picture

LOKÁLNÍ A GLOBÁLNÍ EKONOMIKA

1. CO NABÍZÍ STUDIUM PROGRAMU LOKÁLNÍ A GLOBÁLNÍ EKONOMIKA?

Studijní program Lokální a globální ekonomika seznamuje studenty s vývojem ve světové ekonomice s důrazem na proces globalizace. Tento proces v sobě ale zahrnuje mnohá rizika, které zvýraznila pandemie koronaviru. Využívání globálního sdílení a decentralizovaných technologií vytváří prostor pro rozvoj lokální ekonomiky. Studenti se seznámí s možnostmi, které lokální ukotvení nabízí – ať již v oblastech lokální ekonomiky, ale také participace občanů a komunitních aktivit. Nedílnou součástí programu je důraz na moderní technologie, od 3D tisku po blockchain, fab labs, možnosti digitalizace a další.

Studijní program je vzhledem k pandemii a s ní souvisejících ekonomických problém o to aktuálnější, neboť přímo reflektuje klíčové otázky budoucnosti: Obnovu a modernizaci ekonomiky a společnosti. Tento studijní program vyjadřuje naši společnou odpovědnost vůči naší vlasti a ukazuje cestu, jak ji realizovat.

 

 

PROFILOVÉ PŘEDMĚTY:

Geografie světového hospodářství

Naučíš se pochopit význam mezinárodní dělby práce a její hierarchie. Uvidíš, jak různě strukturované jsou země a co z toho vyplývá. Slepá mapa už nebude strašák a po skončení kurzu hravě nakreslíš hlavní ropovody.

 

Lokální ekonomika I a II

V těchto předmětech se seznámíš s tím, co je lokální ekonomika  a jak se počítá lokální mutliplikátor. Také se dozvíš o odolnosti lokální ekonomiky a o lokálních ekonomických cyklech. Pochopíš, jaký může být potenciál lokality a co to může znamenat pro Tvůj budoucí podnikatelský projekt.

 

Globalizace

V tomto předmětu se seznámíš se vznikem globalizace a s nárůstem moci nadnárodních firem. Pochopíš také důvody, proč koronavir ukázal slabá místa globalizace a proč tolik vlád hovoří o odolnosti ekonomik a také o důležitosti kontroly nad strategickými výrobami, třeba u zdravotnického materiálu.

 

Decentralizované  technologie a digitální trendy

V těchto předmětech se podrobně podíváme na technologie, které umožňují lokální výrobu, založenou na sdílení manuálů a návodů, ale třeba taky účast občanů na dění v jejich lokalitě a práci na společných komunitních projektech. Kromě zmíněné technologie 3D se naučíš víc o kryptoměnách, průmyslu 4.0, možnostech digitalizace, Big Data, creative commons nebo Agora voting. Že ti to zatím nic neříká? Neboj se, bude!

 

Participativní techniky

Jak zapojit lidi do rozhodovacích procesů a jak zefektivnit řízení na úrovní obcí, firem nebo spolků, aby se všichni nerozhádali? K tomu slouží tento předmět. Naučíš se něco o deliberaci, ale i o tom, že konflikt je pozitivní prvek rozvoje. Taky si vyzkoušíš přípravy projektu a participativní evaluaci.

 

2. JAKÝ TITUL ZÍSKÁM?

Získáš titul bakalář – Bc.

Rozšiř své obzory a vědomosti v moderní oblasti Globalizace a lokalizace. Studuj program, který je IN!

 • Délka studia 6 semestrů (3 akademické roky)
 • Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce
 • Výuka probíhá formou přednášek a cvičení
 • Absolventi získají akademický titul Bc.

 

3. KDE SE UPLATNÍM?

Absolvent studijního programu bude schopen využívat potenciálu lokality tak, aby se mohl věnovat samostatné podnikatelské činnosti v této oblasti. K dalším možnostem patří střední úroveň managementu a to především tam, kde se jedná o lokální podnik. Absolvent se uplatní i jako konzultant v oblasti participativního řízení, u družstev, komunitních projektů či místních akčních skupin.

