Letový provoz 

Tento bakalářský studijní obor představuje komplexní přípravu na výkon profesí spjatých se zabezpečením letového provozu v rámci civilního letectví a zaměřením speciálně na oblast letecké dopravy. Dává také příležitost k pokračování v magisterském studiu příbuzných oborů jako je např. Management leteckých podniků.

 

Odborné znalosti

Zájemce o studium by měl velmi dobře zvládat středoškolské učivo matematiky, fyziky a angličtiny, které si po celé studium ještě více prohloubí.

Studijní obor je primárně postaven na studiu teoretických předmětů souvisejících s letovým provozem, obsahově založených především na požadavcích civilních leteckých předpisů. Student získá znalosti z dopravy jako je např. příprava a průběh letu a jeho monitorování. Dále si osvojí problematiku výkonové a technologicko-provozní charakteristiky dopravního letounu. Problematiku lidských faktorů a lidských zdrojů v letectví a obchodně-ekonomické procesy dopravců pracujících v tomto oboru.

 

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto oboru vyniknou skvělými teoretickými znalostmi pro licencované funkce v této oblasti jako je dopravní pilot, řídící letového provozu apod. Naleznou uplatnění na vrcholových manažerských pozicích provozovatelů letecké dopravy, provozovatelů letišť a na všech úrovních výkonných pozic handlingových společností. Další možností, kde mohou absolventi naleznout skvělou práci, jsou státní organizace civilního letectví nebo organizace leteckého výcviku.

 

Stáhnout si studijní plán oboru (prezenční forma)

 

Délka studia: standardně 3 roky 
Absolvent: získává titul Bc.
Možnosti studia: jen prezenční
Výše školného: 23.900 Kč / semestr

 

Podat přihlášku

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.