picture

Letectví VOŠ

Provoz a řízení letecké dopravy

Jaký můžeme očekávat vývoj v letecké dopravě?

Vnitrostátní letecká doprava v USA, Číně a Rusku již nyní dosahuje podobných výkonů jako před pandemickou krizí, restart v rámci zemí EU se očekává v létě 2021 a plný provoz pak v roce 2022. Mezinárodní letecká doprava a služby s ní spojené se začnou průběžně oživovat už letos a v roce 2022 se vrátí na přibližně 75 % svých dřívějších objemů.

Jako jeden z diskutovaných faktorů restartu se jeví nedostatek kvalifikovaného leteckého personálu, který se dle studií IATA a dalších plně projeví již v roce 2022. Po odeznění pandemické krize lze očekávat nedostatek leteckého i pozemního personálu, stejně jako kvalifikovaných manažerů u provozovatelů letišť, leteckých společností, podniků letových provozních služeb, prodejců letecké dopravy a dalších. Velkou roli bude hrát fakt, že řada pilotů, těch v předdůchodovém věku, ale i mladších se už do kokpitu nevrátí, neboť se v průběhu krize vydali na jinou profesní cestu nebo odešli do předčasného starobního důchodu. Očekává se poptávka po kvalifikovaných a vysokoškolsky vzdělaných odbornících v oblasti letectví a letecké dopravy. Současně lze očekávat výrazný rozvoj leteckých bezpilotních systémů v oblasti logistiky zboží a do budoucna i přepravy osob.       

Kromě tradičních hodnot letectví, mezi které patří problematika bezpečnosti ve smyslu safety i security, se stále více prosazuje téma ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. To s sebou nese nutnost neustále vyvíjet a implementovat nové standardy, technologie, postupy a zdokonalovat infrastrukturu letecké dopravy ke snižování emisní a hlukové zátěže letecké dopravy.

1. Co nabízí studium programu Provoz a řízení letecké dopravy?

Ve studijním programu Provoz a řízení letecké dopravy se student seznámí se základy managementu a obchodování, základy letectví, organizací leteckých společností, logistikou a přepravními procesy.  Absolventi budou schopni plnit úlohy na nižších a středních manažerských úrovních, v obchodních činnostech a v letecké dopravě. Získají odborné znalosti zejména z ekonomiky podniku, z marketingu a také z managementu.

PROFILOVÉ PŘEDMĚTY:

Bezpečnostní management v letecké dopravě

Safety i Security je v letectví na prvním místě. Budeš chápat a zvládat řídit obojí.

Letecká legislativa

Letecká doprava je svázána řadou úmluv, nařízení, směrnic, zákonů, vyhlášek i předpisů. Naučíme Tě se v nich bez problémů orientovat.

Letecká doprava, letadlová technika

Bez letadla by to nešlo. Pochopíš, jaké síly ho drží ve vzduchu a budeš umět popsat funkce jeho jednotlivých částí, zařízení a systémů.

Ekonomika leteckého podniku

Napadlo Tě někdy, kolik stojí letadlo a letecké palivo? A kolik cestujících musí v letadle být, aby letecká společnost vydělala?

Management a marketing

Chceš se stát úspěšným manažerem v podniku letecké dopravy? U nás si osvojíš základy i moderní manažerské a marketingové nástroje.

2. Jaký titul získám?

Získáš titul bakalář – Bc.

Staň se kvalifikovaným odborníkem pro poskytování služeb v oblasti letecké dopravy, nebo manažerem v leteckých a letových provozních službách. Studuj program, který letí!

 • Délka studia - možnost úpravy délky studia minimálně na 2 semestry (prezenční), 3 semestry (kombinovaná) po individuálním zhodnocení předchozího studia po VOŠ 
 • Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce
 • Výuka probíhá formou přednášek a cvičení
 • Absolventi získají akademický titul Bc.

3. Kde se uplatním?

Absolventi tohoto programu najdou uplatnění v provozních funkcích jednotlivých složek leteckého dopravního systému a infrastruktury letecké dopravy (jako jsou letečtí dopravci, provozovatelé letišť, poskytovatelé letových provozních a dalších služeb). Své schopnosti budou moci uplatnit i ve státní správě zajišťující dozor nad leteckou dopravou, v soukromém civilním letectví i v mezinárodních společnostech, které využívají leteckou dopravu a letecké bezpilotní systémy.

