picture

Lidé

1. CO NABÍZÍ STUDIUM PROGRAMU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ?

Řízení lidských zdrojů je příprava samostatných personalistů pro malé a střední organizace, resp. odborných pracovníků/specialistů personálních útvarů v korporátní sféře a v organizacích veřejné a státní správy. Absolventi studijního programu však také získají dostatečné znalosti k tomu, aby podle své volby a potřeby mohli bezprostředně po absolvování či s několika letým odstupem navázat studiem v magisterském stupni studia.

 

V rámci studia Řízení lidských zdrojů si můžete vybrat ze dvou unikátních profesních zaměření:

A.   Malé a střední firmy podnikající v oblasti služeb - (naučíme vás vše, co potřebuje samostatný personalista – od získávání zaměstnanců, přes jejich motivaci a odměňování, až po péči o pracovní podmínky). Profesními partnery jsou společnosti Vienna House Diplomat Prague a Computer System Group, a.s.

           

B.   Velké a nadnárodní společnosti - (chcete se specializovat na recruitment, odměňování a benefity, podnikové vzdělávání anebo personální administrativu)? 

 

PROFILOVÉ PŘEDMĚTY:

Personalistika

Naučíš se mít v pořádku personální administrativu, umět přijmout nebo propustit zaměstnance, stanovit mu mzdu, naplánovat směny a provádět další, zákoníkem práce vyžadované činnosti patřící mezi základní dovednosti personalisty. Tak jako se dům staví od základů, řízení lidských zdrojů staví na perfektně fungující personalistice.

Personální marketing

Umět zaujmout ty nejlepší zájemce o zaměstnání ve firmě či instituci patří mezi významné dovednosti personalisty. V Personálním marketingu se naučíš, jak využívat klasické i nejmodernější metody komunikace se zájemci o zaměstnání.

Rozvoj lidských zdrojů v organizaci

Lidé jsou nejcennější kapitál každé organizace. Prostředky věnované na jejich získání by byly k ničemu, kdybychom neuměli zaměstnance dále vzdělávat a umožňovat jim udržovat jejich kompetence na úrovni potřebné pro to, co děláme dnes, i pro to, co budeme dělat zítra.

Personální management

Řízení lidských zdrojů v organizacích není věcí jen personalistů, ale především všech manažerů. Jaká je dělba práce mezi manažery a personalisty a co znamená pojem zaměstnanec jako subjekt řízení lidských zdrojů?

Ekonomika podniku

Ať už organizace podniká nebo je příspěvkovou nebo rozpočtovou organizací, její činnosti jsou vždy limitovány prostředky, které může vynaložit na svůj provoz a tedy i na zaměstnance. Bez pochopení zákonitostí podnikové ekonomiky nemůže být personalista rovnoprávným partnerem managementu.

Pracovní právo a právo zaměstnanosti

Pracovní právo je základním kamenem zaměstnávání lidí. Tak jako na silnici nemůžeme vyjet bez znalosti pravidel silničního provozu, nemůžeme zaměstnávat lidi bez znalosti zákoníku práce a dalších předpisů.

Rétorika a komunikace

I v digitální době jsou schopnosti komunikovat, vyjednávat, argumentovat jedny z nejcennějších. Mezilidská komunikace, a ta pracovní zejména, má svoje pravidla, zákonitosti a postupy. Kdo je zná a umí využívat, má výhodu.

2. JAKÝ TITUL ZÍSKÁM?

Chceš studovat Řízení lidských zdrojů? Máš rád týmovou práci a práci s lidmi? Studuj program, který tě bude bavit!

 • Délka studia 6 semestrů (3 akademické roky)
 • Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce
 • Výuka probíhá formou přednášek a cvičení
 • Absolventi získají akademický titul Bc.

3. KDE SE UPLATNÍM?

Absolvent profesně zaměřeného bakalářského studia Řízení lidských zdrojů je připraven zastávat pracovní pozice ve všeobecné personalistice (HR general) organizací i pozice specialistů personálních procesů ve všech typech organizací v podnikatelském sektoru i ve veřejné správě nebo neziskovém sektoru. Širší znalost souvislostí v oblasti lidských zdrojů v organizacích může využít i v pracovních pozicích naplňujících státní politiku zaměstnanosti, tj. v referentských pozicích ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu práce České republiky, České správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven apod. Znalosti získané studiem ekonomických a manažerských předmětů mu, ve spojení se získanou praxí, umožňují úspěšně zvládnout pozici samostatného personalisty/HR manažera v malých a středních organizacích nebo podnikatelskou činnost v oblasti služeb zaměstnanosti (agentury práce). 

