picture

Odborníci z praxe

Do výuky předmětů na Vysoké škole obchodní v Praze vstupují odborníci z praxe, s nimiž VŠO již dlouhodobě spolupracuje. Zástupci Jihočeské centrály cestovního ruchu svým vstupem do výuky tradičně obohacují její průběh, představují činnost centrály i odpovídají na všetečné dotazy studentů. Studenti VŠO zpracovávají konkrétní zadání v souladu s požadavky Jihočeské centrály cestovního ruchu. Konkrétní případové studie, seminární práce a prezentace jsou k dispozici na webové stránce Jihočeské centrály cestovního ruchu (ZDE).                                                                                                                                                                      

                                                                

Velmi aktuální a potřebné téma udržitelného a odpovědného podnikání je tradičně představováno Mgr. Editou Šilhánovou a Ing. Marií Zemanovou. Studenti se v rámci výuky velmi aktivně zapojují do diskuse a zároveň představují i aktivity, kterými by mohli osobně přispět (nebo již přispívají) k ochraně životního prostředí. Diskutována jsou opatření, která celosvětově směřují ke zlepšení situace v oblasti dopadů lidské činnosti na životní prostředí a s tím souvisejícími klimatickými změnami – ať už v rámci Zelené dohody pro Evropu (ZDE) či Cílů udržitelného rozvoje OSN (ZDE). Studenti jsou seznámeni se základy udržitelného byznys modelu, cirkulární ekonomiky a principy fungování takto podnikajících firem. Rozebrány jsou dopady klimatických změn na cestovní ruch a výzvy, které tato situace našemu oboru přináší. Zmíněny jsou trendy a inovace, jakými se v této souvislosti cestovní kanceláře ubírají – uhlíkově neutrální cestování, slow travel, eko a agroturistika nebo cestovní kanceláře se sociálním akcentem.

Zástupce jedné takové cestovní kanceláře také obohatil výuku na VŠO. Paní ředitelka Jana Sirotková zpestřila výuku online vstupem, ve kterém mluvila zejména o Pestré cestovce (ZDE), bezbariérových i klasických zájezdech, situaci v cestovním ruchu v době pandemie COVID-19 - zaměření na virtuální cestování, probírala odlišnosti při cestování s domácími mazlíčky, asistenčními a vodicími psy. Hovořila také o přístupnosti (bezbariérovosti), auditech bezbariérovosti a prožitkových workshopech, edukaci a osvětě a dalších aktivitách, kterými se zabývají v Pestré cestovce, ale i v mateřské společnosti Pestrá, o.p.s. (ZDE). Téma cestování s domácími mazlíčky oslovil i studenty VŠO Petru Sýkorovou, Daniela Šafránka a Anastasii Karasik, kteří zpracovali seminární práci na téma domácí mazlíček jako účastník cestovního ruchu.

Sociální témata jsou v rámci výuky na VŠO velmi populární. Řadu dotazů musela zodpovědět pí Gabriela Drastichová, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu a Světlušky (ZDE) a Ing. Hana Lhotová, průvodkyně a odbornice na cestovní ruch, hlavně ten bezbariérový.

Paní ředitelka zdůrazňuje, že pro budoucí rozvoj společnosti (vč. cestovního ruchu) je nutná změna přístupu k jinakosti. Ta podle ní nemá být limitem, ale příležitostí. Také dostupnost kvalitních produktů a služeb by měla být samozřejmostí nikoli přidanou hodnotou na vyžádání. A to vše by měl doprovázet respekt k individuálním potřebám při využití potenciálu chytrých technologických řešení.

Ing. Lhotová společně se studenty řeší problematiku přístupného a bezbariérového cestovního ruchu, mapuje destinace v České republice a aktivně motivuje studenty k tomu, aby se rozhlíželi kolem sebe a přemýšleli v širších souvislostech.

Pojďme společně bořit bariéry a buďme hybateli společenských změn.