4. Jakou formou budu studovat?

Prezenční forma

 • Prezenční forma studia je vhodná pro studenty navazující na středoškolské studium a zároveň i pro studenty pracující na částečný úvazek nebo s flexibilní pracovní dobou.
 • Výuka probíhá ve všední dny.
 • Během studia je možné získat zkušenosti z odborné praxe. Studenti se mohou zúčastnit mezinárodního výměnného programu Erasmus.

Kombinovaná forma

 • Kombinovaná forma studia je určena lidem, kteří chtějí získat vysokoškolské vzdělání studiem při zaměstnání.
 • Bloková výuka probíhá v pěti víkendových bězích za semestr. Zpravidla začíná v pátek odpoledne a pokračuje v sobotu i neděli.
 • Téma své bakalářské práce a povinnou praxi můžeš spojit se svým zaměstnáním.

5. Kde a jak můžu studovat?

Vysoká škola obchodní v Praze je soukromou vysokou školou s dvacetiletou tradicí. Studijní program Provoz a řízení letecké dopravy můžeš studovat v centru Prahy na Spálené ulici. Zároveň můžeš pokračovat na VŠO navazujícím magisterským oborem „Provoz a řízení letecké dopravy – management leteckých podniků“, kde získáš magisterské vzdělání s titulem “Ing.“

6. STUDIJNÍ PLÁN

7. Chci se přihlásit ke studiu

Přihlášku ke studiu do zimního semestru (září 2022) si můžeš podat do 30. 9. 2022.

Přihlášku můžeš podat písemně na adresu výukového pracoviště nebo elektronicky na oficiálních stránkách školy.

 

Délka studia: možnost úpravy délky studia minimálně na 2 semestry (prezenční), 3 semestry (kombinovaná) po individuálním zhodnocení předchozího studia po VOŠ
Absolvent: získává titul Bc.
Možnosti studia: prezenční i kombinované
ŠKOLNÉ

 

PROČ Letectví?

 • letectví je atraktivní i perspektivní studijní program
 • 100% zaměstnatelnost
 • učitelé jsou odborníci s dlouholetou praxí

Co nás odlišuje od ostatních škol, které nabízejí podobné programy?

 • využití studijních programů a specializací v praxi
 • individuální přístup vyučujících
 • více specializací (Provoz a řízení letecké dopravy, Letecké bezpilotní systémy)
 • drony – jediná unikátní specializace
 • nové akreditace
 • navazující magisterský studijní program
 • kvalitní pedagogický tým odborníků z podnikové praxe i státní správy civilního letectví

Co je nového v programu Letectví?

 • reakce na nové trendy v letectví (např. Bezpečnostní management v letecké dopravě, Letecké bezpilotní systémy)
 • modelování procesů
 • využití nových SW
picture

NEJLEPŠÍ VOLBA PRO VAŠI BUDOUCÍ KARIÉRU

Rozvíjejte se a poznejte nové přátele na celý život

NAJDĚTE UPLATNĚNÍ V OBORU TĚCH NEJLEPŠÍCH

Získejte zkušenosti ze zahraničních univerzit a pracujte po celém světě

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
 • absolvent

  Adam KlavíkTourism Management

  Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

 • absolvent

  Jan Šrámek

  Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

 • absolvent

  Petra Benešová

  VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

 • absolvent

  Jana Valentová

  Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

 • absolvent

  Kristína Jíšová

  VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

 • absolvent

  Simona Kremerová

  Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář. Práce Simoně nikdy nevadila, proto když dostala šanci jet do Ameriky jako pomocná síla v kuchyni, neváhala ani okamžik. Nasbírala zkušenosti, našla si nové přátele a z vydělaných peněz procestovala část Spojených států. Otevřely se jí tak dveře k pracovním příležitostem ve Španělsku nebo v Anglii. Dnes pracuje.

 • absolvent

  Jakub Velička

  Teorii letectví studoval v Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.Už jako dítě Jakub snil o tom, že se jednou stane pilotem. Cesta k cíli byla klikatá a musel tomu leccos obětovat. Začal studiem Marketingové komunikace na VŠFS, odkud přešel k Managementu leteckých podniků na VŠO. Aby ušetřil čas a peníze na pilotní výcvik, založil si vlastní firmu. Dnes je svému snu na dosah.