VŠO má nadnárodní ambice

Během 16 let své existence prošla VŠO zásadní proměnou. Z vysoké školy působící především na národní úrovni se vyvinula v instituci s nadnárodními ambicemi. Úroveň studia, studijní programy a prestiž školy nehodnotí jen v českém měřítku, ale dívá se na ně kritickou optikou zahraničních škol a institucí. Zaměřuje se zejména na oblasti Mezinárodní spolupráce v rámci programu Erasmus, Zapojení do společných evropských i mimoevropských projektů a Aktivní činnost v mezinárodních sítích a organizacích, kterých je škola členem.