4. JAKOU FORMOU BUDU STUDOVAT?

Prezenční forma

 • Prezenční forma studia je vhodná pro studenty navazující na středoškolské studium a zároveň i pro studenty pracující na částečný úvazek nebo s flexibilní pracovní dobou.
 • Výuka probíhá ve všední dny.
 • Během studia je možné získat zkušenosti z odborné praxe. Studenti se mohou zúčastnit mezinárodního výměnného programu Erasmus.

5. KDE MŮŽU STUDOVAT?

Studijní program Řízení lidských zdrojů můžeš studovat na VŠO v centru Prahy (na Spálené ulici).

6. STUDIJNÍ PLÁN

7. CHCI SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU

Přihlášku ke studiu do letního semestru (únor 2021) si můžeš podat do 28. 2. 2021.

Přihlášku ke studiu do zimního semestru (září 2021) si můžeš podat do 30. 9. 2021.

Přihlášku můžeš podat písemně na adresu školy nebo elektronicky na oficiálních stránkách školy.

Délka studia: standardně 3 roky 
Absolvent: získává titul Bc.
Možnosti studia: prezenční
Výše školného: 23.900 Kč / semestr

 

PROČ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ?

 • Lidé jsou nejcennějším kapitálem každé organizace. Technologie a postupy se dají okopírovat, lidé ne.
 • Špičkové personalisty potřebují všichni, bez ohledu na velikost organizace a odvětví, ve kterém působí.
 • Standardy kvalitní personální práce platí po celém světě – získané znalosti a dovednosti uplatníte jak v malém českém městečku, tak v celosvětově působící korporaci.
 • „Řidičák“ na řízení lidí je základním předpokladem pro výkon jakékoliv manažerské pozice.

V ČEM JSME JINÍ NEŽ PODOBNÉ PROGRAMY?

 • Komplexní pojetí personální práce v organizaci.
 • Znalosti a praktické dovednosti – nejen, jak se to dělá, ale i proč se to tak dělá. Trendy, nejnovější poznatky v oboru.
 • Propojení s praxí – zapojení špičkových odborníků z praxe, personálních manažerů z dopravy, IT, energetiky, cestovního ruchu a dalších odvětví, a také vlastní praxe v průběhu studia.

CO JE NOVÉHO V PROGRAMU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ?

V nové akreditaci jsme dali důraz na zvládnutí celé problematiky personální práce v organizaci. Od nezbytných rutinních základů personální administrativy, až po plánování, řízení a vyhodnocování rozvojových aktivit manažerů a klíčových zaměstnanců organizací v podnikatelském i nepodnikatelském sektoru.

picture

NEJLEPŠÍ VOLBA PRO VAŠI BUDOUCÍ KARIÉRU

Rozvíjejte se a poznejte nové přátele na celý život

NAJDĚTE UPLATNĚNÍ V OBORU TĚCH NEJLEPŠÍCH

Získejte zkušenosti ze zahraničních univerzit a pracujte po celém světě

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
 • absolvent

  Adam KlavíkTourism Management

  Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

 • absolvent

  Jan Šrámek

  Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

 • absolvent

  Petra Benešová

  VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

 • absolvent

  Jana Valentová

  Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

 • absolvent

  Kristína Jíšová

  VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

 • absolvent

  Simona Kremerová

  Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář. Práce Simoně nikdy nevadila, proto když dostala šanci jet do Ameriky jako pomocná síla v kuchyni, neváhala ani okamžik. Nasbírala zkušenosti, našla si nové přátele a z vydělaných peněz procestovala část Spojených států. Otevřely se jí tak dveře k pracovním příležitostem ve Španělsku nebo v Anglii. Dnes pracuje.

 • absolvent

  Jakub Velička

  Teorii letectví studoval v Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.Už jako dítě Jakub snil o tom, že se jednou stane pilotem. Cesta k cíli byla klikatá a musel tomu leccos obětovat. Začal studiem Marketingové komunikace na VŠFS, odkud přešel k Managementu leteckých podniků na VŠO. Aby ušetřil čas a peníze na pilotní výcvik, založil si vlastní firmu. Dnes je svému snu na dosah.