Management cestovního ruchu - navazující obor

Studijní obor VŠO v akreditovaném programu Mezinárodní teritoriální studia. Studium je zaměřeno víceoborově, studenti získají odborné znalosti z ekonomie, logistiky, managementu, práva atd.

 

Studijní plán oboru Management cestovního ruchu

 

Absolvent získá:

  • základní teoretickou průpravu pro řízení a organizaci podniků cestovního ruchu
  • teoretické i praktické znalosti k řízení veškerých provozně-ekonomických i samostatně ekonomických oblastí firmy podnikající v letecké dopravě apod., a to včetně finančních, daňových a rizikových aspektů