Výstupy z výzkumných projektů  a výzkumné činnosti jednotlivých akademických pracovníků VŠO jsou prezentovány na vědeckých konferencích v ČR a zahraničí. Naše vysoká škola pořádá každoročně několik vědecký konferencí a workshopů na téma letecké dopravy, cestovního ruchu a průvodcovství.