 

4. JAKOU FORMOU BUDU STUDOVAT?

Prezenční forma

 • Prezenční forma studia je vhodná pro studenty navazující na středoškolské studium a zároveň i pro studenty pracující na částečný úvazek nebo s flexibilní pracovní dobou.
 • Výuka probíhá ve všední dny.
 • Během studia je možné získat zkušenosti z odborné praxe. Studenti se mohou zúčastnit mezinárodního výměnného programu Erasmus.

 

5. KDE BUDU STUDOVAT?

Studijní program Lokální a globální ekonomiku můžeš studovat v centru Prahy na VŠO, soukromé škole s dvacetiletou tradicí.

 

6. STUDIJNÍ PLÁN

 

7. CHCI SE PŘIHLÁSIT JE STUDIU

Přihlášku ke studiu do zimního semestru (září 2022) si můžeš podat do 30. 9. 2022.

Přihlášku můžeš podat písemně na adresu výukového pracoviště nebo elektronicky na oficiálních stránkách školy.

Délka studia: standardně 3 roky 
Absolvent: získává titul Bc.
Možnosti studia: prezenční
ŠKOLNÉ

 

PROČ Lokální a globální ekonomika?

 • Jedná se zcela unikátní program, který jinde nenajdeš. Studujte obor pro svět, který bude, ne který byl.
 • Ukáže ti možnosti rozvoje tvé lokality, abys mohl rozjet svůj vlastní podnikatelský projekt!
 • Seznámí tě s nejmodernějším vývojem technologií. Seznámí tě s nejmodernějším vývojem technologií. 3D tisk, fab labs, aditivní výroba, cloud computing, zatím ti to nic neříká? Bude!
 • Budeš moci pomoci rozvoji místa, na kterém ti záleží.
 • Budeš se moci zapojit do obnovy a modernizace naší vlasti v těžké době po koronavirové pandemii.

Co nás odlišuje od ostatních škol, které nabízejí podobné programy?

 • Ve všem - žádný podobný program neexistuje.
 • Propojujeme ekonomiku, technologie a občanskou aktivitu.
 • Seznámíš se zahraničními úspěšnými projekty v lokální ekonomice a participaci a také s českými průkopníky v této oblasti
 • Nabídneme ti možnost pokračování na navazujícím magisterském studiu v oblasti Digitální ekonomiky, která navazuje na tento program. 
picture

NEJLEPŠÍ VOLBA PRO VAŠI BUDOUCÍ KARIÉRU

Rozvíjejte se a poznejte nové přátele na celý život

NAJDĚTE UPLATNĚNÍ V OBORU TĚCH NEJLEPŠÍCH

Získejte zkušenosti ze zahraničních univerzit a pracujte po celém světě

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
 • absolvent

  Adam KlavíkTourism Management

  Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

 • absolvent

  Jan Šrámek

  Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

 • absolvent

  Petra Benešová

  VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

 • absolvent

  Jana Valentová

  Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

 • absolvent

  Kristína Jíšová

  VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

 • absolvent

  Simona Kremerová

  Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář. Práce Simoně nikdy nevadila, proto když dostala šanci jet do Ameriky jako pomocná síla v kuchyni, neváhala ani okamžik. Nasbírala zkušenosti, našla si nové přátele a z vydělaných peněz procestovala část Spojených států. Otevřely se jí tak dveře k pracovním příležitostem ve Španělsku nebo v Anglii. Dnes pracuje.

 • absolvent

  Jakub Velička

  Teorii letectví studoval v Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.Už jako dítě Jakub snil o tom, že se jednou stane pilotem. Cesta k cíli byla klikatá a musel tomu leccos obětovat. Začal studiem Marketingové komunikace na VŠFS, odkud přešel k Managementu leteckých podniků na VŠO. Aby ušetřil čas a peníze na pilotní výcvik, založil si vlastní firmu. Dnes je svému snu na dosah.