Akademické uznávání

Mobilita je považována za splněnou, přiveze-li student Výpis výsledků studia (transcript of records) odpovídající studijní smlouvě. Povinností studenta je tedy nejen strávit v zahraničí dobu uvedenou ve finanční dohodě, ale také dodržet schválený studijní program specifikovaný ve studijní smlouvě. Při nesplnění schváleného studijního programu může škola po studentovi požadovat vrácení části nebo celé přidělené finanční podpory.

 

Opakované výjezdy studentů

Evropská komise stanovila následující pravidla pro opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus+:

  • Student může získat 12 měsíců pobytu v zahraničí v rámci každé úrovně studia, tj. bakalářského, magisterského i doktorského. Tuto časovou dotaci může pokaždé využít pro studijní pobyt i praktickou stáž.
  • Do této časové dotace se započítávají všechny studijní pobyty a pracovní stáže Erasmus+, které už student v minulosti absolvoval.

Podrobné informace na webu EK: Erasmus+ v Programme Guide http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

 

Povinnosti studentů VŠO před mobilitou

a) Účasť na výberovom řízení, ktoré VŠO vypisuje na svojich webových stránkach

b) Úspešné absolvovanie výberového konania (výsledok bude študentovi oznámený emailom)

c) Pokiaľ má študent záujem o štúdium na zahraničnej univerzite, tak študent podpíše learning agreement a prihlášku, že vzdelávanie je realizované konzorciom EDUCA. Oba dokumenty študent farebne naskenuje do pdf formátu, nazve svojim menom a VŠO (napr. Janos_Novy_VSO). Naskenovaný dokument zašle do konzorcia EDUCA a do kópie mailu uvedie Erasmus koordinátora VŠO.

d) Pokiaľ má študent záujem o stáž, tak študent podpíše learning agreement for traineeship a prihlášku, že stáž , ktorá bude hradená z financií konzorcia EDUCA. Oba dokumenty študent farebne naskenuje do pdf formátu, nazve svojim menom a VŠO (napr. Janos_Novy_VSO). Naskenovaný dokument zašle do konzorcia EDUCA a do kópie mailu uvedie Erasmus koordinátora VŠO.

Pri stážach musí mať študent uzavreté poistenie, ktoré obsahuje poistenie: úrazové, zdravotné, repatriace a zodpovednosť za škodu. (Poistenie je možné aj cez ISIC.) Naskenované poistenie študent zašle do konzorcia EDUCA a do kópie mailu uvedie Erasmus koordinátora VŠO.

e) Študentovi bude zaslaný link na vypracovanie jazykového testu OLS. Ak má študent výsledok testu B1 a menej, tak je povinný v zahraničí absolvovať jazykový kurz. Študent robí test v jazyku, v ktorom bude študovať/ stážovať v zahraničí. Výsledok OLS testu študent prepošle mailom Erasmus koordinátorovi VŠO.

Minimálna dĺžka študijného pobytu je 3 mesiace a stáže 2mesiace.

 

Povinnosti studentů VŠO po absolvování mobility

  • Ihned po absolvováni mobility zaslat plně vyplněný naskenovaný learning agreement (L.A.) Erasmus koordinátorovi a začátkem akademického roka odevzdat originál L.A. Erasmus koordinátorovi. Jestli student absolvoval studijní pobyt a v transcriptu známek má zapsané období studia, tak nepotřebuje zvlášť potvrzeni o studiu (postačující je transcript).
  • Jestli student absolvoval pracovní stáž, tak potvrzeni s obsahem stáže je povinné (Scan se zasílá Erasmus koordinátorovi. Jeden originál se odevzdává Erasmus koordinátorovi a jeden taky pověřené osobě z konsorcia EDUCA.)
  • Studenti, kteří absolvovali mobilitu a uzavřeli smlouvu s konsorciem EDUCA jsou povinní řídit se pokyny Educa [t.z. odevzdat včas originál potvrzení o době pobytu a originál plně vyplněný L.A., resp. originál potvrzeni o absolvovaní stáže i pověřené osobě z konsorcia EDUCA].
  • Absolvovat online jazykový test (kopii výsledku absolvovaní zaslat mailem Erasmus koordinátorovi).
  • Vyplnit dotazníkový průzkum, který studentovi systém automaticky zašle po absolvování mobility.
  • Podat e-žádosti o uznání semestru (v UIS)

Studenti žádají prostřednictvím e-žádosti o uznání semestru, který vystudovali v rámci Erasmu. Do e-žádosti píší toto + přikládají dokumenty, kterých obsahem je výpis výsledků studia a potvrzení o době pobytu ("Vážení, prostřednictvím této e-žádosti bych Vás chtěl (a) požádat o uznání letního semestru, který jsem úspěšně zakončila na mobilitě v.......... V příloze dokládám Transcript of Records a potvrzení o době pobytu. Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.")

Nesplnění jakékoliv z těchto povinností muže mať za následek, že student bude povinen vrátit jistou částku přiděleného grantu.

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.