VŠO pořádá workshop na téma

Competitiveness in Tourism (Konkurenceschopnost v cestovním ruchu)

                                           

Termín konání: 11. května 2015

Místo konání: prostory školy, Spálená 14, místnost S4

Program

Součástí workshopu budou i prezentace závěrů interních projektů Fondu rozvoje vědy VŠO za řešitelské období 2013-2014. Svůj příspěvek kromě zástupců školy přednesou též zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, CzechTourism, Tunisian National Tourism Office Prague, United Nations Information Centre Prague, GSA Malta Tourism Autority.