picture

Cestovní ruch - magisterské studium

Ekonomika a řízení služeb – Cestovní ruch

Jaký můžeme očekávat vývoj v Cestovním ruchu?

I přes stávající pandemickou situaci je a bude velký hlad po cestování. Po Covid pandémii opět dojde k prudkému rozvoji cestovného ruchu a k obnovení všech služeb cestovního ruchu - dopravy, ubytovacích a stravovacích služeb, služeb cestovních kanceláří a agentur. Cestovní ruch nikdy nezanikne. Změní se forma poskytování služeb a vzniknou nové produkty. Služby v cestovním ruchu se budou přesunovat do virtuálního prostoru – digitalizace nabídek, poptávek. Rozšíří se trend rozvoje udržitelného cestovního ruchu (zeleného cestovního ruchu), který je šetrný k přírodě. Rozšíří se možnosti poskytování služeb cestovního ruchu šetrných k přírodě a přírodnímu prostředí (agroturistika, ekoturistika, pěší turistika, hipoturistika, geoturistika). Stárnoucí obyvatelstvo bude požadovat služby cestovního ruchu zaměřené na regeneraci, zotavení se z nemocí apod.. Bude růst poptávka po službách zdravotního cestovního ruchu (lázeňství, wellness, rekondiční pobyty).

1. Co nabízí studium programu Ekonomika a řízení služeb - Cestovní ruch?

Staň se kvalifikovaným odborníkem pro výkon profesí v ekonomice a řízení služeb – v oblastech, které vyžadují vysokoškolské magisterské vzdělání. Magisterský studijní program Ekonomika a řízení služeb nabízíme v prezenční i kombinované formě. Jedná se o profesně orientovaný program. V rámci specializace Cestovní ruch je studium zaměřeno na sektor cestovního ruchu.

2. Jaký titul získám?

Jsi bakalář a chceš se dále věnovat oblasti cestovního ruchu? Navazující magisterské studium ti pomůže dále rozvinout tvé schopnosti.

 • Délka studia 4 semestry (2 akademické roky)
 • Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce
 • Výuka probíhá formou přednášek a cvičení
 • Absolventi získají akademický titul Ing.

3. Kde se uplatním?

Studijní program umožní absolventům vykonávat manažerské činnosti na úrovni středního či vyššího managementu v soukromém i veřejném sektoru. Součástí magisterského studijního programu Ekonomika a řízení služeb - Cestovní ruch (v prezenční formě) je šestitýdenní povinná odborná praxe, která slouží také jako podklad pro diplomovou práci. Studenti si osvojí praktické dovednosti a metodiku profesní činnosti v celé šíři managementu služeb a budou připraveni působit jak v České republice, tak i v celé Evropské unii a třetích zemích.

4. Jakou formou budu studovat?

Prezenční forma

 • Prezenční forma studia je vhodná pro studenty navazující na středoškolské studium a zároveň i pro studenty pracující na částečný úvazek nebo s flexibilní pracovní dobou.
 • Výuka probíhá ve všední dny.
 • Během studia je možné získat zkušenosti z odborné praxe. Studenti se mohou zúčastnit mezinárodního výměnného programu Erasmus.

Kombinovaná forma

 • Kombinovaná forma studia je určena lidem, kteří chtějí získat vysokoškolské vzdělání studiem při zaměstnání.
 • Bloková výuka probíhá v pěti víkendových bězích za semestr. Zpravidla začíná v pátek odpoledne a pokračuje v sobotu.
 • Téma své diplomové práce a povinnou praxi můžeš spojit se svým zaměstnáním.

5. Kde můžu studovat?

Vysoká škola obchodní v Praze je soukromou vysokou školou s dvacetiletou tradicí. Studijní program Ekonomika a řízení služeb - Cestovní ruch můžeš studovat v centru Prahy na Spálené ulici.

6. STUDIJNÍ PLÁN

7. Chci se přihlásit ke studiu

Přihlášku ke studiu do zimního semestru (září 2022) si můžeš podat do 30. 9. 2022.

Přihlášku můžeš podat písemně na adresu výukového pracoviště nebo elektronicky na oficiálních stránkách školy www.vso.cz

 

Délka studia: standardně 2 roky 
Absolvent: získává titul Ing.
Možnosti studia: prezenční i kombinované
ŠKOLNÉ

 

PROČ Cestovní ruch?

 • Získáš dovednosti a schopnost podnikat v odvětví cestovního ruchu
 • Máš možnost získat také profesní kvalifikaci Průvodce cestovního ruchu v doplňkovém profesním kurzu, zaměřeném na průvodcovskou činnost
 • Můžeš cestovat a poznávat různé oblasti světa (od pólu k pólu)
 • Můžeš prezentovat nabídky atraktivních destinací cestovního ruchu na výstavách a veletrzích po celém světě
 • Navážeš nové kontakty a seznámíš se s cizími kulturami

 

V čem jsme jiní než podobné obory?

 • Nabízíme vše na jednom místě – cestovní ruch i leteckou dopravu vyučujeme na jedné škole
 • Provázanost s praxí – v rámci vyučovaných předmětů přednášejí i lidé s bohatými zkušenostmi z cestovních kanceláří, ubytovacích a stravovacích služeb, dopravy apod.
 • Výborná dopravní dostupnost – Vysoká škola obchodní je situovaná v centru Prahy
 • Moderní metody i formy výuky

 

Co je nového v programu Ekonomika a řízení služeb - Cestovní ruch?

 • Nabízíme předměty dle aktuálních trendů vývoje cestovního ruchu (např. Gastronomy Tourism, Sport Tourism, Literary and Film Induced Tourism, Luxury Tourism, nebo Management udržitelného rozvoje cestovního ruchu)

 

 

picture

NEJLEPŠÍ VOLBA PRO VAŠI BUDOUCÍ KARIÉRU

Rozvíjejte se a poznejte nové přátele na celý život

NAJDĚTE UPLATNĚNÍ V OBORU TĚCH NEJLEPŠÍCH

Získejte zkušenosti ze zahraničních univerzit a pracujte po celém světě

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
 • absolvent

  Adam KlavíkTourism Management

  Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

 • absolvent

  Jan Šrámek

  Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

 • absolvent

  Petra Benešová

  VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

 • absolvent

  Jana Valentová

  Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

 • absolvent

  Kristína Jíšová

  VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

 • absolvent

  Simona Kremerová

  Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář. Práce Simoně nikdy nevadila, proto když dostala šanci jet do Ameriky jako pomocná síla v kuchyni, neváhala ani okamžik. Nasbírala zkušenosti, našla si nové přátele a z vydělaných peněz procestovala část Spojených států. Otevřely se jí tak dveře k pracovním příležitostem ve Španělsku nebo v Anglii. Dnes pracuje.

 • absolvent

  Jakub Velička

  Teorii letectví studoval v Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.Už jako dítě Jakub snil o tom, že se jednou stane pilotem. Cesta k cíli byla klikatá a musel tomu leccos obětovat. Začal studiem Marketingové komunikace na VŠFS, odkud přešel k Managementu leteckých podniků na VŠO. Aby ušetřil čas a peníze na pilotní výcvik, založil si vlastní firmu. Dnes je svému snu na dosah.