     

Podstatnou roli při rozvoji cestovního ruchu mají oborová profesní asociace a sdružení. VŠO je přidruženým členem Asociace průvodců cestovního ruchu – (ZDE), Asociace cestovních kanceláří České republiky (ZDE) a Asociace hotelů a restaurací České republiky (ZDE). Zástupci těchto asociací svým vstupem tradičně výuku na VŠO zkvalitňují a obohacují.

PhDr. Stanislav Voleman (předseda AP ČR), p. Michal Veber (výkonný ředitel ACK ČR) a Ing. Klára Stárek Zachariášová (generální sekretář AHR ČR) se shodli na tom, že lidé cestovat nepřestanou. Restart cestovního ruchu, ale nebude možný bez přizpůsobení se novým podmínkám, bez kvalifikovaných odborníků cestovního ruchu.

A to je téma, které se přímo týká Vás - našich studentů. Pojďme si vzít obnovu a rozvoj cestovního ruchu za své, protože právě tam Vás bude už brzy třeba.

    

 

Objevili jsem novou vášeň ve svém životě. Předávat zkušenosti a dovednosti s financemi, osobním a kariérním rozvojem v podnikání nejen svým klientům, svým spolupracovníkům, ale teď i studentům. A těch budou brzo stovky ?.

Jsme šťastní a hrdí. Ode dneška jsme vysokoškolskými (externími) učiteli na Vysoké škole obchodní v Praze. Máme na starosti každý 30 studentů předmětu Finance. Můžu slíbit, že jim předáme to nejlepší, co jsme se za 11 let v oboru naučili. Bude to praxe, praxe a praxe. A taky zábava ??.

Štěpán Moravčík a Jan Ovečka

 

Testování bariérovosti / bezbariérovosti v rámci praktické výuky na VŠO za účasti studentů Jana Bucifala, Anety Bušanské a Ondřeje Kurky vedené vyučujícími Ing. Hanou Lhotovou a Ing. Ivetou Hamarneh, Ph.D.. Zajímavé výstupy byly publikovány v pořadu Klíč na kanále ČT2. Děkujeme za skvělou praktickou prezentaci vyučujícím i studentům.

5. leden - Klíč | Česká televize

 

Další téma? Organizace a řízení cestovního ruchu v ČR (systém destinačního managementu v ČR - národní úroveň). Organizace a řízení cestovního ruchu v ČR (systém destinačního managementu v ČR - regionální a místní úroveň, zájmové a profesní asociace a sdružení v ČR).

Kdo? Ing. Jaromír Polášek, Česká unie cestovního ruchu

 

V rámce své odborné praxe realizovali studenti studijního programu Cestovní ruch výstavu obrazů paní Evy Jandejskové. Tuto výstavu můžete navštívit až do 29. května 2022 a najdete ji v atriu hotelu Spa resort Hvězda na Goethově náměstí v Mariánských Lázních.

Všichni jste srdečně zváni nejen na výstavu, ale také k návštěvě krásného lázeňského města, které od roku 2021 je součástí UNESCO.

 

Výuku na VŠO v uplynulých týdnech zpestřili významní hosté z praxe. Studenti se tak mohli potkat s:

Robinem Čumpelíkem, který působil na Ministerstvu průmyslu a obchodu jako ředitel komunikace a se studenty se podělil o poznatky z krizových řešení v prvních minutách pandemie,

Ing. Jaromírem Poláškem - bývalým ředitelem Jihočeské centrály cest. ruchu a současným zmocněncem České unie cestovního ruchu,

Mgr. Romanem Houškou - místopředsedou představenstva Asociace dětské rekreace, z. s., spoluzakladatelem cestovní kanceláře Star Line, která se specializuje na dětskou turistiku,

Mgr. Gabriela Drastichová - ředitelkou nadačního fondu Světluška společně s kolegyní Andreou a asistenčním pejskem Pradou

a s naším absolventem Ing. Ladislavem Marešem - PPC Team Leaderem z Performio.cz.

