí (ubytování, příjezd, apod.)

 

4. Uzavření smlouvy

Jakmile je znám studijní program na hostitelské univerzitě (informace bývají zpravidla na webu, případně je pomáhá zjistit koordinátor), odesílá se tzv. Learning Agreement (studijní smlouva). Ten musí být konzultován s prorektorem pro studijní záležitosti na VŠO a poté potvrzen koordinátorem.

Dokument musí být potvrzen a podepsán před odjezdem.

Pokud během pobytu dojde ke změně studijního plánu, musí být sepsán dodatek ke studijní smlouvě tzv. changes to LA, případně vytvořit novou, opět podepsanou příslušnými koordinátory.

Termín k provedení této změny je do 4 týdnů po začátku semestru na hostitelské univerzitě. Hostitelská univerzita automaticky zasílá potvrzenou změnu studijního plánu.

 

5. Vyplacení stipendia

Pro program Erasmus je na VŠO veden zvláštní účet. Studentům jsou vyplácena stipendia dle stanovené kvóty Národní agentury pro daný akademický rok - aktualizuje se.

Grant nepokryje veškeré náklady spojené s pobytem! Pro orientační přehled o nákladech je vhodné přečíst si postřehy studentů, kteří již Erasmus absolvovali.

Grant obdrží student po předložení:

  • Letter of Acceptance (kopie dopisu, vytištěný mail)
  • kopie potvrzení o ubytování (dopis školy, potvrzený formulář)
  • kopie oboustranně potvrzeného Learning Agreement (studijní smlouvy)

Vyplacení:

Finanční smlouvu je potřeba podepsat nejpozději měsíc před odjezdem. Finanční dohodu sestavuje koordinátorka.

Převzetí finančních prostředků na studijní pobyt proběhne v hotovosti na finanční účtárně.

 

6. Zdravotní pojištění

Podle podmínek stanovených ve finanční dohodě je student povinen mít sjednané zdravotní pojištění na dobu studia.

V rámci této podmínky mohou studenti využít sjednání zdravotního pojištění na základě své ISIC karty. Cena tohoto pojištění činí 1 600,- Kč na 1 rok. Pojištění je možné sjednat prostřednictvím následujících webových stránek: http://www.educaops.eu/index.php/pojisteni-mobility-studentu
 

Kontakt

PhDr. Mgr. Hana Romová

Institucionální koordinátorka programu Erasmus

 

tel.: +420 224 056 009

e-mail: romova@vso-praha.eu