Vysoká škola obchodní v Praze

je soukromá vysoká škola neuniverzitního typu. Svým studentům nabízí vzdělání v oblasti cestovního ruchu, v letecké dopravě a nově také v personalistice.

Historie

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. je od roku 2000 soukromou vysokou školou s akreditovaným studijním programem Mezinárodní teritoriální studia a Ekonomika a řízení v dopravě a spojích. Za šestnáct let své existence dosáhla VŠO významného postavení mezi neuniverzitními vysokými školami v České republice a v současné době studuje na VŠO více jak 2 500 studentů

"Kvalita vzdělání je jednou z priorit Vysoké školy obchodní v Praze. Za jeho cíl chápeme nejen dosažení dovedností vhodných pro uplatnění v praxi, ale především schopností vést naplněný a dobrý život. Studenty proto připravujeme především na praktický život a získání zaměstnání. Pedagogický tým dlouhodobě přispívá k rozvoji jedinečných studijních oborů, které na naší škole vznikly - služby a management cestovního ruchu a služby a management v letecké dopravě. Tyto obory zaujaly studenty svou unikátností, vytvořily možnosti pro spolupráci mezi vysokými školami i na mezinárodní úrovni a systémově obohatily celou naši společnost. Zájemce o studium oslovuje především dobré jméno školy a v poslední době především možnost uplatnění na trhu práce. Snažíme se tedy maximalizovat klientský přístup a i nadále přinášet vysokou kvalitu v oboru."


A co ještě nevíte o VŠO ? ...více ZDE


Bakalářské studijní programy Bc.:

  • Cestovní ruch
  • Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy
  • Služby letecké dopravy v cestovním ruchu
  • Letový provoz
  • Průvodcovská činnost v cestovním ruchu
  • Upravený studijní program pro absolventy VOŠ

 

Magisterské studijní programy navazující Ing.:

  • Management cestovního ruchu
  • Management leteckých podniků