Obor letový provoz na VŠO

Bakalářské studium v oboru Letový provoz představuje komplexní přípravu na výkon profesí spjatých se zabezpečením letového provozu v rámci civilního letectví a zaměřením speciálně na oblast letecké dopravy. Dává také příležitost k pokračování v magisterském studiu příbuzných oborů se zaměřením na leteckou dopravu. Studium je určeno pro absolventy gymnázií, absolventy středních a vyšších odborných škol relevantních oborů.

 

Co se na oboru naučíte?

Studijní obor Letový provoz je primárně postaven na studiu teoretických předmětů souvisejících s letovým provozem, obsahově založených především na požadavcích civilních leteckých předpisů (Part FCL, EU-OPS…). Přidanou hodnotou VŠO je potom nadstavba v obchodně-ekonomických disciplínách.
Student získá odborné znalosti a dovednosti zejména z:

 • teoretických základů letu letounů, přípravy letu, průběhu letu a jeho monitorování,
 • výkonových a technologicko – provozních charakteristik dopravního letounu,
 • problematiky způsobilosti leteckého personálu,
 • požadavků letové způsobilosti a ověřování způsobilosti letadel,
 • procesů obchodního a technologického zabezpečení provozu letadel,
 • problematiky lidských faktorů a lidských zdrojů v letectví,
 • obchodně – ekonomických procesů leteckých dopravců,
 • procesů řízení kvality a managementu letového provozu…

Uchazeč o studium oboru Letový provoz by měl disponovat adekvátními znalostmi matematiky, fyziky a angličtiny. Studium předpokládá v těchto disciplínách dobré základy na středoškolské úrovni. Obor Letový provoz je akreditován pouze v prezenční formě studia, nelze jej studovat v kombinované formě studia.

Studijní plán oboru Letový provoz

 

Uplatnění absolventů:

 • v teoretické přípravě na licencované funkce letového provozu (dopravní pilot, řídící letového provozu...),
 • na výkonných pozicích a ve funkcích výkonného managementu provozovatelů letecké dopravy,
 • v letových provozních službách,
 • na výkonných pozicích a ve funkcích výkonného managementu provozovatelů letišť,
 • na všech úrovních výkonných pozic handlingových společností,
 • v prostředí státních organizací civilního letectví,
 • ve schválených organizacích leteckého výcviku…