picture

Rok 2016

Výzkumné projekty v roce 2016

1. GA/2016/9

Zadavatel: Grantová agentura Akademické aliance

Název projektu: Autoevaluační rámec a evaluační kultura jako vědecky podložený základ pedagogické komunikace v systému řízení kvality v podmínkách profesně orientované vysoké školy (projekt AREK)

Hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc., VŠO

Spoluřešitel: Ing. Katarína Krpálková Krelová, Ph.D., Ing.-Paed. , VŠE

Řešitelské období: 15.05.2016 – 30.05.2017

Anotace projektu: Projekce sebeevaluačního rámce a evaluačních nástrojů na základě soudobých poznatků teorie vzdělávání s následným ověřením jejich validity a reliability přímo na Vysoké škole obchodní. Předmětem zkoumání budou autoevaluační procesy se zaměřením na pegagogickou komunikaci v konkrétních podmínkách terciárního vzdělávání (soukromá vysoká škola s profesně zaměřenými studijními program)

 

2. GA/2016/6

Zadavatel: Grantová agentura Akademické aliance

Název projektu: Diverzifikace nabídky cestovního ruchu v Praze se zaměřením na nábřeží Vltavy – Analýza primární a sekundární nabídky

Hlavní řešitel: Doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D.

Řešitelské období: 04/2016-12/2016

Anotace projektu: V rámci tohoto projektu jsou sporty považovány za možnost, jak poznat přírodní a kulturní dědictví (kanoistika, lodičky), jakož i nehmotné dědictví a historii.

Projekt bude zahrnovat celý systém cestovního ruchu existující podél řeky, ať už kulturní, sportovní, wellness a další rekreační aktivity.

 

3. GA/2016/19

Zadavatel: Grantová agentura Akademické aliance

Název projektu: Vývoj a aplikace nové koncepce bezpečnostní kontroly na letištích a dalších objektech kritické infrastruktury

Hlavní řešitel: doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc.

Řešitelské období: 15.5.2016 – 6/2017

Anotace projektu: Cílem projektu je návrh na úpravu současné koncepce stanovišť bezpečnostních kontrol (detekční kontroly) aplikací poznatků behaviorální analýzy a úpravou pracovního prostředí. Výsledný návrh předpokládá použití nejen v prostředí mezinárodních letišť, ale také dalších objektů kritické infrastruktury.

picture

NEJLEPŠÍ VOLBA PRO VAŠI BUDOUCÍ KARIÉRU

Rozvíjejte se a poznejte nové přátele na celý život

NAJDĚTE UPLATNĚNÍ V OBORU TĚCH NEJLEPŠÍCH

Získejte zkušenosti ze zahraničních univerzit a pracujte po celém světě

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
 • absolvent

  Adam KlavíkTourism Management

  Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

 • absolvent

  Jan Šrámek

  Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

 • absolvent

  Petra Benešová

  VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

 • absolvent

  Jana Valentová

  Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

 • absolvent

  Kristína Jíšová

  VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

 • absolvent

  Simona Kremerová

  Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář. Práce Simoně nikdy nevadila, proto když dostala šanci jet do Ameriky jako pomocná síla v kuchyni, neváhala ani okamžik. Nasbírala zkušenosti, našla si nové přátele a z vydělaných peněz procestovala část Spojených států. Otevřely se jí tak dveře k pracovním příležitostem ve Španělsku nebo v Anglii. Dnes pracuje.

 • absolvent

  Jakub Velička

  Teorii letectví studoval v Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.Už jako dítě Jakub snil o tom, že se jednou stane pilotem. Cesta k cíli byla klikatá a musel tomu leccos obětovat. Začal studiem Marketingové komunikace na VŠFS, odkud přešel k Managementu leteckých podniků na VŠO. Aby ušetřil čas a peníze na pilotní výcvik, založil si vlastní firmu. Dnes je svému snu na dosah.