Magisterské studijní obory


Délka studia: standardně 2 roky
Absolvent: získává titul Ing. [inženýr]
Forma studia: prezenční nebo kombinovaná
Průběh kombinované studium: Jednou za dva týdny v pátek 16:45-20:00 a v sobotu 8:30-19:00 dle rozvrhu
Výše školného pro magisterské studium v akademickém roce: 25.000,- Kč za jeden semestr

 


Management cestovního ruchu Stáhnout si studijní plán oboru (pdf)

Studijní obor VŠO v akreditovaném programu Mezinárodní teritoriální studia. Studium je zaměřeno víceoborově, studenti získají odborné znalosti z ekonomie, logistiky, managementu, práva atd.

Absolvent získá:

  • základní teoretickou průpravu pro řízení a organizaci podniků cestovního ruchu
  • teoretické i praktické znalosti k řízení veškerých provozně-ekonomických i samostatně ekonomických oblastí firmy podnikající v letecké dopravě apod., a to včetně finančních, daňových a rizikových aspektů

 


Management leteckých podniků Stáhnout si studijní plán oboru (pdf)

Studium je zaměřeno na výchovu středního a vyššího managementu leteckých podniků.

Absolvent získá:

  • základní teoretickou průpravu pro funkce v managementu leteckých podniků
  • teoretické i praktické znalosti k řízení veškerých provozně-ekonomických i samostatně ekonomických oblastí firmy podnikající v letecké dopravě apod.
  • a to včetně finančních, daňových a rizikových aspektů