picture

Odborníci z praxe

Do výuky předmětů na Vysoké škole obchodní v Praze vstupují odborníci z praxe, s nimiž VŠO již dlouhodobě spolupracuje. Zástupci Jihočeské centrály cestovního ruchu svým vstupem do výuky tradičně obohacují její průběh, představují činnost centrály i odpovídají na všetečné dotazy studentů. Studenti VŠO zpracovávají konkrétní zadání v souladu s požadavky Jihočeské centrály cestovního ruchu. Konkrétní případové studie, seminární práce a prezentace jsou k dispozici na webové stránce Jihočeské centrály cestovního ruchu (ZDE).                                                                                                                                                                      

                                                                

Velmi aktuální a potřebné téma udržitelného a odpovědného podnikání je tradičně představováno Mgr. Editou Šilhánovou a Ing. Marií Zemanovou. Studenti se v rámci výuky velmi aktivně zapojují do diskuse a zároveň představují i aktivity, kterými by mohli osobně přispět (nebo již přispívají) k ochraně životního prostředí. Diskutována jsou opatření, která celosvětově směřují ke zlepšení situace v oblasti dopadů lidské činnosti na životní prostředí a s tím souvisejícími klimatickými změnami – ať už v rámci Zelené dohody pro Evropu (ZDE) či Cílů udržitelného rozvoje OSN (ZDE). Studenti jsou seznámeni se základy udržitelného byznys modelu, cirkulární ekonomiky a principy fungování takto podnikajících firem. Rozebrány jsou dopady klimatických změn na cestovní ruch a výzvy, které tato situace našemu oboru přináší. Zmíněny jsou trendy a inovace, jakými se v této souvislosti cestovní kanceláře ubírají – uhlíkově neutrální cestování, slow travel, eko a agroturistika nebo cestovní kanceláře se sociálním akcentem.

Zástupce jedné takové cestovní kanceláře také obohatil výuku na VŠO. Paní ředitelka Jana Sirotková zpestřila výuku online vstupem, ve kterém mluvila zejména o Pestré cestovce (ZDE), bezbariérových i klasických zájezdech, situaci v cestovním ruchu v době pandemie COVID-19 - zaměření na virtuální cestování, probírala odlišnosti při cestování s domácími mazlíčky, asistenčními a vodicími psy. Hovořila také o přístupnosti (bezbariérovosti), auditech bezbariérovosti a prožitkových workshopech, edukaci a osvětě a dalších aktivitách, kterými se zabývají v Pestré cestovce, ale i v mateřské společnosti Pestrá, o.p.s. (ZDE). Téma cestování s domácími mazlíčky oslovil i studenty VŠO Petru Sýkorovou, Daniela Šafránka a Anastasii Karasik, kteří zpracovali seminární práci na téma domácí mazlíček jako účastník cestovního ruchu.

Sociální témata jsou v rámci výuky na VŠO velmi populární. Řadu dotazů musela zodpovědět pí Gabriela Drastichová, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu a Světlušky (ZDE) a Ing. Hana Lhotová, průvodkyně a odbornice na cestovní ruch, hlavně ten bezbariérový.

Paní ředitelka zdůrazňuje, že pro budoucí rozvoj společnosti (vč. cestovního ruchu) je nutná změna přístupu k jinakosti. Ta podle ní nemá být limitem, ale příležitostí. Také dostupnost kvalitních produktů a služeb by měla být samozřejmostí nikoli přidanou hodnotou na vyžádání. A to vše by měl doprovázet respekt k individuálním potřebám při využití potenciálu chytrých technologických řešení.

Ing. Lhotová společně se studenty řeší problematiku přístupného a bezbariérového cestovního ruchu, mapuje destinace v České republice a aktivně motivuje studenty k tomu, aby se rozhlíželi kolem sebe a přemýšleli v širších souvislostech.

Pojďme společně bořit bariéry a buďme hybateli společenských změn.

     

Podstatnou roli při rozvoji cestovního ruchu mají oborová profesní asociace a sdružení. VŠO je přidruženým členem Asociace průvodců cestovního ruchu – (ZDE), Asociace cestovních kanceláří České republiky (ZDE) a Asociace hotelů a restaurací České republiky (ZDE). Zástupci těchto asociací svým vstupem tradičně výuku na VŠO zkvalitňují a obohacují.

PhDr. Stanislav Voleman (předseda AP ČR), p. Michal Veber (výkonný ředitel ACK ČR) a Ing. Klára Stárek Zachariášová (generální sekretář AHR ČR) se shodli na tom, že lidé cestovat nepřestanou. Restart cestovního ruchu, ale nebude možný bez přizpůsobení se novým podmínkám, bez kvalifikovaných odborníků cestovního ruchu.

A to je téma, které se přímo týká Vás - našich studentů. Pojďme si vzít obnovu a rozvoj cestovního ruchu za své, protože právě tam Vás bude už brzy třeba.

    

 

Objevili jsem novou vášeň ve svém životě. Předávat zkušenosti a dovednosti s financemi, osobním a kariérním rozvojem v podnikání nejen svým klientům, svým spolupracovníkům, ale teď i studentům. A těch budou brzo stovky ?.

Jsme šťastní a hrdí. Ode dneška jsme vysokoškolskými (externími) učiteli na Vysoké škole obchodní v Praze. Máme na starosti každý 30 studentů předmětu Finance. Můžu slíbit, že jim předáme to nejlepší, co jsme se za 11 let v oboru naučili. Bude to praxe, praxe a praxe. A taky zábava ??.

Štěpán Moravčík a Jan Ovečka

 

Testování bariérovosti / bezbariérovosti v rámci praktické výuky na VŠO za účasti studentů Jana Bucifala, Anety Bušanské a Ondřeje Kurky vedené vyučujícími Ing. Hanou Lhotovou a Ing. Ivetou Hamarneh, Ph.D.. Zajímavé výstupy byly publikovány v pořadu Klíč na kanále ČT2. Děkujeme za skvělou praktickou prezentaci vyučujícím i studentům.

5. leden - Klíč | Česká televize

 

Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D.

Prorektorka pro studium

 

 

 

picture

NEJLEPŠÍ VOLBA PRO VAŠI BUDOUCÍ KARIÉRU

Rozvíjejte se a poznejte nové přátele na celý život

NAJDĚTE UPLATNĚNÍ V OBORU TĚCH NEJLEPŠÍCH

Získejte zkušenosti ze zahraničních univerzit a pracujte po celém světě

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
flag
 • absolvent

  Adam KlavíkTourism Management

  Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

 • absolvent

  Jan Šrámek

  Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

 • absolvent

  Petra Benešová

  VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

 • absolvent

  Jana Valentová

  Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

 • absolvent

  Kristína Jíšová

  VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

 • absolvent

  Simona Kremerová

  Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář. Práce Simoně nikdy nevadila, proto když dostala šanci jet do Ameriky jako pomocná síla v kuchyni, neváhala ani okamžik. Nasbírala zkušenosti, našla si nové přátele a z vydělaných peněz procestovala část Spojených států. Otevřely se jí tak dveře k pracovním příležitostem ve Španělsku nebo v Anglii. Dnes pracuje.

 • absolvent

  Jakub Velička

  Teorii letectví studoval v Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.Už jako dítě Jakub snil o tom, že se jednou stane pilotem. Cesta k cíli byla klikatá a musel tomu leccos obětovat. Začal studiem Marketingové komunikace na VŠFS, odkud přešel k Managementu leteckých podniků na VŠO. Aby ušetřil čas a peníze na pilotní výcvik, založil si vlastní firmu. Dnes je svému snu na dosah.