picture

Letový provoz

Letový provoz

Jaký můžeme očekávat vývoj v letecké dopravě?

Vnitrostátní letecká doprava v USA, Číně a Rusku již nyní dosahuje podobných výkonů jako před pandemickou krizí, restart v rámci zemí EU se očekává v létě 2021 a plný provoz pak v roce 2022. Mezinárodní letecká doprava a služby s ní spojené se začnou průběžně oživovat už letos a v roce 2022 se vrátí na přibližně 75 % svých dřívějších objemů.

Jako jeden z diskutovaných faktorů restartu se jeví nedostatek kvalifikovaného leteckého personálu, který se dle studií IATA a dalších plně projeví již v roce 2022. Po odeznění pandemické krize lze očekávat nedostatek leteckého i pozemního personálu, stejně jako kvalifikovaných manažerů u provozovatelů letišť, leteckých společností, podniků letových provozních služeb, prodejců letecké dopravy a dalších. Velkou roli bude hrát fakt, že řada pilotů, těch v předdůchodovém věku, ale i mladších se už do kokpitu nevrátí, neboť se v průběhu krize vydali na jinou profesní cestu nebo odešli do předčasného starobního důchodu. Očekává se poptávka po kvalifikovaných a vysokoškolsky vzdělaných odbornících v oblasti letectví a letecké dopravy. Současně lze očekávat výrazný rozvoj leteckých bezpilotních systémů v oblasti logistiky zboží a do budoucna i přepravy osob.       

Kromě tradičních hodnot letectví, mezi které patří problematika bezpečnosti ve smyslu safety i security, se stále více prosazuje téma ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. To s sebou nese nutnost neustále vyvíjet a implementovat nové standardy, technologie, postupy a zdokonalovat infrastrukturu letecké dopravy ke snižování emisní a hlukové zátěže letecké dopravy.

1. Co nabízí studium programu Letový provoz?

Studijní program Letový provoz seznamuje studenty s problematikou civilního letectví a zajišťováním letového provozu. Získáš praktické znalosti v základních disciplínách, porozumíš základům letu, konstrukci letadel, letecké navigaci a meteorologii, provozním a výkonnostním charakteristikám dopravních letadel i managementu leteckých podniků. Dostaneš možnost absolvovat jak teoretickou, tak i praktickou výuku, která je pro budoucí výkon v různých funkcích v letecké dopravě i licencovaných funkcích v provozu letecké techniky nezbytná.

PROFILOVÉ PŘEDMĚTY:

Základy letu

Dozvíš se jaké jsou principy letu letadel nebo jak se provádí příprava a monitorování letu. Předáme ti obecné know-how a pomůžeme ti osvojit si teoretický základ.

Řízení kvality

Dozvíš se, jaké nástroje slouží k řízení kvality v letecké dopravě.

Provoz a ekonomika

Dozvíš se, jaké nástroje slouží k řízení a získáš přehled o využití letadlové dopravy v oblasti přepravy a národního hospodářství.

Konstrukce letadel a motorů

Seznámíš se s různými druhy konstrukce letadel a leteckých pohonných jednotek a s jejich důležitými vlastnostmi a charakteristikami.

Letecká navigace a meteorologie

Seznámíš se se základy letecké navigace a meteorologie, které jsou velice důležité pro bezpečnost leteckého provozu.

2. Jaký titul získám?

Chceš se stát kvalifikovaným odborníkem v oblasti civilního letectví? Máš zájem pracovat v managementu letecké dopravy, na letištích, u provozovatelů letecké techniky nebo při řízení letového provozu? Chceš si vytvořit dobrý základ pro budoucí kariéru pilota nebo řídícího letového provozu? Studuj program, který ti to umožní!

• Délka studia 6 semestrů (3 akademické roky)

• Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce

• Výuka probíhá formou přednášek a cvičení

• Absolventi získají akademický titul Bc.

3. Kde se uplatním?

Absolventi se mohou uplatnit v oblasti výkonného managementu provozovatelů letecké techniky, ve výkonném managementu na letištích, v oblasti zajištění letového provozu a leteckých provozních služeb, v handlingových společnostech, v organizacích leteckého výcviku, v organizacích zajišťujících údržbu a opravy letecké a letadlové techniky (pohonné jednotky letadel, letadlové systémy, letecké přístroje a avionika, vybavení letadel, pozemní zabezpečení letadel a letového provozu atd.) a v řadě dalších oblastí civilního letectví a letecké dopravy.