 

Rozvoj spolupráce s rakouským start-upem BeSonder 

Již na konci minulého roku se nám podařilo navázat spolupráci s rakouským start-upem BeSonder, který se věnuje výrobě organických nápojů. Po úspěšných přednáškách a zapojení start-upu do Kariérních dnů, jsme podepsali rámcovou smlouvu.  

Docentka Věra Seifertová a dr. Soboleva zapojili studenty do výzkumu trhu a první výsledky byly prezentovány při návštěvě zástupců firmy v rámci Erasmus weeku.  

Studenti si rozdělili výzkumné otázky, oslovovali vybrané gastronomické podniky, hotelové řetězce, sportovní kluby či obchodu, které se orientují na bio a organické produkty.  

Studenti budou organizovat v rámci výzkumu trhu workshop pro zájemce o spolupráci s BeSonder. Zájem projevilo již pět firem.  

Spolupráce je užitečná pro obě strany, pro studenty se může jednat o zajímavou pracovní možnost, pomoc při rozjezdu start-upu se stejnou značkou v ČR.

 

 

Venkovský cestovní ruch - za praxí do terénu

Venkovský cestovní ruch se stále více rozvíjí a získává na popularitě. Z venkovského turismu stává se nový trend v oblasti  cestování a odpočinku. Zejména, po období covidové pandemie, se tendence cestovat mimo centrum města ustálila a to nejen v rámci domácího cestovního ruchu. Právě z toho důvodu Dr. Olga Soboleva se studenty programu Erasmus a mezinárodního oboru Tourism v rámci výuky Rural Tourism navštívila zámek Savoia Castle, který se nachází v obci Škvorec. Studenti měli možnost seznámit se s operačním procesem tvorby nabídky rural produktů. Zároveň se zapojili do networkingu spolupráce mezi steakholders,  zámeckého objektu, obecního úřadu Škvorec a destinačniho managmentu organizace cestovního ruchu. Nechyběla ani degustace lokálních produktů, které využívá i gastronomie zámku Savoia ve své nabídce. V rámci předmětu Rural Tourism  jsme dospěli k závěrům, že je třeba i nadále propagovat, podporovat a zavádět prvky udržitelnosti ve zmíněném typu cestovního ruchu. 

Studenti z Litvy, Lotyšska, Portugalska, Německa, Japonska a států Afriky, byli překvapeni pestrou nabídkou servisu cestovního ruchu mimo hlavní město.

Nejen takovým způsobem probíhá seznámení a propagace České republiky v rámci výuky zahraničních studentů na naší fakultě. Současně dochazí k podpoře a rozvoji venkovského cestovního ruchu. VŠO je hrdá, že může podporovat image České republiky na mezinárodním úrovni, jako unikátní destinaci pro Rural tourism, zgastronomický cestovní ruch a kulturní cestovní ruch a to vše v rámci výuky.

 

Dlouhodobá spolupráce s organizacemi cestovního ruchu

Naše dlouhodobá spolupráce s organizacemi cestovního ruchu byla opět posílena. Svou návštěvou nás poctili vice-prezident společnosti NECSTouR Patrick Torrent, manager komunikace Tomaso Comazzi a Mgr. Olga Gonsiorová z Prague City Tourism. Na setkání byly detailněji probírány priority a strategie regionálního cestovního ruchu, hlavní projekty a iniciativy NECSTouR, probíhající a budoucí projektové příležitosti. Jednání za VŠO se zúčastnili Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D. - prorektorka pro studium, Mgr. Olga Soboleva, CSc., MBA a Ing. Petr Houška, PhD.

 

Kromě návštěv odborníků z praxe je výuka obohacena také exkurzemi studentů. Studenti předmětu Památky světové a ČR se vydali na exkurzi na Pražský hrad s Mgr. Monikou Klímovou, Ph.D. Kromě prohlídky Královské zahrady, areálu Pražského hradu včetně Zlaté uličky studenti navštívili jako VIP hosté bistro U kanovníka. Nechyběla ani návštěva kantýny, v níž se stravují pracovníci Hradu, včetně prezidenta.

