Ve snaze pomoci studentům najít vysněné zaměstnání udělala VŠO další krok a rozšířila Centrum kariéry a rozvoje. Studentům i absolventům zde pomohou zjistit, jaký je jejich potenciál, jak úspěšně napsat profesní životopis nebo jak si vybírat zaměstnavatele.


Bezplatné konzultace i pro čerstvé absolventy

„Rozšíření centra kariéry a rozvoje je vyústěním aktivit VŠO v oblasti podpory úspěšnosti našich absolventů. Jeho cílem je systematický rozvoj znalostí a dovedností studentů, zlepšení jejich orientace na trhu práce, usnadnění nalezení vhodného zaměstnání a vytváření znalostního mostu mezi zaměstnavateli a studenty VŠO,“ vysvětluje Alžbeta Kiráľová, prorektorka pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy, a dodává: „Současně se snažíme zprostředkovat zaměstnavatelům originální, inovativní a praxí nezatížený pohled studentů na chod firmy.“ Centrum nabízí své služby studentům a absolventům do jednoho roku od ukončení studia bezplatně.