4. Jakou formou budu studovat?

Prezenční forma

 • Prezenční forma studia je vhodná pro studenty navazující na středoškolské studium a zároveň i pro studenty pracující na částečný úvazek nebo s flexibilní pracovní dobou.
 • Výuka probíhá ve všední dny.
 • Během studia je možné získat zkušenosti z odborné praxe. Studenti se mohou zúčastnit mezinárodního výměnného programu Erasmus.

5. Kde můžu studovat?

Studijní program Letový provoz můžeš studovat v centru Prahy na Spálené ulici na Vysoké škole obchodní – soukromé škole s dvacetiletou tradicí.

6. STUDIJNÍ PLÁN

7. Chci se přihlásit ke studiu

Přihlášku ke studiu do zimního semestru (září 2022) si můžeš podat do 30. 9. 2022.

Přihlášku můžeš podat písemně na adresu výukového pracoviště, nebo elektronicky na oficiálních stránkách školy.

Délka studia: standardně 3 roky

Absolvent: získává titul Bc.

Možnosti studia: prezenční

ŠKOLNÉ

 

PROČ Letový provoz?

• Letový provoz je atraktivní, perspektivní a technicky zaměřený program.

• Pracoviště Katedry letecké dopravy VŠO má k dispozici rozsáhlý tým odborníků a zkušených spolupracovníků z letecké praxe, kteří se podílí na výuce i vedení závěrečných kvalifikačních prací studentů.

V čem jsme jiní než podobné programy?

• Studijní program Letový provoz nabízí vybraným studentům přidanou hodnotu. Kromě vysokoškolského titulu Bc. mohou studenti, kteří se připravují na budoucí povolání dopravního pilota, v rámci výuky absolvovat potřebnou teoretickou přípravu – ve spolupráci se smluvní leteckou školou.

• Nabízíme více specializací – Provoz a řízení letecké dopravy, Letecké bezpilotní systémy.

• Studenti mohou na naší škole pokračovat ve studiu navazujícího magisterského studijního programu Provoz a řízení letecké dopravy – Management leteckých podniků.

• Studijní program jsme výrazně zmodernizovali – obsahová i metodická náplň základních předmětů je důkladně propracovaná (patří sem matematika, fyzika, základy letu, konstrukce letadel a motorů, meterologie, navigace, radionavigace a další). Všichni studenti, bez ohledu na to, z jakých středních škol přicházejí a s jakou mírou znalostí, mají možnost dosáhnout stejné úrovně. Doplnili jsme také předměty, které rozšíří odborný přehled studentů (např. Letová způsobilost a spolehlivost).

• Ve srovnání s jinými vysokými školami podobného zaměření nabízíme nadstandardní vybavenost – literatura a odborné podklady, které jsou v knihovně k dispozici pro jednotlivé předměty dosahují profesionální úrovně.

picture

NEJLEPŠÍ VOLBA PRO VAŠI BUDOUCÍ KARIÉRU

Rozvíjejte se a poznejte nové přátele na celý život

NAJDĚTE UPLATNĚNÍ V OBORU TĚCH NEJLEPŠÍCH

Získejte zkušenosti ze zahraničních univerzit a pracujte po celém světě

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
 • absolvent

  Adam KlavíkTourism Management

  Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

 • absolvent

  Jan Šrámek

  Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

 • absolvent

  Petra Benešová

  VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

 • absolvent

  Jana Valentová

  Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

 • absolvent

  Kristína Jíšová

  VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

 • absolvent

  Simona Kremerová

  Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář. Práce Simoně nikdy nevadila, proto když dostala šanci jet do Ameriky jako pomocná síla v kuchyni, neváhala ani okamžik. Nasbírala zkušenosti, našla si nové přátele a z vydělaných peněz procestovala část Spojených států. Otevřely se jí tak dveře k pracovním příležitostem ve Španělsku nebo v Anglii. Dnes pracuje.

 • absolvent

  Jakub Velička

  Teorii letectví studoval v Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.Už jako dítě Jakub snil o tom, že se jednou stane pilotem. Cesta k cíli byla klikatá a musel tomu leccos obětovat. Začal studiem Marketingové komunikace na VŠFS, odkud přešel k Managementu leteckých podniků na VŠO. Aby ušetřil čas a peníze na pilotní výcvik, založil si vlastní firmu. Dnes je svému snu na dosah.