 

Úvod do digitálního marketingu

Ing. Barbora Pokorná (absolventka VŠO v Praze), v současné době působící v Mindsquared jako Digital Investment Director, se se studenty v rámci výuky Případových studií podělila o informace týkající se marketingu a digitálního marketingu. Podtrhla zejm. důležitost kreativity a správného zacílení. Inspirativní pro studenty byla také prezentovaná případové studie “Philips OneBlade” (Philips_OneBlade_IEA_video - YouTube).

 

Žurnalistika a cestovní ruch

Dva vstupy do výuky o vztahu žurnalistiky a cestovního ruchu, se zvláštním zřetelem k Czech Travel Press realizovali Miroslav Navara a Jakub Turek na Vysoké škole obchodní v Praze. Přednášky se konaly podle dohody o spolupráci Czech Travel Press s Vysokou školou obchodní v Praze.  I studenti naší školy se mohou stát členem této instituce (Stát se členem - Czech Travel Press) a zapojit se do  tvorby příspěvků, účastnit se tiskových konferencí, tématických zájezdů, akcí, odborných školení i dalších průzkumů zaměřených na cestovní ruch. Ve spolupráci s Czech Travel Press je možné realizovat i odbornou praxi.

 

 

 

 

 

 

Studenti navazujícího magisterského studia (studijní program Ekonomika a řízení služeb, specializace Cestovní ruch) Iveta Jeriová, Kryštof Chaloupka, Karolína Muchová a Kateřina Poborská v rámci předmětu Případové studie (pod vedením Ing. Ivety Hamarneh, Ph.D.) v rámci LS 2021/22 dle zadání Elišky Hochsteigerové z destinační agentury Berounsko zpracovali návrhy výletů na Berounsko veřejnou dopravou:

Výlety vznikly ve spolupráci s Regionálním organizátorem pražské integrované dopravy a Integrovanou dopravou středočeského kraje.

První z výletů je již k dispozici i na Facebooku, https://www.facebook.com/prazskaintegrovanadoprava/posts/pfbid0NeU5DgQ5A76qdqv6Nex65rJh9aUh8oGYQh6ZmwywfaQYV7QYjZwXWYD1GZNKouMkl

 

Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D.

Prorektorka pro studium

 

 

 

picture

NEJLEPŠÍ VOLBA PRO VAŠI BUDOUCÍ KARIÉRU

Rozvíjejte se a poznejte nové přátele na celý život

NAJDĚTE UPLATNĚNÍ V OBORU TĚCH NEJLEPŠÍCH

Získejte zkušenosti ze zahraničních univerzit a pracujte po celém světě

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
 • absolvent

  Adam KlavíkTourism Management

  Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

 • absolvent

  Jan Šrámek

  Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

 • absolvent

  Petra Benešová

  VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

 • absolvent

  Jana Valentová

  Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

 • absolvent

  Kristína Jíšová

  VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

 • absolvent

  Simona Kremerová

  Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář. Práce Simoně nikdy nevadila, proto když dostala šanci jet do Ameriky jako pomocná síla v kuchyni, neváhala ani okamžik. Nasbírala zkušenosti, našla si nové přátele a z vydělaných peněz procestovala část Spojených států. Otevřely se jí tak dveře k pracovním příležitostem ve Španělsku nebo v Anglii. Dnes pracuje.

 • absolvent

  Jakub Velička

  Teorii letectví studoval v Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.Už jako dítě Jakub snil o tom, že se jednou stane pilotem. Cesta k cíli byla klikatá a musel tomu leccos obětovat. Začal studiem Marketingové komunikace na VŠFS, odkud přešel k Managementu leteckých podniků na VŠO. Aby ušetřil čas a peníze na pilotní výcvik, založil si vlastní firmu. Dnes je svému snu na dosah.