Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy

Tříletý bakalářský obor Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy nabízí svým posluchačům kvalitní profesně orientované ekonomické vzdělání se zaměřením na lidské zdroje. Tento obor se orientuje na specifickou složku řízení lidských zdrojů zaměřenou na péči o systematický růst zaměstnanců, na organizaci podnikového vzdělávání a na kariérní řízení, včetně podpory a motivace zaměstnanců.

 

Odborné znalosti

Student získá odborné znalosti z podnikové ekonomiky, marketingu, managementu a personalistiky. Další dovednosti, ve kterých posluchač vynikne, jsou profesní vzdělávání a kariérní řízení, psychologické a sociální disciplíny s důrazem na měkké dovednosti. A také etika firemní kultury a obchodního jednání. Výjimkou není ani soukromé podnikání zamířené na personální aktivity a firemní vzdělávání.

 

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy nalezne uplatnění v mnoha zajímavých oborech. V podnicích dopravy a v široké sféře souvisejících služeb. Např. jako specialista pro oblast vzdělávání a kariérního plánování, nebo personalista zaměřený na rozvoj lidských zdrojů. Dále ve státní správě, nejen v oblasti dopravy. Další zajímavou oblastí pro absolventy mohou být vlastní podnikatelské aktivity. Rostoucí trh profesního a agenturního vzdělávání nabízí mnoho příležitostí k podnikání. A s těmito znalostmi je velmi snadné založit třeba personální agenturu.

 

Stáhnout si studijní plán oboru (prezenční forma

 

Délka studia: standardně 3 roky 
Absolvent: získává titul Bc.
Možnosti studia: jen prezenční
Výše školného: 23.900 Kč / semestr

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.