Knihovna poskytuje studentům zdarma možnost absenční i prezenční výpůjčky odborné literatury
ke studiu. Studijní materiály zahrnují literaturu vztahující se k vyučovaným předmětům, odborné časopisy, bakalářské a diplomové práce absolventů. Knihovna rovněž zpřístupňuje skripta a podklady ke studiu v elektronické podobě.
Studenti mají v knihovně a ve studovně školy volný přístup k internetu. V celém areálu školy
je možnost wi-fi připojení.

 

 

Otevírací doba knihovny 26.6. - 30.6.2017

 Úřední hodiny  
pondělí - pátek

8:00 - 17:00

Od 3.7. je knihovna z důvodu revize uzavřena. V nutných případech je možno se domluvit na emailu knihovna@vso-praha.eu

Výpůjční řád

Kontakt

Alena DVOŘÁČKOVÁ
vedoucí knihovny a studovny

 

tel.: +420 731 689 359
e-mail: dvorackova@vso-praha.eu

 

Výpůjční pult

tel.: +420 224 054 084